Innhold

Brosjyre om egenberedskap kommer i din postkasse

Som del av kampanjen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om egenberedskap, vil alle husstander i Norge motta en brosjyre i postkassen omkring 5. desember. Hensikten er å informere deg slik at du og din husstand kan ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som kan ramme oss.

Lurer du på hva egenberedskap betyr?

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Les mer om hvordan du kan forberede deg best mulig for å ta vare på deg selv og din husstand: Råd om sikker hverdag 


Publisert: 03.12.2018 13:39:49
Sist endret: 03.12.2018 13:39