1. mai fikk Gjerdrum legesenter en ny fastlegeliste

Ny fastlegeliste betjenes av lege Juliet Young det neste året. Vi styrker tilbudet ved legekontoret i Ask for å møte innbyggernes behov, og Juliet har over 500 ledige plasser.

Sist oppdatert: 07.06.2024 10:13 | Publisert: 07.06.2024 08:13:38

Fastlege Juliet Young

Juliet Young

Juliet er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2018, fullfører doktorgrad i kardiologi (hjertemedisin), og jobber ved legevakten i Oslo. Hun er svært samfunnsengasjert, og har gjennom årene hatt en rekke verv og engasjement ved siden av medisinutdannelsen og legearbeidet. Hun trives godt med både forskning og i klinisk arbeid med pasienter.

På spørsmål om hva Juliet ser som positivt med fastlegearbeid svarer hun: "Arbeid i allmennpraksis gir en unik mulighet til å hjelpe pasienter i øyeblikket, samt følge pasienter opp og bidra til god helse over tid. Den store variasjonen i menneskemøter og kliniske problemstillinger i fastlegepraksis nødvendiggjør bred medisinskfaglig kompetanse og gir mulighet til å gi helhetlig oppfølging av pasienter. En får slik også bidra i langsiktig forebyggende helsearbeid for enkeltmennesket, som er en verdifull og viktig del av allmennpraksis. Å kombinere fastlegearbeid med forskning er spennende! Jeg ser frem til å jobbe med pasienter i alle aldre i Gjerdrum kommune, og sammen med dyktige og engasjerte kolleger bidra til god helse i lokalbefolkningen!"

Fastlege Juliet Young

Kommunen er opptatt av å sikre at det til enhver tid finnes tilgjengelig ledige plasser ved minst en fastlegeliste i kommunen, og vil samarbeide tett med legesenteret for å legge til rette for en fastlegeordning i Gjerdrum kommune som er god for både innbyggerne våre og fastlegene våre.