Prisen ble delt ut under Kommunikasjonsforeningens høstseminar som samlet bransjen til deres årlige fagdag.

- Å få en slik anerkjennelse for vår håndtering av denne forferdelige og krevende hendelsen er stort. Alle kommunens ansatte som har stått sentralt i arbeidet med skredet, er stolte av å motta denne prisen, sier Anders i et intervju med Kommunikasjon. 

Hele intervjuet kan leses på Kommunikasjonsforeningens nettside ved å klikke her.

Anders Østensen mottar åpenhetsprisen

Foto fra nettsiden til Kommunikasjonsforeningen. Fotograf: Skjalg Vold

Juryens begrunnelse:

"Gjerdrum kommune får Åpenhetsprisen for å ha fremmet forbilledlig åpenhet i en krisesituasjon. Gjennom god og tilgjengelig informasjon har de vist hvordan krisehåndtering og åpenhet henger sammen for å skape tillit i befolkningen og offentligheten under en krise.

Juryen vektlegger deres vilje til å være sterkt på tilbudssiden, uten store kommunikasjonsresurser. Kommunen pekte raskt på årsaken til den tragiske hendelsen, og ordføreren var tilgjengelig for presse og publikum hele tiden.

Kommunen gikk lenger enn det man kan forvente i en slik akutt krisesituasjon. De har løpende offentliggjort en rekke dokumenter, og har maktet å kommunisere med befolkningen så vel som presse og myndigheter i en svært uoversiktlig situasjon. Kommunens kommunikasjon rettet mot ulike befolkningsgrupper og i flere kanaler er lagt merke til, spesielt deres informasjonsmøter rettet mot barn og unge i bygda.

Juryen berømmer Gjerdrum kommune for deres ekstra innsats for å fremme en åpenhetskultur når tragedien rammer et lokalsamfunn."


Publisert: 05.11.2021 12:05:03
Sist endret: 23.01.2023 15:01