Innhold

Sykehjemmet vil legge til rette for besøk til beboerne, så fremt smitteforebyggende tiltak kan overholdes (jfr. råd fra FHI). På grunn av smittevern pga Covid-19, vil det fortsatt være restriksjoner på besøk på sykehjemmet.

Følgende restriksjoner gjelder for besøk:

 • Besøkende med luftveissymptomer, sannsynlig eller bekreftet covid-19 har IKKE adgang til sykehjemmet.
 • Besøkende som er nærkontakt til smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene, kan ikke komme på besøk.
 • Besøkende som har vært på reise i utlandet, må vente i 10 dager før de kan komme på besøk. Dette gjelder uavhengig av om et land er registrert som rød eller gul sone hos FHI.
 • Fysiske besøk må avklares på forhånd.
 • Besøkende må ta telefonkontakt med aktuell avdeling mellom kl 11.00 og 17.00 dagen før besøk ønskes. Besøk er begrenset til, at to beboere pr vakt pr avdeling, kan ta i mot besøk på sykehjemmet. Besøkstid vil være enten kl 11.00 eller kl 17.00. Hver beboer kan ha inntil tre besøk pr uke. Det er ønskelig at besøk, når det er mulig, avvikles utendørs Besøkene kan avvikles inne på beboerens rom. Dersom beboer har dobbeltrom, vil det tilrettelegges annet alternativ.

Telefonnummer for å avtale besøk:

Tlf Midtgarden: 90544323

Tlf Skigarden: 90571578

Tlf Oppigarden: 90546782 

Hovedregelen er fortsatt at man foretar utendørs besøk, men det kan avtales besøk på beboerrom.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

 • Utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater (håndvask/hånddesinfeksjon), også ved utendørs besøk.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
 • Må gå direkte til og fra beboerrommet – besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer på avdelingene.
 •  holde avstand på minst 1 meter til ansatte og andre beboere.
 • Bør holde anbefalt avstand på minst 1 meter til den de besøker.
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

Besøk på beboerrom:

 • Maks. 2 besøkende av gangen, slik at anbefalt avstand kan overholdes.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.
 • Dobbeltrom: Ikke tillatt med besøk på rommet – besøk gjennomføres i resepsjonen (eller annet rom etter avtale med avdelingen).

Besøk utendørs:

Maks. 4 besøkende.     
Varighet på besøk inntil 1 time.
Besøk utendørs gjennomføres på sykehjemmets uteområder.  Ved andre behov for besøk utenfor institusjon, skal dette vurderes av avdelingsleder og smittevernoverlege.

Alle spørsmål vedrørende besøksrutinene tas med avdelingsleder Gry Fagerhaug. (kontortid man-fre kl.07.30-15.00).

Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

 

Gjerdrum,  16.10.2020

Jorunn Karterud Arnø                                                                           May Granly
kommuneoverlege                                                                                virksomhetsleder HMO


Publisert: 16.10.2020 14:36:45
Sist endret: 16.10.2020 14:36