Innhold

Pressemelding

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intesinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker.

I tillegg måles temperaturen på badevannet.

 

Prøvene ble tatt den 1. og 2. juli 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Selv om temperaturen på badevannet har steget noe, er det fremdeles ganske kaldt i vannet de fleste stedene. Varmeste temperatur er 19 grader noen få steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra Andelva, Åsanden og Stordammen hvor det var en del søppel.

Nye prøver blir tatt i uke 28.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

5  /100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

2  /100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

 <1  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  2  /100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

 <1  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 25  /100ml 

400

Prestsand

Escherichia coli

 3  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

25  /100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

90  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

50  /100ml 

400

Ørbekkstranda

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

5  /100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

6  /100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

30  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

20  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

20  /100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

20  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

25  /100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

10  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

 3  /100ml 

400

 

 

 

 

 

Lima

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Låkedalen

Escherichia coli

60  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

20  /100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

4  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

20  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

140  /100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

40  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

20  /100ml 

400


Publisert: 04.07.2019 13:35:54
Sist endret: 04.07.2019 13:35