Innhold

Avlesningskort ble sendt ut 10. desember.

Har du registrert deg som mottaker av sms så ble den sendt ut 12. desember, og der kan du trykke på linken og registrere målerstand direkte.

Dersom måleravlesningen din er unormal anbefales det å ta kontakt med kommunen.

Det påløper et gebyr om du ikke leser av vannmåleren innen fristen eller der kommunen må stipulere ditt vannforbruk. Kommunen henviser for øvrig til prislisten på Gjerdrum kommune sin hjemmeside.


Publisert: 03.01.2020 13:26:40
Sist endret: 03.01.2020 13:26