Innhold

Høsten 2019 får alle elevene i Gjerdrumskolen utdelt hver sin PC eller læringsbrett. Fra skolestart 2020 er det nye læreplaner i skolen, og Gjerdrum kommune har lagt til rette for at lærere og elever skal ha nødvendig utstyr for å øve på digitale ferdigheter.

Denne uken fikk alle elevene på Gjerdrum ungdomsskole (GUS) utlevert hver sin PC, som skal brukes både på skolen og hjemme. Barneskolene får utlevert fortløpende etter høstferien. PC og læringsbrett er ikke et mål i seg selv, men brukes som ett av mange viktige verktøy i opplæringen.

To fornøyde elever ved GUS med hver sin nye PC.

Foto: Dagrun Agnete Ødegaard 


Publisert: 20.09.2019 14:37:42
Sist endret: 20.09.2019 14:37