Innhold

Innbyggere på Grønlund, Kniplia og Kulsrudfeltet har opplevd at vanntrykket tidvis har vært lavt. Dette skyldes at kommunen er i en innkjøringsfase for å finne riktig driftssituasjon etter at høydebassenget ble ombygd. Lavt vanntrykk kan også skyldes at silen som sitter på vanninntaket er tett. Teknisk drift har oppdaget at dette har vært årsaken til dårlig vanntrykk til flere boliger på Grønlund og Kulsrudfeltet. Kommunen anbefaler derfor å sjekke denne. Silen sitter mellom stoppekranen og vannmåleren.  Generelt anbefales det å rengjøre silen 1 gang per år.


Publisert: 14.03.2019 09:03:54
Sist endret: 14.03.2019 09:03