Aktuelt

 • Formannskapsmøte 28.10.20 – saksdokumenter

  Les saken »

 • Vannavstenging onsdag 21. oktober

  Les saken »

 • Styrkeuka 2020

  Les saken »

 • Oppfordring fra ordfører til TV-aksjonen 18. Oktober 2020

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Besøksrutiner for Gjerdrum sykehjem fra 19.10.2020

  Les saken »

 • Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten

  Det betyr at dersom du skal snakke med Kemnerkontoret, må du fra 1. november henvende deg til Skatteetaten.

  Les saken »

 • Refleksdagen 15. oktober 2020

  Les saken »

 • Råd i forbindelse med halloween

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Besøk av samferdselsministeren 8. oktober 2020

  Les saken »

 • Våg å bry deg

  Hvis klær kunne fortelle - en utstilling verdt å få med seg

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon

  Les saken »

 • Kunngjøring: Førstegangs høring av planforslag til kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt utbyggingsavtale for Vestvang II

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Les saken »

 • Nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  Les saken »

 • Nytt nummer av Kveka - Nr. 3 i 2020

  Les saken »

 • Endring av sted for testing av covid-19

  Les saken »

 • Informasjon om kapasiteten ved Psykisk Helsetjeneste

  Les saken »

 • Kommunen innfører nytt saksbehandling- og arkivsystem

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter 2020

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Høstens stolpekart er klare elektronisk

  Les saken »

 • Vil skape drømmecampus for OsloMet i Gardermoregionen

  Styret i Gardermoregionen interkommunale politiske råd har tatt til orde for at OsloMet skal løfte blikket og se mot vår region.

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – nytt offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Oppfordring til å benytte kiss and ride-parkeringen ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

  Les saken »

 • Koronatelefon for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Stenging av vei over Rudsbakka

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for besøk på Gjerdrum sykehjem fra 21.08.2020

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 34

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 33

  Les saken »

 • Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kjære innbyggere!

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 32

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 3. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Nominasjon til Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet på Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Reduserte priser for SFO for familier med lav inntekt

  Les saken »

 • Vestvang 2 – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 30

  Les saken »

 • Korona-testing i forbindelse med utenlandsreise

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 28

  Les saken »

 • Digital post fra helsestasjonen

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Mulighetsstudie om flerbrukshallen

  Les saken »

 • Flagging med regnbueflagget i anledning Pride-festivalen

  Les saken »

 • Pressemelding badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Påminnelse om å fjerne søppel etter seg i naturen

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Barn med luftveissymptomer - deltakelse i barnehage eller skole

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 25

  Les saken »

 • Kveka nr. 2 – 2020 er tilgjengelig

  Les saken »

 • Hvilke tilbud ønsker du på Kulturhuset?

  Les saken »

 • Kulturhuset åpner for publikum med Hanne Krogh-konsert

  Les saken »

 • Hvem eier sauen?

  Les saken »

 • Stolpekartene er kommet

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte 10. juni

  Les saken »

 • Åpningstider på Herredshuset fra 3. juni

  Les saken »

 • Videre gjenåpning av skoler og barnehager

  Les saken »

 • Det blir Gjerdrumsfestival!

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 03.06.20 - møtedokumenter

  Les saken »

 • Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

  Les saken »

 • Midlertidig nedtapping av Lysdammen

  Les saken »

 • Ungdomsrådet i Gjerdrum

  Les saken »

 • Varsel om helikopterstøy i uke 22 og 23

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn – valg av meddommere til hhv tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer

  Les saken »

 • Herredshuset og NAV Gjerdrum åpent onsdager kl. 12.00 -14.00

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Les saken »

 • Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratulerer med dagen!

  Les saken »

 • 17. mai i Gjerdrum

  Les saken »

 • Kløverhumle er ansvarsart for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Biblioteket er åpent

  Les saken »

 • Barn og unge som pårørende lanserer ny hjemmeside

  Les saken »

 • Den internasjonale sykepleierdagen

  Les saken »

 • 17. mai-video fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Åpning av skolene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Stolpejakten begynner 9. mai

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 2. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Gladnyhet fra Frisklivssentralen

  Vi er i gang med frisklivetrening

  Les saken »

 • Formannskapsmøtet onsdag 6. mai er avlyst

  Les saken »

 • Over Skigarden utgis ikke denne våren

  Les saken »

 • ROAF gjenåpner flere gjenvinningsstasjoner

  Les saken »

 • Digital hjemmeoppfølging, Covid-19

  Les saken »

 • En annerledes 17. mai-feiring i Gjerdrum

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen mandag 20. april

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Aktivitetsuka - Jeg fant, jeg fant - avlyses

  Les saken »

 • Gjenåpning av barnehager og skoler 1. – 4. trinn

  Les saken »

 • Informasjon fra Romerike krisesenter

  Les saken »

 • Støtteordninger for næringslivet i Viken

  Les saken »

 • Krisepakke i forbindelse med koronaviruset - avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les saken »

 • Skogbrannfare – vær forsiktig med åpen ild!

  Les saken »

 • Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum

  Les saken »

 • Påsken - kommunens tjenestetilbud

  Gjerdrum kommunes tjenestetilbud påsken 2020

  Les saken »

 • Egen luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Gjerdrum legesenter

  Les saken »

 • Gjenåpning av Skedsmo gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Påskequiz for barn og unge i Gjerdrum

  Les saken »

 • Take away – bøker til påske

  Les saken »

 • Kommunes arbeid - Vold og overgrep i nære relasjoner

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Unngå engangshansker og våtservietter i toalettet

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom - åpen mandag 30. mars

  Les saken »

 • Unngå båltenning i skogen - lytt til Øvre Romerike brann og redning

  Les saken »

 • Telefontjeneste for samtaler og praktisk bistand

  Trenger du en god prat eller praktisk bistand?

  Les saken »

 • Tiltakene mot koronavirus videreføres

  Les saken »

 • Informasjon angående hjemmesykepleie i kommunen

  Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

  Les saken »

 • Koronasituasjonen i Gjerdrum

  Her ser du hvilke konsekvenser vedtak grunnet koronaviruset har for kommunale og private tjenester, næringsvirksomhet og private sammenkomster i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Ny telefontjeneste for skolebarn og ungdom i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Bruk av utearealene ved skoler og barnehager

  Les saken »

 • Forskuddsskatt 2020 – ny frist

  Les saken »

 • Digital fritidsklubb

  Les saken »

 • Informasjon fra ROAF angående avfallshåndtering

  Les saken »

 • Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

  Les saken »

 • Brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk

  Les saken »

 • Hilsen fra ordføreren

  Les saken »

 • Sårbare barn og unge

  Les saken »

 • Vil du bli meddommer?

  Les saken »

 • UKM i Gjerdrum

  Les saken »

 • Nye brukerundersøkelser i kommunen

  Les saken »

 • Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Les saken »

 • Kommunale avgifter

  Les saken »

 • Informasjon om koronaviruset

  Les saken »

 • Gult farevarsel for jordskredfare

  Les saken »

 • Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 1 - 2020

  Les saken »

 • Gratulerer med samenes nasjonaldag!

  Les saken »

 • Aktuelt om Coronaviruset og smittevern

  Les saken »

 • Anita Hegerland besøkte Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Se aktivitetene for barn og unge i vinterferien!

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2020

  Gjerdrumsdagen i 2020 går av stabelen lørdag 6. juni.

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • Helsestasjonen arrangerer nytt foreldreveiledningskur i CosP, Trygghetssirkelen i vinter

  Les saken »

 • Opprettelse av bruker- og pårørendeforening ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler frist søndag 05. januar

  Les saken »

 • Prisliste 2020

  Les saken »

 • Tilskudd til Landart 2020

  Les saken »

 • Ordførerens julehilsen

  Les saken »

 • Åpningstider i julen - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler

  Les saken »

 • Julegrantenning og andre kulturtilbud 1.søndag i advent

  Les saken »

 • Skolerute 2020-2021

  Les saken »

 • Vi minner om røykvarslerens dag søndag 1.desember

  Les saken »

 • Ras i støttemur på Brådalsfjellet - Status

  Les saken »

 • Kveka nr. 4 - 2019

  Les saken »

 • Resultater fra årets stolpejakt

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune får nytt kommunenummer

  Les saken »

 • Økonomiplan 2020-2026 og budsjett 2020 - Offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  Les saken »

 • Grunneiers ansvar for snø og is på egen eiendom

  Les saken »

 • Elgfaret blir stengt 21.11-20.12.2019 pga. bytting av kum

  Les saken »

 • Søk om tilskudd til kultur- og idrettsaktivitet innen 01.12.2019

  Les saken »

 • Over Skigarden 2. utgave 2019

  Les saken »

 • Ukens tips fra Energiportalen - «Effektiv vedfyring»

  Les saken »

 • 4. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Innbyggermøte om smarte energitiltak i boliger på Jessheim 19. november kl 18:00

  Les saken »

 • Hva er en ung MOTivator?

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2019

  Les saken »

 • Fra 25. oktober 2019 vil kemnerkontoret kun være bemannet på Gjerdrum Rådhus torsdager etter avtale

  Les saken »

 • Husk refleks i høstmørket!

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum og Veståsen barneskole

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - ny status

  Les saken »

 • Energirådgivning i Akershus-kommunene - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Resultat av TV-aksjonen 2019

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - status

  Les saken »

 • Rådmann endres til kommunedirektør

  Les saken »

 • Nytt kommunestyre er konstituert

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda

  Les saken »

 • I går hadde Gjerdrum helsestasjon Dialogkonferanse om Barn som pårørende med tema "Se meg bry deg"

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2019 har kommet

  Les saken »

 • Endring av kundenummer på kommunale avgifter

  Les saken »

 • I dag er det verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Gjerdrum kulturuker 12. - 27. oktober

  Les saken »

 • MinEiendom

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur

  Les saken »

 • Ny fastlege ved Gjerdrum legesenter 01. oktober 2019

  Les saken »

 • Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen - Workshop i Gjerdrum 15.oktober

  Les saken »

 • Konfliktrådet Oslo og Akershus har endret navn

  Les saken »

 • Pressemelding - nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

  Les saken »

 • Ikke-planlagt detonasjon på Askhøgda – ingen personskader

  Les saken »

 • Digital satsing i Gjerdrumskolen

  Les saken »

 • Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

  Les saken »

 • Nytt Miljøfyrtårn i Gjerdrum

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag hos brannvesenet!

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning på Letohallen og brannstasjonen på Årnes lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Valgprotokoll for valgstyret i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 3

  Les saken »

 • Fornøyde foresatte i de to kommunale barnehagene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Bruk av metoden microtrenching i vei i forbindelse med legging av fiber

  Les saken »

 • Pressemelding - resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 34

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannskvalitet Øvre Romerike uke 33

  Les saken »

 • Kommunebarometeret

  Les saken »

 • Vann- og avløpsprosjekter i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Digital tjeneste fra Statens vegvesen for søknad om tiltak langs offentlig veg

  Les saken »

 • Ny renovasjonsteknisk veileder fra ROAF

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver på Øvre Romerike uke 32

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - 3. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 30

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding - Resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 28

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Faktaark om nedre Gjermåa

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Energiportalen

  Les saken »

 • Sommeråpningstider Gjerdrum helsestasjon

  Les saken »

 • Pressemelding - badevann Øvre Romerike uke 25 og 26

  Les saken »

 • Avslutning av Sykle til jobben 2019

  Les saken »

 • Vil du bidra under kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019?

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - Trygt drikkevann og gode rutiner

  Les saken »

 • Kveka nr. 2

  Les saken »

 • Nye veger i Gjerdrum

  Les saken »

 • Åpningstider Helsestasjon for ungdom i Gjerdrum i sommer

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 25 og 26 i 2019

  Les saken »

 • Skolestart høsten 2019

  Første skoledag etter sommerferien er tirsdag 20. august

  Les saken »

 • Oppdatering om samarbeid mellom Frisklivssentralen og Flyktningtjenesten

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 23 og 24 i 2019

  Les saken »

 • Klima- og miljødepartementet har vært på befaring i Gjerdrum i forbindelse med Verdens biomangfoldsdag

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Påmelding til Ferieaktivitetsuka "Jeg fant, jeg fant!"

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Velkommen til årets Gjerdrumsfestival

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Busslinjer Gjerdrum 17.mai

  Les saken »

 • Har du behov for økt digital kompetanse?

  Les saken »

 • Over Skigarden digiblad og 17. mai-program

  Les saken »

 • Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »

 • Vårryddingsaksjonen 2019

  Les saken »

 • Trykkvariasjoner i vannledningsnettet

  Les saken »

 • Sykle til jobben 2019 - starter 24.4. og slutter 21.6.

  Les saken »

 • God drikkevannskvalitet etter vannledningsbrudd på Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Vannledningsbrudd i Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Informasjon om vaksine mot meslinger

  Les saken »

 • Ny gang- og sykkelveg Klampenborg - Leikevoll

  Les saken »

 • Nye åpningstider ved servicesenteret på Herredshuset

  Les saken »

 • Anbefaling om rengjøring av innløpssil til vanninntaket

  Har du opplevd lavt vanntrykk..?

  Les saken »

 • Frisklivssentralen arrangerer kurs i bra mat for bedre helse

  Les saken »

 • "I love Gjerdrum" - familieforestilling, bok og utstilling

  Forestillingen du ikke vil gå glipp av…!

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune har ny leverandør på slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Vi gjennomfører nå brukerundersøkelse i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratis veiledning for etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Gjerdrum

  Gjerdrum Næringspark og Etablerertjenesten i Akershus har inngått samarbeid

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1.kvartal 2019

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2019

  Invitasjon og påmelding. Frist 12. april!

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Hva ønsker du?

  Les saken »

 • Prosjekt avløp Solheim-Ask

  Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimsfeltet til Ask.

  Les saken »

 • Viltnemnda ønsker å minne om faren for viltpåkjørsler

  I vinterhalvåret ser man at viltpåkjørslene øker, og Viltnemnda ønsker å minne om dette.

  Les saken »

 • Skøytebaner i Gjerdrum

  Les saken »

 • Ny e-bok app på biblioteket

  12. desember flytter bibliotekene i Akershus eboksamlingen over på ny løsning.

  Les saken »

 • Konfliktrådet

  Konfliktrådsordningen er statlig og møtene ledes av upartiske legmeklere. Konfliktrådet behandler sivile saker, straffesaker og gjennomfører straffereaksjonene ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og oppfølging i konfliktråd.

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2018 har kommet!

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Oppfordrer til bruk av Kiss & Ride

  Gjerdrum kommune ber innstendig om at Kiss & Ride plassen for Gjerdrum barneskole i Gjerivegen 9 benyttes til henting og levering av skolebarn.

  Les saken »

 • Telefontid plan, oppmåling og byggesak

  Les saken »

 • Hva skjer i Gjerdrum?

  Har du et arrangement som folk bør få vite om? Kanskje en konsert eller et foredrag? Bruk vår flotte arrangementskalender og spre budskapet både i og utenfor kommunen!

  Les saken »

 • Åpen helsestasjon

  Les saken »

 • Fri sikt

  Skolebarna er straks hjemme etter ferien og vi voksne kjører nå ut i en travlere hverdag. Ved å klippe hekker og busker, kan du være med på å øke trafikksikkerheten.

  Les saken »

 • Jakttider og jaktområder i Akershus

  Har du tenkt over hvilke jaktmuligheter du har i ditt nærområde?

  Les saken »

 • Ut på tur, men mangler utstyr?

  Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har en masse utstyr til låns, både for medlemmer og andre.

  Les saken »

 • Turtips fra Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

  Sommertid er turtid, og GJFF har listet opp sine topp ti forslag til tur i Almenninga. De har også masse utstyr til utlåns, så her ligger alt til rette for gode turer!

  Les saken »

FORELDREUNDERSØKELSEN
Vi minner om Foreldreundersøkelsen – følg linken sendt dere på mail og besvar!
Det er viktig for oss at så mange som mulig svarer
Publisert: 02.06.2016 15:31
Sist endret: 30.06.2020 12:19