En stor takk til næringsliv og innbyggere i Gjerdrum kommune for bidragene på folkemøte 27. mai!

Over 100 tok turen for å dele gode ideer og bruke mandagskvelden på workshop for å gjøre Gjerdrum til et enda bedre sted og leve og bo.

Sist oppdatert: 04.06.2024 18:00 | Publisert: 31.05.2024 11:06:12

Innbyggere som deltar i folkemøte.

I samarbeid med Bjørk Innovation har vi inkludert næringsliv, akademia og innbyggere i en modell for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling.

"Samskaping er kanskje et moteord for tiden, men jeg tror likevel at samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, akademia, frivillighet og kommune er løsningen på fremtidens utfordringer. Og alt dette starter med dialog, og den dialogen fikk en fantastisk kickstart på mandag", sier Daniel Berg-Hansen, kommunedirektør i Gjerdrum. 

Karl-Arne Johannessen, ordfører i Gjerdrum, takker alle innbyggere som kom på folkemøtet. Han ønsker samtidig å gi mulighet til de som ikke var på folkemøtet 27. mai til å sende inn sine ideer om bærekraftig samfunnsutvikling.

Alle kan sende inn sine ideer frem til 4. juni kl. 18.00.

Frist utgått, og lenke til innspill er fjernet.

 

5. juni vil programgruppen i Smart Gjerdrum, basert på alle innspill, utarbeide forslag til satsningsområder som skal besluttes av styringsgruppen 11. juni. 

På mandag kom det inn nesten 500 innspill og gode ideer. Vi ser at følgende kategorier har fått mest oppmerksomhet: 

  • Mobilitet (20 %)
  • Kultur % Fritid (15 %)
  • Samhandling (10 %)
  • Bygg og hjem (10 %)
  • Næringsutvikling (10 %)
  • Helse (9 %)
  • Energi (7 %)
  • Oppvekt (6 %)
  • Sentrum (4 %)

Vi har også fått innspill på frivillighet, kommunikasjon, avfall og ressurser, vann og møteplasser.

Her kan du se alle innspillene vi fikk fra folkemøtet 27. mai, og det som fortløpende sendes inn.

Tusen takk for et fantastisk engasjement!