Arrangementet er åpent for alle som ønsker å høre mer om hva en støttegruppe kan være, og som kanskje kunne ha lyst til å bidra eller delta videre i en slik organisasjon eller forening.

Hva er en støttegruppe

I Norge er det opprettet flere støttegrupper etter større kriser og katastrofer, blant annet etter Scandinavian star-ulykken, terrorangrepene 22. juli 2011 og masseskyting i Oslo 25. juni 2022. Støttegrupper kan organiseres på ulikt vis, for eksempel som en frivillig organisasjon eller forening. Støttegrupper kan fylle flere funksjoner, blant annet kan de tilrettelegge for sosiale treff og likemannsstøtte, sørge for at erfaringer blir delt med andre og fremme felles behov blant berørte.

Hva vil skje på møtet

Fra Støttegruppa 22. juli kommer styreleder Lisbeth Røyneland og generalsekretær Gro Lindstad for å fortelle om deres erfaringer fra arbeid med, og deltagelse i, støttegrupper. Blant annet vil de fortelle mer om støttegruppers ulike funksjoner, fordeler og mulige fallgruver og hvordan en kan gå fram for å opprette en slik gruppe.Det vil være mulighet for dialog og spørsmål.

Hvem er dette for

Alle som ønsker informasjon om en eventuell støttegruppe etter leirskredet i Gjerdrum. Dette inkluderer alle som på ulike måter ble berørt av skredhendelsen.

Når: Torsdag 30. mars kl 18.00

Hvor: Auditorium Colosseum, Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsgutua 12.


Publisert: 14.03.2023 15:15:01
Sist endret: 14.03.2023 15:15