Innhold

Akershus fylkeskommune har i september 2019 gjennomført en anbudskonkurranse om leveranse av  energirådgivning for mer klimavennlig energibruk ovenfor innbyggere i Akershus-kommunene. Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere i Akershus-kommunene bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.

Akershus fylkeskommune besluttet å tildele oppdraget til Energiportalen AS, som har gjennomført slike oppdrag for kommuner siden 2012.

Kampanjen har oppstart mot boligeiere i uke 42 og avsluttes i uke 50. Under kampanjen vil boligeiere i alle kommunene få tilbud om gratis energirådgivning på telefon, nett og hjemmebesøk. Det vil i tillegg bli avholdt  fire informasjonsmøter om smarte energitiltak i fylket. Det vil under kampanjen bli publisert ukentlige relevante tips og råd som skal motivere boligeiere til å gjennomføre energitiltak.

Kampanjen har fordelt tre befaringsdager på hver kommune i tillegg til fast Enøk-telefon i hele kampanjeperioden. Tidspunktene for befaringsdagene er i geografisk nærhet, slik at nabo kommuner kan samarbeide om ytterligere aktiviteter og markedsføring/presse.

Alle kommunene i Akershus vil i uke 41 få tilsendt en oppstartspakke fra Energiportalen AS som inneholder:

  • Informasjon om kampanjen og tidspunkter
  • Link til kampanje nettside
  • Tips og råd som kan publiseres i kommunens egne kanaler
  • Utkast til pressemelding

Informasjon om kampanjen vil i løpet av oktober bli distribuert til byggvarekjeder, strømselskap og lokale leverandører av energitiltak i Akershus.

Prosjektleder for kampanjen er Nicolai Dirdal, daglig leder i Energiportalen AS. Energirådgivningstjenestene vil bli levert av deres datterselskap Energibygg AS.

Les mer om hvordan få gratis energirådgivning til boligeiere her: 

Les mer

Foto: skjermdump engeriportalen.no


Publisert: 22.10.2019 10:57:08
Sist endret: 22.10.2019 10:57