Endelig vedtatt økonomiplan for 2024-2027

Budsjettforslag og økonomiplan 2024-2027 er knyttet til de tre overordnede områdene samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling.

Sist oppdatert: 15.01.2024 09:53 | Publisert: 15.01.2024 09:53:14

Disse områdene viderefører Gjerdrums langsiktige strategi om tidlig innsats rettet mot barn og unge, og forebyggende innsats rettet mot eldre. Videre styrkes samfunnsutviklingsperspektivet i tråd med strategirapporten Gjerdrum veien videre. Tiltak og organisatoriske grep innenfor organisasjonsutvikling underbygger ønsket utvikling innen samfunns- og tjenesteutvikling.

Vedtatt økonomiplan for 2024-2027