Vi oppfordrer alle innbyggere i Gjerdrum til å sette ut lys på egne gårdsplasser, innkjørsler, hager og verandaer – alle steder hvor det er mulig å sette ut lys denne dagen.

Vi håper også at innbyggerne kan være med på å fylle bygda med hjerter med gode ord og tanker. Klipp gjerne ut hjerter og heng de opp ute. Hvis du henger opp andre steder enn i egen hage, er det fint om du også husker på å ta dem ned igjen. Det er laget noen laminerte hjerter som kan hentes på servicetorget, bo og behandlingssenteret og på kulturhuset når det er samtalecafé.

 


Publisert: 28.12.2021 18:16:56
Sist endret: 29.12.2021 09:13