Badevannsprøver uke 24

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

Sist oppdatert: 20.06.2024 11:09 | Publisert: 20.06.2024 11:04:41

Bading utendørs

Foto: Pixabay.com

Prøvene ble tatt den 10 og 11. juni 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke observert cyanobakterier.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 18 grader og laveste temperatur målt til 7 grader. Badeplassene framstår, med få unntak, som rene og ryddige. 

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 26. 

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Badevannsprøver - uke 24 (PDF)