Skredkanten har etter hvert kommet tett på Gjerdrum barnehage. Administrasjonen vurderer at bygningene ikke kan reddes gjennom sikringsarbeider og har sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om riving. Varselet er sendt til eiendomsavdelingen i kommunen og til forsikringsselskapet vårt. 

Det er tryggere og enklere å rive bygningen der den står, enn å risikere at den sklir ut og at bygningsmassene må ryddes ut av skredgropa. 

Vurderingen knyttet til denne bygningen innenfor evakueringssonen, betyr ikke at det er endret risiko utenfor evakueringssonen. Skredutviklingen er som forventet, og endrer ikke NVEs vurderinger av evakueringssonen. 

Administrasjonen arbeider for tiden med planene for etablering av ny, midlertidig barnehage. Mer informasjon om dette kommer. 

Juridisk gjøres beslutning om rivning gjennom et vedtak om pålegg om rivning. Forhåndsvarslingen er lovpålagt, og er det brevet som nå er sendt ut. Selve vedtaket om rivning blir behandlet i kommunestyret så snart høringsfristen er utløpt. 


Publisert: 26.08.2021 11:09:31
Sist endret: 23.01.2023 15:24