Badevannsprøver Øvre Romerike uke 27

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 3. juli 2017. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, det vil si at badevannskvaliteten gjennomgående er god.

Med hensyn til temperatur på badevannet er den fortsatt i underkant av 20 ⁰C for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 
Sted Dato

E.coli/100ml 

Grenseverdi: 1000

Int.enterokokker/100ml

Grenseverdi: 400

Vanntemp.

⁰C

Lysdammen - Gjerdrum kommune 3.7.17   6  20  19
Kverndammen - Nannestad kommune 3.7.17   6  0  18
Lima - Nannestad kommune  3.7.17   0  5  18
Nordbytjernet - Ullensaker kommune 3.7.17  20  35  19
Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune 3.7.17   25  10  18
Veslesjøen - Nes kommune 3.7.17   5  180  20
Meieriodden - Hurdal kommune 3.7.17   0  2  18 
Åsanden - Hurdal kommune 3.7.17   15  10  18

Publisert: 06.07.2017 09:25:49
Sist endret: 19.09.2017 10:24