Badevannsprøver Øvre Romerike uke 31

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt i uke 31. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, det vil si at badevannskvaliteten gjennomgående er god.

 
Sted Dato

E.coli/100ml 

Grenseverdi: 1000

Int.enterokokker/100ml

Grenseverdi: 400

Vanntemp.

⁰C

Lysdammen - Gjerdrum kommune 31.7.17  210 65 19
Kverndammen - Nannestad kommune 31.7.17  55 30 17
Lima - Nannestad kommune  31.7.17  4 15 19
Nordbytjernet - Ullensaker kommune 31.7.17 130 70 20
Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune 31.7.17  45 35 17
Veslesjøen - Nes kommune 31.7.17  <1 190 19
Meieriodden - Hurdal kommune 1.8.17  7 250 17
Åsanden - Hurdal kommune 31.7.17  100 95 18


Publisert: 03.08.2017 11:00:20
Sist endret: 19.09.2017 10:24