Kok vannet!

Ved kokevarsel bør du følge Folkehelseinstituttets råd: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra kommunen? https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Vi sender alltid ut varsler til de som blir berørt av en kokeanbefaling, og vi varsler når kokeanbefalingen er opphevet.

Vannet skal tilfredsstille de strenge kravene i Drikkevannsforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868

Hold deg oppdatert om leirskredet: https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/alt-om-leirskredet/

 

 

 


Publisert: 06.01.2021 11:48
Sist endret: 06.01.2021 11:49