Som varslet vil vi gjennomføre et nytt informasjonsmøte om arbeidene etter skredet. NVE, Viken samferdsel og kommunen vil orientere om aktuelle saker.

For å nå flest mulig, blir det også denne gangen et digitalt møte, og opptak av møtet vil ligge tilgjengelig på hjemmesiden etter møtet.

Innbyggerne kan sende spørsmål på forhånd til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Skriv informasjonsmøte i emne-feltet. Det går også an å legge spørsmål som kommentar til saken på facebook-siden vår.

Vi vet at digitalt møte ikke passer for alle. Vi håper at venner, naboer og familie kan bistå de av innbyggerne som ikke alene kan følge et digitalt møte.

Møtet vil overføres via Gjerdrum kommune-tv her, www.gjerdrum.kommunetv.no.


Publisert: 24.08.2021 10:58:51
Sist endret: 23.01.2023 14:44