Innhold

De som ønsker å følge møtet må ta kontakt pr e-post med Sissel Bjørnsrud-Næss (sissel.bjornsrud-nass@gjerdrum.kommune.no) innen onsdag kl. 16:30 for å få lenke til møtet som foregår i Teams.


Publisert: 06.04.2021 08:52:42
Sist endret: 06.04.2021 08:52