Innhold

Det er vår i bakken og med det så følger det økt aktivitet med vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet for vann og avløp.

Kommende periode så vil det pågå en del arbeid i bunnen av Grønlund og ved ungdomskolen som vil vare ut mai måned.

Arbeid vil pågå i område med stor trafikk så skilting og sikring vil bli foretatt. Vi ber om at trafikken viser hensyn i perioden.

Bunnen av Grønlund 15. - 31. mai – arbeid dagtid.

Ved ungdomskolen 9. - 12. mai – arbeid dagtid samt nattarbeid (21.00 -06.00) natt til onsdag, SMS varsling til berørte abonnenter vil bli sendt ut.

Hilsen

Teknisk drift VA- Gjerdrum kommune


Publisert: 06.05.2022 12:57:57
Sist endret: 06.05.2022 12:57