Innhold

Det er utført store anleggsarbeider på fylkesveien. Rasmasser er fjernet, det er gjort grunnundersøkelser, veien er hevet flere meter nederst for å gi rom for nye elveløp, nytt veilegeme er bygd opp og asfaltarbeider pågår. Det er også gjort betydelige arbeider på gangveien. Planen er at også veilys skal være på plass til åpning.

Med mindre det kommer overraskelser i de siste analysene, blir det altså åpning om en snau uke. Det er gode nyheter!


Publisert: 03.09.2021 08:46:18
Sist endret: 09.09.2021 08:47