Som meldt på forsommeren, har NVE anbefalt endring av evakueringssonen slik at grensen går vest for fylkesvei 120. De skriver i sin rapport:

«De geotekniske vurderingene konkluderer med at deler av selve skredgropen og et mindre område rundt denne bør være evakuert inntil sikringsarbeider er gjennomført og skredkantene er trygge.

De øvrige områdene, inkludert fylkesveien og store deler av utløpsområdet til skredet, kan ikke skredet forplante seg videre til. Det geotekniske notatet er kvalitetssikret av NGI.»

Om områdene som frigis øst for fylkesvei 120 skriver NVE:

«Det understrekes at det ligger skredmasser i store deler av området hvor det anbefales at evakueringen kan oppheves. Disse massene kan være svært bløte og lite egnet for ferdsel. Det kan blant annet være fare for å sette seg fast eller synke.» 

Kommunen har satt opp skilt som varsler om at det kan være utrygt å ferdes i området. Vi anbefaler at foreldre snakker med barn som kan ferdes i området, om denne advarselen.

Det er politiet som har besluttet endring av evakueringssonen etter faglige råd fra NVE. NVEs råd finnes i rapport 10/21.  Rapporten kan lastes ned fra deres nettside, klikk her.

Kart over evakuert område per 090921


Publisert: 08.09.2021 11:51:32
Sist endret: 01.02.2023 13:20