Innhold

Gjerdrum kommune endrer kundenummer på kommunale avgifter fra fjerde termin 2019.

Alle i Gjerdrum kommune som mottar faktura på kommunale avgifter vil få nytt kundenummer. Det nye kundenummeret vil begynne på 2xx. I tillegg vil eiendommen som utløser den kommunale avgiften få et eget avtalenummer som begynner på 4xxx. Grunnen til denne omleggingen er at vi skal sikre at det ikke er eventuelle heftelser o.l. ved eiendomsoverdragelser etc.

Fakturaene om kommunale avgifter vil fra samme tidspunkt få en ny layout, og samtidig inneholde mer informasjon til deg som mottar fakturaen.

Inngåtte avtaler om avtalegiro/e-faktura på kommunale avgifter vil bli overført til den nye ordningen, slik at du som har en slik avtale med kommunen, skal ikke behøve å foreta deg noe.

Kommunen vil fortsatt sende ut fakturaer digitalt gjennom Digipost og Altinn til de som ikke har e-faktura.

Er det noe du er usikker på eller lurer på, ta kontakt med økonomiavdelingen i kommunen, så hjelper vi deg.


Publisert: 11.10.2019 12:26:33
Sist endret: 11.10.2019 12:26