Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum

Vi vil lage en oppsummering av dagens nyheter om leirskredet. Dette publiseres ca. klokken 17.00 daglig. 

Vannet tilbake

Alle innbyggere med unntak av de boligene som ligger i nær tilknytning til rasområdet skal nå ha fått igjen vannet. Det jobbes med å «friskmelde» kvaliteten på vannet med laboratorietester. Dette vil ta noen dager og kokevarselet gjelder fortsatt.

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/vannet-tilbake/

PC, Ipad og headset til elever og lærere

På grunn av leirskredet har flere elever og ansatte vært uten datautstyr.  PC’er og headset vil nå bli kjørt ut til aktuelle adresser som Gjerdrum barneskole har meldt inn.

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/pc-ipad-og-headset-til-elever-og-larere/

Ny frist for avlesning av vannmåler 10. januar

Det er satt ny frist for avlesning av vannmåleren, den nye fristen er 10. januar.

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/ny-frist-for-avlesning-av-vannmaler-10.-januar/

Oppdatert - informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på evakuertsentrene

Søndag kom det nye retningslinjer om smittevern, og vi kan ikke gjennomføre et fysisk informasjonsmøte tirsdag.

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/oppdatert---informasjonsmote-for-evakuerte-som-ikke-bor-pa-evakuertsentrene/

Har du ikke fått varsling fra kommunen?

Vi ber alle innbyggere om å oppdatere informasjonen om seg selv i kommunens system for varsling. Dette gjelder spesielt deg som ikke har mottatt varsling fra kommunen de siste dagene. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/har-du-ikke-fatt-varsling-fra-kommunen/

Gjerdrum får ny midlertidig Post i butikk

Post i Butikk på Extra Gjerdrum ligger innenfor evakueringssonen og er utilgjengelig. Pakker, rekommandert post og post til postbokser blir nå omdirigert fra Gjerdrum til 2035 Holter og utleveres på Extra Eltonåsen. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/gjerdrum-far-ny-midlertidig-post-i-butikk/


Publisert: 04.01.2021 17:11
Sist endret: 04.01.2021 17:27