Innhold

Ordfører har bedt administrasjonen om å utarbeide en prinsippsak vedrørende bruk av metoden microtrenching i vei i forbindelse med legging av fiber i bygda. Microtrenching går ut på å skjære en linje i asfalten for legging av rør for fiber. Dette er en effektiv metode, men kan gi skader på veien i ettertid som følge av hvordan veien er bygd opp og grunnforhold.


Publisert: 30.08.2019 10:23:35
Sist endret: 30.08.2019 10:23