Detaljregulering for Gjerivegen 18

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Gjerivegen 18.

Sist oppdatert: 24.06.2024 12:00 | Publisert: 21.06.2024 07:35:24

Planområdet er avmerket med sort stiplet strek

Planområdet er avmerket med sort stiplet strek

Gjerdrum kommune bygg- og anleggsprosjekter melder om oppstart av plan-id 202402, detaljregulering for Gjerivegen 18.

Planområdet ligger cirka 350 meter øst for Gjerdrum herredshus og 5 minutters gange fra servicefasilitetene i Ask sentrum.

Planen skal tilrettelegge for 10 døgnbemannede omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon og plandokumenter finner du nedenfor eller hos servicetorget på Herredshuset.

Merknader sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 5. august 2024.

Vedlegg:

1. Planinitiativ for Gjeriveien 18

2. Referat - Oppstartsmøte for Gjerivegen 18 (DOCX)

3. Kartunderlag 1:1000

4. Kartunderlag 1:2500

5. Kunngjøringsannonse varsel om oppstart (DOXC)