Innhold

Gjerdrum Næringspark AS har nylig etablert samarbeid med Etablerertjenesten i Akershus, for å kunne tilby gratis veiledning for gründere og personer i Gjerdrum som ønsker å etablere eller videreutvikle næringsvirksomhet i kommunen.

Kontaktperson i etablerertjenesten, Mats Olsen, har faste kontordager i Næringsparken, annenhver onsdag i partallsuker. Ta gjerne kontakt med Mats på telefon 95 72 86 88 for å avtale møte, enten i Næringsparkens lokaler, eller ute hos din bedrift.
I tillegg til faste kontordager, vil det gjennomføres flere kurs og temakvelder utover i 2019.

Påmelding til veiledning og kurs


Publisert: 27.02.2019 15:23:32
Sist endret: 02.04.2020 14:11