• Lag islykter til fakkelhjertet

  Les saken »

 • Er du bekymret for grunnforholdene på egen tomt, eller mener det er fare for skred?

  Les saken »

 • Revidert lokal forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19, Gjerdrum kommune

  Vedtatt av Gjerdrum formannskap 25.01.21.

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte 25. januar

  Formannskapet har ekstraordinært møte mandag 25. januar klokken 15.00.

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom er midlertidig i andre lokaler.

  Les saken »

 • Covid-19-utbruddet ved Solvang helsehus

  Etter raset flyttet flere av Gjerdrums sykehjemsbeboere midlertidig til Solvang helsehus. Ingen av våre beboere ved Solvang har testet positivt på Covid-19 i forbindelse med utbruddet.

  Les saken »

 • Mulig tilfelle av mutert virus i Gjerdrum

  Lørdag fikk Gjerdrum kommune melding om at en innbygger har testet positivt for Covid-19. Vedkommende er smittet via et utbrudd som mistenkes å være fra det muterte viruset, men det er ikke fastslått sikkert. Prøvene er sendt til videre analyse.

  Les saken »

 • Mutert koronavirus - nye smitteverntiltak i flere kommuner

  Regjeringen har i dag innført strenge smitteverntiltak i ti kommuner i vår region. Nasjonale myndigheter følger situasjonen nøye, og positive tester i nye områder kan få direkte konsekvenser også for Gjerdrum.

  Les saken »

 • Nye åpningstider skredtelefonen

  Skredtelefonen har siste dag med åpningstid på kvelden i dag, fredag 22.01.

  Les saken »

 • Takk for blomstene!

  Les saken »

 • Koronavaksinasjonen er i gang

  Vi i Gjerdrum får hjelp med vaksinasjon av våre gode naboer i nord, Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Røde Kors flytter utdeling av klær og utstyr til Lyngås i Holter

  Holterhallen skal tømmes for å gi plass til idrettsaktivitet for barn og unge. Røde Kors holder flyttestengt gjennom helgen og åpner på Lyngås mandag 25. januar.

  Les saken »

 • Minnekonsert og fakkelhjerte

  Søndag 31. januar inviterer kommunen og samarbeidspartnere til minnekonsert for ofrene etter skredet. Kulturhuset, som siden 30. desember har vært hovedkvarter for redningsaksjonen, skal igjen fylles med sang og musikk, og en rekke folkekjære artister bidrar i konserten som sendes på NRK kl. 21.45.

  Les saken »

 • Trenger du bistand til å skaffe bolig, etter leirskredet?

  Det kommer mange henvendelser til skredtelefonen og til hjelpetelefonen med spørsmål om bolig.

  Les saken »

 • NVE varsler om jordskredfare på gult nivå

  Les saken »

 • Avtale om sykehjem på LHL-sykehuset

  Gjerdrum kommune har inngått avtale med LHL-sykehuset ved Gardermoen om leie av en fløy i sykehuset som vi skal benytte som sykehjem.

  Les saken »

 • Hvordan møte barn og foresatte som er i, eller har opplevd en krise?

  Innbyggerne i Gjerdrum har opplevd en naturkatastrofe på nært hold. Vi er alle berørt, og noen mer enn andre.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 20. januar

  Kommunestyret har møte onsdag 20. januar klokken 16.00.

  Les saken »

 • Restverdiredningsarbeidet pågår

  Det kommer en del spørsmål rundt restverdiarbeidet ved boliger som ligger i område 3 (se kartet som ligger i saken), altså rundt boliger som ligger nærmest skredområdet.

  Les saken »

 • Helsestasjon (HFU) for ungdom er stengt i dag

  Les saken »

 • Politiet innskrenker evakueringsområdet

  Politiet har fredag kveld godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområde øst for fv 120 fra og med rundkjøringen og Fjælstadgrenda til Hønsigutua, det som omtales som delområde C.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter - leirskredet - 15. januar 2021

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 15. januar 2021

  Les saken »

 • Biblioteket åpner igjen tirsdag 19. januar

  Les saken »

 • Vis hensyn ved ferdsel rundt Ask

  Les saken »

 • Unngå bruk av Brådalsvegen

  Mye ferdsel i området vil forstyrre videre arbeid.

  Les saken »

 • Ikke gå inn i evakuerte områder!

  Mange spør hvorfor man har stengt av så store områder, og hvorfor de ikke kan gå inn i disse for å hente ting eller andre korte besøk, svaret er enkelt

  Les saken »

 • Er du bekymret for at dører og vinduer står åpne i huset som er evakuert?

  RVR (Restverdiredning) har fokus på å redde verdier fra private boliger og leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg samt uthenting av kjøretøy.

  Les saken »

 • Avarn Security overtar ansvaret for sikkerheten i det evakuerte skredområdet

  Fem tilbydere ble invitert til å levere forslag til løsninger med tilhørende prissetting.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter i forbindelse med leirskredet 14. januar

  Les saken »

 • Kjæledyr i evakuerte boliger

  Les saken »

 • Huseierne besvarer dine spørsmål

  Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. I dagens informasjonsmøte får vi besøk av Carsten Pihl, sambygding og forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

  Les saken »

 • Familievern - utvidet tilbud

  Familievernkontoret på Nedre Romerike tar familiesamtaler for innbyggere i Gjerdrum kommune.

  Les saken »

 • Oppstart koronavaksinasjon - Gjerdrum

  Vaksinasjonen vil foregå i Nannestad. Alle som blir kontaktet vil bli informert om tid og sted.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter - leirskredet - 13. januar 2021

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjedrum - 11. januar 2021

  Les saken »

 • Digitalt Kommunestyremøte i kveld klokken 17.00 - på Teams

  Les saken »

 • Viltnemnda ønsker å minne om faren for viltpåkjørsler

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1. kvartal for evakuerte

  Les saken »

 • Fakturering Gjerdrum barnehage og SFO Gjerdrum barneskole januar og februar

  De dagene barnehage eller skole har vært stengt, vil bli trukket fra i februarfakturaen

  Les saken »

 • Intervju med NVE - evakueringen i Ask og skolestart

  Les saken »

 • Søk etter savnede personer gjenopptas

  Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken, forklarer politiet i sin melding.

  Les saken »

 • En person død som følge av Covid-19

  Les saken »

 • Fylkesveg 120 gjennom Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppdatert - Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 12. januar

  Oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum -12. januar

  Les saken »

 • Sivilforsvaret har varslingsprøve i morgen 13. januar kl. 12.

  Les saken »

 • Nytt midlertidig legekontor

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon i Gjerdrum vil foregå i Nannestad

  Les saken »

 • Restverdiredningsarbeidet i Gjerdrum

  RVR (Restverdiredning) har fokus på å redde verdier fra private boliger og leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg samt uthenting av kjøretøy.

  Les saken »

 • Politiet planlegger for videre søk etter savnede

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune oppretter hjelpetelefon

  Gjerdrum kommune har i forbindelse med leirskredet opprettet en hjelpetelefon

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 11. januar

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjedrum - 11. januar 2021

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom er stengt i dag, mandag 11. januar

  Les saken »

 • Gjerdrum frivilligsentral er stengt - ut januar 2021

  Les saken »

 • Betaling for opphold på hotell for de evakuerte

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • Er du evakuert og uten innboforsikring?

  Det er viktig at du selv registrerer dette hos oss - ta kontakt med kommunen på telefon 902 68 874 eller på e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no

  Les saken »

 • 11. januar åpner Gjerdrum helsestasjon på Kløfta

  Les saken »

 • Direktesendte informasjonsmøter for de evakuerte og andre berørte

  Lenke til dette vil bli lagt ut her på kommunens nettsider og Romerikes Blad , slik at sendingen kan følges direkte eller sees i ettertid. Temaene vil variere ut ifra behov.

  Les saken »

 • Gjerdrum barnehage til misjonshuset

  Fra og med mandag 11. januar flytter Gjerdrum barnehage sin virksomhet til Gjerdrum misjonshus, Askhøgda 5.

  Les saken »

 • Oppdatering om Post i Butikk i Coop Extra Gjerdrum som åpner igjen lørdag 9. januar.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 8. januar

  Les saken »

 • Sørgegudstjeneste i Gjerdrum kirke

  Fra Gjerdrum kirke overføres sørgegudstjeneste til minne om de omkomne og til trøst for de berørte etter leirskredet 30 des i fjor.

  Les saken »

 • Har du spørsmål om forsikring?

  Mange evakuerte og berørte av leirskredet har spørsmål om forsikring. Her finner du en video hvor Norsk Naturskadepool svarer på slike spørsmål

  Les saken »

 • Vannet i Gjerdrum er friskmeldt

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 7. januar

  Les saken »

 • Evakuering opphevet i deler av Ask sentrum

  Les saken »

 • Starter publisering av dokumenter

  Les saken »

 • Deler av Ask sentrum vil i dagene fremover brøytes og strøes

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves i Sørbygda

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 6. januar

  Les saken »

 • Brådalsvegen og Flatbyvegen er nå åpnet for bruk av beboere

  Politiet har i dag frigitt evakueringsvegene for beboerne i Brådalsvegen og Flatbyvegen

  Les saken »

 • Dyretransport ut av Gjerdrum

  Ca. 350 slaktegriser ble i dag fraktet trygt og godt ut fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Situasjonen i Gjerdrum pr. onsdag 6. januar

  Etter at politiet endret status på ettermiddagen i går, går Gjerdrum kommune nå inn i en ny fase i arbeidet med leirskredet.

  Les saken »

 • Alle må fortsatt koke vannet inntil ny varsling gis

  Les saken »

 • Uthenting av viktige eiendeler

  Les saken »

 • Kjære alle!

  Det er vanskelig å finne ord som beskriver den lidelsen og smerten så mange av våre innbyggere har måttet leve med disse mørke dagene med utrygghet, savn og sorg.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 5. januar

  Les saken »

 • Koronavaksinering overtas av Nannestad

  Les saken »

 • Etablering av ny barnehage i Gjerdrum

  Kommunestyret har vedtatt at den plasseres midlertidig, men langsiktig, på Grønlund med etablering av modulbygg.

  Les saken »

 • Evakuering av husdyr i dag 5. januar

  Hele besetningen med mjølkekuer, ungdyr og kalver ble flyttet til to eksisterende besetninger i henholdsvis Ullensaker og Nes kommune.

  Les saken »

 • Er du bekymret for et barn?

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for berørte etter leirskredet

  Oppdatert informasjon om digitalt informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på de tre hotellene.

  Les saken »

 • Tenn et lys ved Trehytta!

  Ved trehytta ved Kulturhuset kan du vise din medfølelse.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum

  Her gir vi deg en oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 4. januar 2021

  Les saken »

 • Gjerdrum får ny midlertidig Post i Butikk

  Les saken »

 • En person død som følge av koronasykdom

  Les saken »

 • Vannet tilbake

  Les saken »

 • PC, Ipad og headset til elever og lærere

  På grunn av leirskredet har flere elever og ansatte vært uten datautstyr.  PC’er og headset vil nå bli kjørt ut til aktuelle adresser som Gjerdrum barneskole har meldt inn.

  Les saken »

 • Ny frist for avlesning av vannmåler 10. januar

  Les saken »

 • Oppdatert - informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på evakuertsentrene

  Les saken »

 • Har du ikke fått varsling fra kommunen?

  Les saken »

 • Råd om bolig til dem som er berørt av jordskredet

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på evakuertsentrene

  Tirsdag 5. januar 2021 kl. 18 arrangerer vi et informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på de tre hotellene som har evakuertsenterfunksjon.

  Les saken »

 • Hvordan hjelpe barn i krise?

  Les saken »

 • Informasjon til barn og unge i Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

  Les saken »

 • Evakueringen av Kogstad er opphørt

  Les saken »

 • Hva med forsikringen? Hva kan man forvente å få dekket?

  Det er forsikringsselskapet som er kontaktpunkt og ansvarlig for erstatning til hver enkelt berørte.

  Les saken »

 • Viktig informasjon fra politiet

  Mange skuelystne belaster nå veinettet rundt/ved rasstedet på en slik måte at det kan forstyrre redningsarbeidet.

  Les saken »

 • Gjerdrumhjelpen på FINN.no.

  Gjerdrum kommune har ikke kapasitet til å håndtere formidling av husrom og annet

  Les saken »

 • Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

  Skoleskyssen ivaretas, men det kan komme endringer på kort varsel.

  Les saken »

 • Hva skjer videre i evakueringssonen?

  Les saken »

 • Herredshuset midlertidig stengt

  Les saken »

 • Viktig informasjon om mottak av gaver

  Les saken »

 • Oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veger, åpne vegtraseer og omkjøringer

  Se oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veger, åpne vegtraseer og omkjøringer:

  Les saken »

 • Kommer du hjem fra ferie til en evakuert bolig?

  Les saken »

 • FV 120 nordover fra Ask er nå åpen for ferdsel

  Les saken »

 • Mange henvender seg og er bekymret for grunnforhold og områdene rundt i kommunen.

  Les saken »

 • Deler av sørbygda er uten vann etter raset

  Les saken »

 • Ønsker du å bidra med pengegaver til ofrene etter leirskredet?

  Les saken »

 • Har du behov for medisiner?

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for evakuerte på Clarion kl. 13:30

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for barn og unge, samt foresatte den 1. januar 2021

  Les saken »

 • Generell informasjon om leirskredfare i Gjerdrum

  Les saken »

 • Informasjon fra kommunens forsikringsselskap

  Les saken »

 • Forbud mot oppskyting av fyrverkeri

  Les saken »

 • Gaver til de evakuerte

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon

  Les saken »

 • Leirskred – pårørendetelefon

  Les saken »

 • Informasjon om risikoområde

  Les saken »

 • Informasjon til evakuerte

  Les saken »

 • Nytt møte med pårørende 31.12.20 kl. 10.00

  Les saken »

 • Informasjon om møte med pårørende

  Les saken »

 • Kart over evakuerte områder

  Les saken »

 • Råd fra politiet

  Les saken »

 • Kontaktinformasjon berørte

  Les saken »

 • Informasjon om evakuering

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum - oppdatert informasjon

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum - nytt oppsamlingssted

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 29.12.20 – kl. 21.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 26.12.20 kl. 21.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien - status 24.12.20 kl. 20.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 23.12.20 kl.19.50

  Les saken »

 • Ansatt ved sykehjemmet har fått påvist covid-19

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører Anders

  Les saken »

 • Viken hedrer trafikkofre

  Les saken »

 • Over Skigarden – digital versjon

  Les saken »

 • Helsepersonell - koronavaksinasjon Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Informasjon til reisende fra Storbritannia

  Les saken »

 • FettVett i Jula

  Les saken »

 • Revidert midlertidig forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19

  Les saken »

 • Åpningstider i julen 2020

  Les saken »

 • Informasjon om besøk på sykehjemmet i julen

  Les saken »

 • Henting av avfall julen 2020

  Les saken »

 • Over Skigarden – høstens utgave

  Les saken »

 • Kveka nr. 4 i 2020

  Les saken »

 • Smitte påvist i barnehage

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 9. desember - digitalt møte

  Les saken »

 • Informasjon om luftledningsnettet i Gjerdrum

  Les saken »

 • Revidert midlertidig forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19

  Les saken »

 • Vedlikehold av kommunens hjemmeside 28.11.20

  Les saken »

 • «Jul i Gjerdrum» avlyses

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 25. november – digitalt møte

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Gjerdrum

  Les saken »

 • Test av reservevann har medført noe brunt vann

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av budsjett 2021, økonomiplan 2021-2027

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Bytte av vannmålere i 2021

  Les saken »

 • Testing av reservevannforsyning 23. november

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

  Les saken »

 • Besøksrutiner for Gjerdrum sykehjem - revidert 13.11.20

  Les saken »

 • Innføring av lokale smitteverntiltak i Gjerdrum

  Les saken »

 • Justerte smittevernråd i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Status Gjerdrum legesenter

  Les saken »

 • Gjerdrum frisklivssentral – endring i drift

  Les saken »

 • Influensavaksinering

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 4. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Ny flerbrukshall – status og medvirkningsprosess

  Les saken »

 • Gjerdrum legesenter – midlertidig stengt for oppmøte

  Les saken »

 • Presiseringer vedrørende smittevern etter regjeringens siste smitteverntiltak

  Les saken »

 • Fullt på vaksinedagene i uke 44

  Les saken »

 • Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris 2020

  Vi ser tilbake på to spennende kulturuker i Gjerdrum og vi ønsker å fremheve vinnerne av de tre gjeve prisene som kommunen har delt ut til verdige mottakere.

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 28.10.20 – saksdokumenter

  Les saken »

 • Vannavstenging onsdag 21. oktober

  Les saken »

 • Styrkeuka 2020

  Les saken »

 • Oppfordring fra ordfører til TV-aksjonen 18. Oktober 2020

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Besøksrutiner for Gjerdrum sykehjem fra 19.10.2020

  Les saken »

 • Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten

  Det betyr at dersom du skal snakke med Kemnerkontoret, må du fra 1. november henvende deg til Skatteetaten.

  Les saken »

 • Refleksdagen 15. oktober 2020

  Les saken »

 • Råd i forbindelse med halloween

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Besøk av samferdselsministeren 8. oktober 2020

  Les saken »

 • Våg å bry deg

  Hvis klær kunne fortelle - en utstilling verdt å få med seg

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon

  Les saken »

 • Kunngjøring: Førstegangs høring av planforslag til kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt utbyggingsavtale for Vestvang II

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Les saken »

 • Nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  Les saken »

 • Nytt nummer av Kveka - Nr. 3 i 2020

  Les saken »

 • Endring av sted for testing av covid-19

  Les saken »

 • Informasjon om kapasiteten ved Psykisk Helsetjeneste

  Les saken »

 • Kommunen innfører nytt saksbehandling- og arkivsystem

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter 2020

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Høstens stolpekart er klare elektronisk

  Les saken »

 • Vil skape drømmecampus for OsloMet i Gardermoregionen

  Styret i Gardermoregionen interkommunale politiske råd har tatt til orde for at OsloMet skal løfte blikket og se mot vår region.

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – nytt offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Oppfordring til å benytte kiss and ride-parkeringen ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

  Les saken »

 • Koronatelefon for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Stenging av vei over Rudsbakka

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for besøk på Gjerdrum sykehjem fra 21.08.2020

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 34

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 33

  Les saken »

 • Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kjære innbyggere!

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 32

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 3. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Nominasjon til Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet på Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Reduserte priser for SFO for familier med lav inntekt

  Les saken »

 • Vestvang 2 – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 30

  Les saken »

 • Korona-testing i forbindelse med utenlandsreise

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 28

  Les saken »

 • Digital post fra helsestasjonen

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Mulighetsstudie om flerbrukshallen

  Les saken »

 • Flagging med regnbueflagget i anledning Pride-festivalen

  Les saken »

 • Pressemelding badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Påminnelse om å fjerne søppel etter seg i naturen

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Barn med luftveissymptomer - deltakelse i barnehage eller skole

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 25

  Les saken »

 • Kveka nr. 2 – 2020 er tilgjengelig

  Les saken »

 • Hvilke tilbud ønsker du på Kulturhuset?

  Les saken »

 • Kulturhuset åpner for publikum med Hanne Krogh-konsert

  Les saken »

 • Hvem eier sauen?

  Les saken »

 • Stolpekartene er kommet

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte 10. juni

  Les saken »

 • Åpningstider på Herredshuset fra 3. juni

  Les saken »

 • Videre gjenåpning av skoler og barnehager

  Les saken »

 • Det blir Gjerdrumsfestival!

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 03.06.20 - møtedokumenter

  Les saken »

 • Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

  Les saken »

 • Midlertidig nedtapping av Lysdammen

  Les saken »

 • Ungdomsrådet i Gjerdrum

  Les saken »

 • Varsel om helikopterstøy i uke 22 og 23

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn – valg av meddommere til hhv tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer

  Les saken »

 • Herredshuset og NAV Gjerdrum åpent onsdager kl. 12.00 -14.00

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Les saken »

 • Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratulerer med dagen!

  Les saken »

 • 17. mai i Gjerdrum

  Les saken »

 • Kløverhumle er ansvarsart for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Biblioteket er åpent

  Les saken »

 • Barn og unge som pårørende lanserer ny hjemmeside

  Les saken »

 • Den internasjonale sykepleierdagen

  Les saken »

 • 17. mai-video fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Åpning av skolene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Stolpejakten begynner 9. mai

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 2. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Gladnyhet fra Frisklivssentralen

  Vi er i gang med frisklivetrening

  Les saken »

 • Formannskapsmøtet onsdag 6. mai er avlyst

  Les saken »

 • Over Skigarden utgis ikke denne våren

  Les saken »

 • ROAF gjenåpner flere gjenvinningsstasjoner

  Les saken »

 • Digital hjemmeoppfølging, Covid-19

  Les saken »

 • En annerledes 17. mai-feiring i Gjerdrum

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen mandag 20. april

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Aktivitetsuka - Jeg fant, jeg fant - avlyses

  Les saken »

 • Gjenåpning av barnehager og skoler 1. – 4. trinn

  Les saken »

 • Informasjon fra Romerike krisesenter

  Les saken »

 • Støtteordninger for næringslivet i Viken

  Les saken »

 • Krisepakke i forbindelse med koronaviruset - avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les saken »

 • Skogbrannfare – vær forsiktig med åpen ild!

  Les saken »

 • Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum

  Les saken »

 • Påsken - kommunens tjenestetilbud

  Gjerdrum kommunes tjenestetilbud påsken 2020

  Les saken »

 • Egen luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Gjerdrum legesenter

  Les saken »

 • Gjenåpning av Skedsmo gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Påskequiz for barn og unge i Gjerdrum

  Les saken »

 • Take away – bøker til påske

  Les saken »

 • Kommunes arbeid - Vold og overgrep i nære relasjoner

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Unngå engangshansker og våtservietter i toalettet

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom - åpen mandag 30. mars

  Les saken »

 • Unngå båltenning i skogen - lytt til Øvre Romerike brann og redning

  Les saken »

 • Telefontjeneste for samtaler og praktisk bistand

  Trenger du en god prat eller praktisk bistand?

  Les saken »

 • Tiltakene mot koronavirus videreføres

  Les saken »

 • Informasjon angående hjemmesykepleie i kommunen

  Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

  Les saken »

 • Koronasituasjonen i Gjerdrum

  Les saken »

 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Ny telefontjeneste for skolebarn og ungdom i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Bruk av utearealene ved skoler og barnehager

  Les saken »

 • Forskuddsskatt 2020 – ny frist

  Les saken »

 • Digital fritidsklubb

  Les saken »

 • Informasjon fra ROAF angående avfallshåndtering

  Les saken »

 • Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

  Les saken »

 • Brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk

  Les saken »

 • Hilsen fra ordføreren

  Les saken »

 • Sårbare barn og unge

  Les saken »

 • Vil du bli meddommer?

  Les saken »

 • UKM i Gjerdrum

  Les saken »

 • Nye brukerundersøkelser i kommunen

  Les saken »

 • Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Les saken »

 • Kommunale avgifter

  Les saken »

 • Informasjon om koronaviruset

  Les saken »

 • Gult farevarsel for jordskredfare

  Les saken »

 • Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 1 - 2020

  Les saken »

 • Gratulerer med samenes nasjonaldag!

  Les saken »

 • Aktuelt om Coronaviruset og smittevern

  Les saken »

 • Anita Hegerland besøkte Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Se aktivitetene for barn og unge i vinterferien!

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2020

  Gjerdrumsdagen i 2020 går av stabelen lørdag 6. juni.

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • Helsestasjonen arrangerer nytt foreldreveiledningskur i CosP, Trygghetssirkelen i vinter

  Les saken »

 • Opprettelse av bruker- og pårørendeforening ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler frist søndag 05. januar

  Les saken »

 • Prisliste 2020

  Les saken »

 • Tilskudd til Landart 2020

  Les saken »

 • Ordførerens julehilsen

  Les saken »

 • Åpningstider i julen - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler

  Les saken »

 • Julegrantenning og andre kulturtilbud 1.søndag i advent

  Les saken »

 • Skolerute 2020-2021

  Les saken »

 • Vi minner om røykvarslerens dag søndag 1.desember

  Les saken »

 • Ras i støttemur på Brådalsfjellet - Status

  Les saken »

 • Kveka nr. 4 - 2019

  Les saken »

 • Resultater fra årets stolpejakt

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune får nytt kommunenummer

  Les saken »

 • Økonomiplan 2020-2026 og budsjett 2020 - Offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  Les saken »

 • Grunneiers ansvar for snø og is på egen eiendom

  Les saken »

 • Elgfaret blir stengt 21.11-20.12.2019 pga. bytting av kum

  Les saken »

 • Søk om tilskudd til kultur- og idrettsaktivitet innen 01.12.2019

  Les saken »

 • Over Skigarden 2. utgave 2019

  Les saken »

 • Ukens tips fra Energiportalen - «Effektiv vedfyring»

  Les saken »

 • 4. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Innbyggermøte om smarte energitiltak i boliger på Jessheim 19. november kl 18:00

  Les saken »

 • Hva er en ung MOTivator?

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2019

  Les saken »

 • Fra 25. oktober 2019 vil kemnerkontoret kun være bemannet på Gjerdrum Rådhus torsdager etter avtale

  Les saken »

 • Husk refleks i høstmørket!

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum og Veståsen barneskole

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - ny status

  Les saken »

 • Energirådgivning i Akershus-kommunene - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Resultat av TV-aksjonen 2019

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - status

  Les saken »

 • Rådmann endres til kommunedirektør

  Les saken »

 • Nytt kommunestyre er konstituert

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda

  Les saken »

 • I går hadde Gjerdrum helsestasjon Dialogkonferanse om Barn som pårørende med tema "Se meg bry deg"

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2019 har kommet

  Les saken »

 • Endring av kundenummer på kommunale avgifter

  Les saken »

 • I dag er det verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Gjerdrum kulturuker 12. - 27. oktober

  Les saken »

 • MinEiendom

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur

  Les saken »

 • Ny fastlege ved Gjerdrum legesenter 01. oktober 2019

  Les saken »

 • Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen - Workshop i Gjerdrum 15.oktober

  Les saken »

 • Konfliktrådet Oslo og Akershus har endret navn

  Les saken »

 • Pressemelding - nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

  Les saken »

 • Ikke-planlagt detonasjon på Askhøgda – ingen personskader

  Les saken »

 • Digital satsing i Gjerdrumskolen

  Les saken »

 • Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

  Les saken »

 • Nytt Miljøfyrtårn i Gjerdrum

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag hos brannvesenet!

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning på Letohallen og brannstasjonen på Årnes lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Valgprotokoll for valgstyret i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 3

  Les saken »

 • Fornøyde foresatte i de to kommunale barnehagene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Bruk av metoden microtrenching i vei i forbindelse med legging av fiber

  Les saken »

 • Pressemelding - resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 34

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannskvalitet Øvre Romerike uke 33

  Les saken »

 • Kommunebarometeret

  Les saken »

 • Vann- og avløpsprosjekter i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Digital tjeneste fra Statens vegvesen for søknad om tiltak langs offentlig veg

  Les saken »

 • Ny renovasjonsteknisk veileder fra ROAF

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver på Øvre Romerike uke 32

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - 3. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 30

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding - Resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 28

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Faktaark om nedre Gjermåa

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Energiportalen

  Les saken »

 • Sommeråpningstider Gjerdrum helsestasjon

  Les saken »

 • Pressemelding - badevann Øvre Romerike uke 25 og 26

  Les saken »

 • Avslutning av Sykle til jobben 2019

  Les saken »

 • Vil du bidra under kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019?

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - Trygt drikkevann og gode rutiner

  Les saken »

 • Kveka nr. 2

  Les saken »

 • Nye veger i Gjerdrum

  Les saken »

 • Åpningstider Helsestasjon for ungdom i Gjerdrum i sommer

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 25 og 26 i 2019

  Les saken »

 • Skolestart høsten 2019

  Første skoledag etter sommerferien er tirsdag 20. august

  Les saken »

 • Oppdatering om samarbeid mellom Frisklivssentralen og Flyktningtjenesten

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 23 og 24 i 2019

  Les saken »

 • Klima- og miljødepartementet har vært på befaring i Gjerdrum i forbindelse med Verdens biomangfoldsdag

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Påmelding til Ferieaktivitetsuka "Jeg fant, jeg fant!"

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Velkommen til årets Gjerdrumsfestival

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Busslinjer Gjerdrum 17.mai

  Les saken »

 • Har du behov for økt digital kompetanse?

  Les saken »

 • Over Skigarden digiblad og 17. mai-program

  Les saken »

 • Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »

 • Vårryddingsaksjonen 2019

  Les saken »

 • Trykkvariasjoner i vannledningsnettet

  Les saken »

 • Sykle til jobben 2019 - starter 24.4. og slutter 21.6.

  Les saken »

 • God drikkevannskvalitet etter vannledningsbrudd på Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Vannledningsbrudd i Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Informasjon om vaksine mot meslinger

  Les saken »

 • Ny gang- og sykkelveg Klampenborg - Leikevoll

  Les saken »

 • Nye åpningstider ved servicesenteret på Herredshuset

  Les saken »

 • Anbefaling om rengjøring av innløpssil til vanninntaket

  Har du opplevd lavt vanntrykk..?

  Les saken »

 • Frisklivssentralen arrangerer kurs i bra mat for bedre helse

  Les saken »

 • "I love Gjerdrum" - familieforestilling, bok og utstilling

  Forestillingen du ikke vil gå glipp av…!

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune har ny leverandør på slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Vi gjennomfører nå brukerundersøkelse i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratis veiledning for etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Gjerdrum

  Gjerdrum Næringspark og Etablerertjenesten i Akershus har inngått samarbeid

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1.kvartal 2019

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2019

  Invitasjon og påmelding. Frist 12. april!

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Hva ønsker du?

  Les saken »

 • Prosjekt avløp Solheim-Ask

  Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimsfeltet til Ask.

  Les saken »

 • Viltnemnda ønsker å minne om faren for viltpåkjørsler

  I vinterhalvåret ser man at viltpåkjørslene øker, og Viltnemnda ønsker å minne om dette.

  Les saken »

 • Skøytebaner i Gjerdrum

  Les saken »

 • Ny e-bok app på biblioteket

  12. desember flytter bibliotekene i Akershus eboksamlingen over på ny løsning.

  Les saken »

 • Konfliktrådet

  Konfliktrådsordningen er statlig og møtene ledes av upartiske legmeklere. Konfliktrådet behandler sivile saker, straffesaker og gjennomfører straffereaksjonene ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og oppfølging i konfliktråd.

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2018 har kommet!

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Oppfordrer til bruk av Kiss & Ride

  Gjerdrum kommune ber innstendig om at Kiss & Ride plassen for Gjerdrum barneskole i Gjerivegen 9 benyttes til henting og levering av skolebarn.

  Les saken »

 • Telefontid plan, oppmåling og byggesak

  Les saken »

 • Hva skjer i Gjerdrum?

  Har du et arrangement som folk bør få vite om? Kanskje en konsert eller et foredrag? Bruk vår flotte arrangementskalender og spre budskapet både i og utenfor kommunen!

  Les saken »

 • Åpen helsestasjon

  Les saken »

 • Fri sikt

  Skolebarna er straks hjemme etter ferien og vi voksne kjører nå ut i en travlere hverdag. Ved å klippe hekker og busker, kan du være med på å øke trafikksikkerheten.

  Les saken »

 • Jakttider og jaktområder i Akershus

  Har du tenkt over hvilke jaktmuligheter du har i ditt nærområde?

  Les saken »

 • Ut på tur, men mangler utstyr?

  Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har en masse utstyr til låns, både for medlemmer og andre.

  Les saken »

 • Turtips fra Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

  Sommertid er turtid, og GJFF har listet opp sine topp ti forslag til tur i Almenninga. De har også masse utstyr til utlåns, så her ligger alt til rette for gode turer!

  Les saken »

 
Publisert: 02.06.2016 15:31
Sist endret: 12.01.2021 10:18