Innhold

BESØKSRSRUTINER FOR GJERDRUM SYKEHJEM

med virkning fra 14.11.2020 og inntil videre

Det er økende forekomst av covid-19 smittede i Gjerdrum og regionen. Nye nasjonale anbefalinger er at man i de kommende ukene i størst mulig grad skal holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det innføres derfor noe strengere besøksrutiner for sykehjemmet.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

  • Besøkende må benytte munnbind under hele besøket. Dette må en ha med selv.  Munnbind tas på før man går inn i bygget og kastes i avfallsbeholder når man forlater bygget.
  • Utfør alltid håndhygiene før og etter besøk ifm at munnbindet tas på og av
  • Gå direkte til og fra pasientrommet eller til avtalt besøksareal
  • Holde avstand på minst 1 meter til den man besøker, til ansatte og andre beboere. Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør unngå å komme på besøk eller holde to meters avstand til beboerne
  • Maks to besøkende i inntil en time inne eller ute på sykehjemmets område
  • Hver beboer kan maks ha tre besøk per uke
  • Maks tre besøkende rullerer med å besøke hver beboer
  • Dersom beboer har dobbeltrom, vil det tilrettelegges annet alternativ
  • Besøkende må skrives inn i besøksprotokoll
  • Ved utvikling av covid-19 symptomer de første dagene etter besøket, må det raskt gis beskjed til avdelingsleder eller den aktuelle avdelingen.

For kritisk syke eller døende pasienter gjøres det særskilte avtaler i samråd med avdelingsleder og sykehjemslege.

Alle fysiske besøk må avtales på forhånd. Besøkende må ta telefonkontakt med aktuell avdeling mellom kl 11.00 og 17.00 dagen før besøk ønskes. Besøk er begrenset til at per vakt kan to beboere pr avdeling motta besøk. Besøkstid vil være enten kl 11.00 eller kl 17.00.

Telefonnummer for å avtale besøk

Midtgarden: 905 44 323 

Skigarden: 90 57 157 

Oppigarden: 905 46 782

 

 

Gjerdrum 13.11.2020

May Granly

Jorunn Karterud Arnø

Virksomhetsleder helse, mestring og omsorg

Kommuneoverlege


Publisert: 13.11.2020 16:26:09
Sist endret: 13.11.2020 16:26