Innhold

Byggeprosjektet Vestvang II ble midlertidig stoppet av kommunen etter at leirskredet gikk i Ask. Kommunen har gjennomført tilsyn med fagområdet geoteknikk i prosjektet. Geoteknikk dreier seg om arbeid med grunnforholdene i prosjektet. Tilsynet konkluderte med at alle beregninger om stabilitet i området er gjort riktig.

NVE har vurdert at utbyggingsområdet for Vestvang II ikke er berørt av leirskredet som har gått, og at utbyggingsprosjektet trygt kan fortsette.

Den første delen av byggeprosjektet omfatter blant annet arbeid i ravinen mellom Vestvang og Viervangen. For å stabilisere området skal terrenget i ravinene heves, det vil si at det skal fylles opp. Dette anleggsarbeidet pågår nå. I forbindelse med dette arbeidet, vil gangveien mellom Codan-bygget og Ingelstun være stengt i ca. 8 uker. Se kartskisse her.

I forbindelse med arbeidet vil vi kunne merke bevegelser i grunnen når det brukes større anleggsmaskiner i utbyggingsområdet. Det er som vi vet, mye leire i grunnen i Ask sentrum, og det gjør at vibrasjoner forplanter seg lett i bakken. Dette er helt ufarlig, men kommunen forstår at det kan oppleves ubehagelig, særlig i lys av skredet som har gått.

Utbygger har sendt informasjon til de nærmeste naboene. Klikk her for å lese informasjonsbrevet.


Publisert: 22.02.2021 10:22:00
Sist endret: 22.02.2021 11:19