Borgerlig vigsel i Gjerdrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå kan du gifte deg borgerlig i Gjerdrum kommune fra 1.1.2018.

Hva må du gjøre?

 • Fylle ut div. egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor (Lillestrøm).

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

 • Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Når du har mottatt prøvingsattest i original, kan du ta kontakt med kommunen i den kommunen dere ønsker å gifte dere for å avtale div. forhold vedr. vigselen, så som:
  • Navn, personnr., adresse, e-post og telefon på brudefolket og forloverne
  • Spesielt ønske om vigsler?
  • Spesielt ønske om tid og sted, form og innhold, bl.a. om det skal skje i egen kommune, musikk eller tekst osv.
  • Evt. ønske om å utveksle ringer
  • Forventa antall gjester
  • Valg av språk hvis en av brudefolkene er fremmedspråklig. For alt annet enn norsk og engelsk må brudeparet skaffe og dekke kostnadene med tolk.

Kommunal vielse - registrering

Hva vil det si å gifte seg borgerlig i kommunen?

Når vigsler er utpekt, tar vigsler kontakt for med brudefolket for nærmere avklaring av praktiske forhold.
Borgerlig vigsel er i utgangspunktet gratis dersom en holder seg til standard opplegg. Standard i Gjerdrum er kommunestyresalen, fredager mellom kl 12.00-14.00.

Ønsker ut over dette koster:

 • Kr. 500 pr time utenfor normalarbeidstid (kl 08.00-15.30)
 • Evt. reiseutgifter kommer i tillegg.
 • Kr. 500 for brudepar der ingen bor eller har bodd i kommunen

Det skal være minst 2 vitner (vanligvis forloverne) til stede under seremonien, som normalt tar 10-15 min.
Seremonien står en vigsler for, som er oppnevnt av kommunestyret. Brudefolket kan fremme ønske om vigsler blant de 4 som kommunestyret har oppnevnt.

Selve vigslingen skjer ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir brudeparet spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren paret som ektefolk. Hvis det er ønskelig å utveksle ringer, gis det beskjed på forhånd, gjerne ved bestilling av tid for vigsel. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt fra Folkeregisteret.

Fotografering er tillatt etter avtale med vigsler.

Tekst i vigselsformularet (leses opp av vigsleren)

Ekteskapsloven 

Regler for å gifte seg i utlandet


Publisert: 29.11.2017 09:25:39
Sist endret: 29.11.2017 09:25