Kommunen har vedtatt å nedlegge bygge- og deleforbud på de eiendommene i Ask sentrum som fortsatt er evakuert. Området som er omfattet, er innenfor den blå streken i kartet under. 

 Sone bygge- og deleforbud

 

En del eiendommer i Ask sentrum fikk i januar forhåndsvarsel om bygge- og deleforbud, men omfattes ikke av dette vedtaket. Disse eiendommene vil heller ikke få bygge- og deleforbud på et senere tidspunkt.

Eiendommer sør for Ask sentrum, som er berørt av skredet, er hittil ikke undersøkt på en slik måte at kommunen kan konkludere om det skal ilegges bygge- og deleforbud. Denne beslutningen må vente til NVE har gjort grunnundersøkelser i området.

Klikk her for å komme til informasjon som ble lagt ut 29.01.21 om dette temaet.

Klikk her for å komme til kommunestyres dokumenter og vedtak i saken.

 


Publisert: 05.03.2021 13:13:44
Sist endret: 01.02.2023 13:18