Bygget er i god stand og kan tas i bruk

Kommunen har etter oppheving av evakueringen i området hatt flere gjennomganger av bygget, også med spesialiserte takstfolk og rådgivende byggingeniører. Fagmiljøene er enige om at bygget er i god stand og er trygt å ta i bruk igjen.

Basert på den faglige anbefalingen om bygget og NVEs vurdering om at grunnen er trygg, har kommunen besluttet at tjenestene kan flytte inn igjen så snart som mulig.

Legesenteret

Gjerdrum legesenter flytter allerede denne helgen og åpner igjen i sine egne lokaler mandag 15. februar. Adkomst og parkering er som før. Les mer på legesenterets egen nettside.

Andre brukere og beboere

Mange av beboere på sykehjemmet og i omsorgsboligene har flyttet flere ganger siden skredet, og de trenger nå litt ro før de flyttes igjen.

Øvrige avdelinger innenfor helse, mestring og omsorg flytter inn så snart det er praktisk mulig og etter hvert som lokalene blir rengjort og ryddet.

Helsestasjonen skal også inn i bo- og behandlingssenteret, men disse lokalene er ikke helt klare. Helsestasjonen flytter fredag midlertidig inn i sine gamle lokaler på Ask, se egen nyhet om det.


Publisert: 12.02.2021 09:19:33
Sist endret: 01.02.2023 13:13