Innhold

På bakgrunn av den alvorlige påkjørselen i Gjerdrum onsdag kveld, der et barn omkom,  er kommunens psykososiale kriseteam i gang med sitt arbeid.

Psykososialt ressurssenter er åpent torsdag mellom kl.10.00 og 19.00 for de som trenger noen å snakke med. Berørte kan henvende seg på servicesenteret på herredshuset mellom kl.10.00 og 14.00, enten ved oppmøte eller på telefon 66 10 60 00. Mellom kl.14.00 og 19.00 kan man også møte direkte på herredshuset, men fordi servicesenteret da er stengt, ber vi dere om å ringe telefon 48 05 42 62 ved ankomst.

Personer som var vitne til hendelsen, bes kontakte politiet på telefonnummer 64 99 66 77.


Publisert: 22.07.2021 10:40:31
Sist endret: 22.07.2021 12:54