Borgerlig vigsel i Gjerdrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brudeparets forberedelser

 1. For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
  På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. 
  Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
 2. Original prøvingsattest må sendes enten i brev til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum, eller elektronisk til postmottak. Prøvingsattesten må være sendt til kommunen senest to uker før ønsket vielsesdato.
 3. Bestilling av vigsel gjøres ved å benytte skjema Kommunal Vielse - registrering (nedenfor).
 4. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan enten være forloverne, eller to andre myndige personer som paret har med seg. Kommunen kan stille med ett av vitnene, men da må dette avtales på forhånd.

Skatteetaten - søk om prøvingsattest

Kommunal vielse - registrering

Tid og sted

Fredager mellom kl. 12.00-14.00 i herredshuset, kommunestyresalen. Annet tidspunkt og sted kan avtales særskilt, men paret må da selv besørge lokaler og dekke eventuelle faktiske utgifter selv.

Seremonien

Seremonien tar ca. 10-15 minutter, og gjennomføres av ordfører, varaordfører eller en av de to som kommunestyret har oppnevnt.  Formular for borgerlig vigsel leses opp, og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold. Hvis det er ønskelig å utveksle ringer, gis det beskjed på forhånd, gjerne ved bestilling av tid for vigsel.

Brudeparet sørger selv for blomsterdekorasjoner dersom det er ønskelig.

Vielsesprotokollen undertegnes etter seremonien, og paret får en midlertidig vielsesattest. Endelig vielsesattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse.

Kostnad

Vielsene og lokalet er gratis når vielsen holdes på herredshuset. Eventuell pynting må besørges og kostes av paret selv, og kan utføres etter avtale. Pynten vil bli fjernet etter vielsen, paret kan gjerne ta den med seg.

Ønsker for vielse ut over tidspunkt og sted som nevnt ovenfor, koster:

 • Kr. 500,- pr time utenfor normalarbeidstid (kl 08.00-15.30)
 • Evt. reiseutgifter kommer i tillegg.
 • Kr. 500,- for brudepar der ingen bor eller har bodd i kommunen

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Ringer, kunstnerisk innslag og fotografering

Hvis det er ønskelig å utveksle ringer, gis det beskjed på forhånd, gjerne ved bestilling av tid for vielse.

Kulturelle innslag må bestilles, avtales og bekostes av paret selv. Dersom det ønskes diktlesing som en del av seremonien kan dette avtales på forhånd. Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Generelt

Tekst i vigselsformularet (leses opp av vigsleren)

Ekteskapsloven 

Regler for å gifte seg i utlandet

 

I 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.

Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.


Publisert: 29.11.2017 09:25:39
Sist endret: 29.11.2017 09:25