Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker.

I tillegg måles temperaturen på badevannet.

 

Prøvene ble tatt den 22. og 23. juli 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er konstatert to avvik, henholdsvis ved Veslesjøen i Nes og Stensbydammen i Eidsvoll. Prøvene viste verdier for E. coli over grenseverdi. Det ble tatt ny prøve i Veslesjøen 24.7.2019. Resultatet av denne viste verdier godt under grenseverdi, E. coli 50/100 ml og Int. enterokokker 190/100 ml. Det vil bli tatt nye prøver i Stensbydammen førstkommende tirsdag.

Vi har fått informasjon, via Eidsvoll kommune, fra NIVA, om kraftig algeoppblomstring enkelte steder i Mjøsa. Dette kan være Cyanobakterier. Disse kan under visse omstendigheter være giftige, og svært skadelige for både mennesker og dyr. Vi har ikke gjort slike observasjoner på «våre» badeplasser, men vil ta nødvendige prøver dersom situasjonen skulle oppstå. Tegn på slike oppblomstringer kan være konsentrasjon av grønn «guffe», spesielt i viker når det er stabil pålandsvind. Meld gjerne til kommunen dersom du observerer noe slikt. Dersom du har mulighet, ta et bilde og send dette til kommunen. En bør ikke bade dersom slik situasjon skulle oppstå.

Med hensyn til temperatur, så begynner badevannet å oppnå behagelige temperaturer. Varmeste temperatur ble målt til 21 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

Nye prøver blir tatt i uke 31.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur   ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva   (v/E6)

Escherichia coli

10  /100ml   

1000

21

Int. enterokokker

6  /100ml   

400

Fløyta   (Gullverket)

Escherichia   coli

15  /100ml 

1000

21

Int.   enterokokker

90    /100ml   

400

Nordfløyta

Escherichia   coli

 5  /100ml   

1000

21

Int.   enterokokker

 2  /100ml 

400

Søndre Holsjø  

Escherichia   coli

 9  /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

 25  /100ml   

400

Prestsand

Escherichia   coli

 25  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

3  /100ml   

400

Stensbydammen  

Escherichia   coli

1100   /100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

45  /100ml   

400

Ørbekkstranda

Escherichia   coli

<1  /100ml   

1000

15

Int.   enterokokker

1  /100ml   

400

Årnes   (Feiring)

Escherichia   coli

3    /100ml   

1000

15

Int.   enterokokker

7   /100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia   coli

15    /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

40   /100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia   coli

510  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

270  /100ml   

400

Åsanden

Escherichia   coli

110  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

35   /100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia   coli

80  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

 20  /100ml   

400

Lima  

Escherichia   coli

15  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

75  /100ml   

400

Låkedalen

Escherichia   coli

550    /100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

300  /100ml   

400

Stordammen

Escherichia   coli

35    /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

 95  /100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda  

Escherichia   coli

20  /100ml   

1000

19

Int. enterokokker

7  /100ml   

400

Veslesjøen

Escherichia   coli

1700   /100ml 

1000

20

Int.   enterokokker

60  /100ml   

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia   coli

340    /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

100  /100ml   

400


Publisert: 26.07.2019 11:20:49
Sist endret: 26.07.2019 11:20