Transport av dyr ut fra Gjerdrum

I dag ble det levert slaktegris fra gården Fjeldstad. Det er i dag snakk om ca. 350 slaktegriser til ordinær slakting. Disse grisene var planlagt slaktet for noen dager siden, men på grunn av leirskredet så skjedde levering til slakt nå i dag.

Slaktegrisene ble lastet opp på gårdstunet og fraktet med dyretransport på ordinær måte, men uttransporten skjedde på en nyetablert vei over jordene. Det ble lagt på kjetting på dyretransportene, og uttransport gikk fint. Se også sak fra i går.

Foto: Landbrukskontoret


Publisert: 06.01.2021 13:45
Sist endret: 06.01.2021 14:53