Badevannsprøver sommeren 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er nå klare. På grunn av det unormalt varme været ble det besluttet å ta prøver noe tidligere enn normalt.

UKE 25

Prøvene ble tatt 18. og 19.juni 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Ny prøve er tatt torsdag 21.6.2018. Prøvesvar vil foreligge mandag 25.6.2018. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man passer godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den under 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Funnefoss hvor det er en del søppel.

Det vil bli tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Eidsvoll, Nannestad og Nes 21.juni 2018 og i løpet av kommende uke.

Badevannsprøver uke 25

UKE 26

Prøvene ble tatt 21., 25. og 26.juni 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Ny prøve av Veslesjøen viser verdier under grenseverdiene.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 27.

Badevannsprøver uke 26

UKE 27

Prøvene ble tatt 2. og 3.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Andelva badestrand i Eidsvoll og Stordammen i Nannestad. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 28.

Badevannsprøver uke 27

UKE 28

Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 29.

Badevannsprøver uke 28

UKE 29

Prøvene ble tatt 18. og 19. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. I tillegg er det et lite avvik i Stensbydammen. Særlig på de to badeplassene anbefales derfor at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet, så ligger den meget høyt med 20 - 23 ⁰C, målt på formiddagen. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel. Nye vannprøver blir tatt i uke 30.

Badevannsprøver uke 29

UKE 30

Prøvene ble tatt 24. og 25. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Men det er fortsatt et mindre avvik for Veslesjøen i Nes og i Stensbydammen med hensyn til antall bakterier. Særlig på de to badeplassene anbefales derfor at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet, så ligger den meget høyt med 21 - 24 ⁰C, målt på formiddagen, bortsett fra i Mjøsa der kaldere bunnvann var kommet opp til overflaten. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra et par punkter som blir fulgt opp.

Badevannsprøver uke 30

UKE 31

Prøvene ble tatt 31. juli og 1. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Også i Låkedalen, Nannestad var det avvik. Årsak til avvik kan være at det i løpet av natta mellom 31. juli og 1. august kom noe regn. Erfaringsmessig vil dette kunne føre til en forbigående forhøying av bakteriemengden. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den over 20 ⁰C de fleste steder. Unntaket er Mjøsa – Årnes og Ørbekkstranda – hvor temperaturene er under 20 ⁰C. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene. Nye prøver blir tatt uke 32.

Badevannsprøver uke 31 

UKE 32

Prøvene ble tatt 6. og 7. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). I tillegg er det denne uken også avvik i Fløyta, Gullverket i Eidsvoll. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den fremdeles rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene. Nye prøver blir tatt uke 33.

Badevannsprøver uke 32


Publisert: 26.06.2018 11:29:13
Sist endret: 26.06.2018 11:29