Innhold

Gjerdrum kommune har inngått samarbeid med Nannestad kommune om teststasjon for covid-19. Endrede testkriterier og behov for å ha en mer fleksibel beredskap, samt stor belastning på legesenteret, gjorde at kommunen måtte finne en annen og mer langsiktig organisering for testing. Fra onsdag 23. september må alle som trenger testing for covid-19, og som ikke har behov for legetilsyn, henvende seg til Nannestad for testing. Innbyggere med akutte luftveissymptomer og som har behov for legetilsyn, kan fortsatt henvende seg til Gjerdrum legesenter for legeundersøkelse.  

Fra 12. august ble det innført nye testkriterier for covid-19. Du kan nå be om testing uten legens vurdering om du selv mistenker at du kan være smittet eller har forkjølelsesymptomer. Det er lagt opp til digital timebestilling og at flest mulig benytter dette til bestilling av timer. Det er mulighet for å bestille time på telefon for de som ikke har mulighet til digital bestilling.

For mer informasjon og bestilling av time, trykk her.

 


Publisert: 22.09.2020 15:05:24
Sist endret: 22.09.2020 15:21