Innhold

I Gjerdrum kommune er det pålagt å ha installerte vannmålere. Tiden er kommet for å bytte ut de gamle vannmålerne til mer moderne og digitale. Nye vannmålere fra AXFLOW har fjernavlesingsmulighet med Drive By, men årlig avlesing vil fortsatt skje ved SMS.

Oppstart av bytte av vannmålere har startet og vil skje etappevis gjennom 2021.  Du vil bli varslet på SMS når rørlegger er i ditt område for å avtale tidspunkt for  bytte. 

For at alle skal få nok vanntrykk, er det behov for trykkreduksjonsventil i enkelte områder, avhengig av høydeterreng. Trenger du en reduksjonsventil, vil du få nærmere beskjed. Det er du som eier av bolig som må dekke kostnadene ved trykkreduksjonsventil. Rørlegger kan installere det samtidig med vannmålerbytte  og det kan avtales på forhånd med rørlegger. 

For mer informasjon, les om våre vannmålere. 


Publisert: 04.05.2021 14:11:58
Sist endret: 04.05.2021 14:11