Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.Prøvene ble tatt den 15., 16. og 17. juli 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Med hensyn til temperatur på badevannet er det fremdeles ganske kjølig de fleste stedene, selv om temperaturene har økt. Temperaturene varierte fra 16 – 20 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.Nye prøver blir tatt i uke 30.

 

 

 

 

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur   ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva   (v/E6)

Escherichia coli

5  /100ml   

1000

19

Int. enterokokker

6  /100ml   

400

Fløyta   (Gullverket)

Escherichia   coli

<1  /100ml 

1000

19

Int.   enterokokker

140    /100ml   

400

Nordfløyta

Escherichia   coli

 1  /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

 20  /100ml 

400

Søndre Holsjø  

Escherichia   coli

 9  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

 40  /100ml   

400

Prestsand

Escherichia   coli

 5  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

3    /100ml   

400

Stensbydammen  

Escherichia   coli

120  /100ml   

1000

16

Int.   enterokokker

55    /100ml   

400

Ørbekkstranda

Escherichia   coli

1  /100ml   

1000

16

Int.   enterokokker

20  /100ml   

400

Årnes   (Feiring)

Escherichia   coli

2    /100ml   

1000

17

Int.   enterokokker

1    /100ml   

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia   coli

100    /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

90    /100ml   

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia   coli

250  /100ml   

1000

18

Int. enterokokker

240  /100ml   

400

Åsanden

Escherichia   coli

15  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

10    /100ml   

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia   coli

65   /100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

 7  /100ml   

400

 

 

 

 

 

Lima  

Escherichia   coli

4  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

4  /100ml 

400

Låkedalen

Escherichia   coli

260    /100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

100  /100ml   

400

Stordammen

Escherichia   coli

<1    /100ml   

1000

20

Int.   enterokokker

 2  /100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda  

Escherichia   coli

90  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

25    /100ml   

400

Veslesjøen

Escherichia   coli

4  /100ml   

1000

19

Int.   enterokokker

60  /100ml   

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia   coli

40    /100ml   

1000

19

Int. enterokokker

15    /100ml   

400


Publisert: 19.07.2019 08:39:37
Sist endret: 19.07.2019 08:39