Brådalsvegen og Flatbyvegen kan brukes av beboere

Politiet har nå frigitt disse vegene for ferdsel, vegene er trygge, men skal kun brukes av de som bor i området. De som bor langs disse vegene og har mottatt sms-varsel fra kommunen kan flytte tilbake til sine boliger. Det er derfor ikke grunn til at beboerne  i dette området hvor evakuering er opphevet skal være beykmret. Grunnen til at evakueringen ikke ble opphevet før var på grunn av tilgang til veien for redningsmannskap. 

 

Det er skiltet med innkjøring forbudt. Militære vakter står ved hvert kryss utstyrt med lister over beboere (over 16 år). Beboere som skal ut og inn må legitimere seg og barn under 16 år må kunne oppgi sine foresatte. Vaktholdet som nå er satt opp er for å hindre at det går folk ned mot skredgropa og at vegen fortsatt blir brukt til beredskap.

 


Publisert: 06.01.2021 14:29
Sist endret: 07.01.2021 12:25