• Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket

  Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.

  Les saken »

 • Møtepunkt UNG Romerike

  Møtepunkt UNG er en møteplass for ungdom/unge voksne som er pårørende.

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Søknaden sendes elektronisk via Barnehageportalen. Hovedopptaket med frist 1. mars 2023 gjelder plasser for barnehageåret 2023/2024 med oppstart etter 01.08.2023.

  Les saken »

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

  Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

  Les saken »

 • Informasjon om TV-program som omhandler leirskredet

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring - oppstart 7. februar 2023

  Kurs i Depresjonsmestring (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.KiD er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi.

  Les saken »

 • Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Les saken »

 • Behandling av korona med tabletter

  Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig hvis du skulle bli syk med korona. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

  Les saken »

 • Over Skigarden - digital versjon

  Gjerdrum kommunes informasjonsblad Over Skigarden er tilgjengelig i digital versjon

  Les saken »

 • Kurs i belastningsmestring - oppstart 1. februar 2023

  Belastninger kan ha negative effekter på livskvalitet og helse. Belastninger er også nødvendige og bidrar til spenning, utvikling og økt livskvalitet. Å unngå alle former for belastninger er derfor ikke ønskelig. Robusthet og evne til å håndtere nødvendig belastning er et mål for dette kurset. I praksis innebærer det å videreutvikle forståelse og ferdigheter i å håndtere belastninger.

  Les saken »

 • Åpningstider i julen 2022

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • Åpningstider for NAV Nannestad og Gjerdrum julen 2022

  NAV har stengt for drop-in onsdag mellom jul og nyttår.

  Les saken »

 • FettVett i julen

  Les saken »

 • Teknisk vedlikehold av vår hjemmeside

  Les saken »

 • Årsmarkering i Gjerdrum

  Den 30.12.22 har det gått to år siden skredet rammet Gjerdrum. I den forbindelse inviterer vi til en markering med kransenedleggelse og åpent kulturhus.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026

  Formannskapets innstilling til budsjett for 2023 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2023-2026 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24.11.2022-09.12.2022.

  Les saken »

 • Nå kan innbyggere bestille time til 4. dose koronavaksine

  Regjeringen har nå åpnet opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

  Les saken »

 • Informasjon om TV-program som omhandler leirskredet

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom 20 år!

  Fredag 11. 11.22 var det jubileum på Klubben, en feiring av at det har vært tilbud om Helsestasjon for ungdom i kommunen i over 20 år!

  Les saken »

 • Behov for endring av e-fakturamottaker?

  Les saken »

 • Nå blir det enklere å lese av vannmåler

  Les saken »

 • Statsadvokaten henlegger saken mot Gjerdrum kommune

  Etter skredet åpnet politiet en undersøkelsessak for å finne ut om det ligger noe straffbart forhold bak hendelsene som medførte det tragiske leirskredet. Kommunen har i dag mottatt brev fra statsadvokaten med beskjed om at saken henlegges.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 4 termin for utsendelse av årsgebyrer

  Nå er de kommunale gebyrene for vann, avløp, feiing og renovasjon sendt ut, med frist 01.12.2022.

  Les saken »

 • Servicesenteret stengt 2. novemberber

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2022

  Egenberedskapsuka 2022 er en landsdekkende kampanje som gjennomføres 31. oktober - 6. november.

  Les saken »

 • Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i Ask sentrum

  Les saken »

 • Servicesenteret stengt mandag 31. oktober

  Les saken »

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte 19. oktober

  Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juliseptember2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnetfor søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

  Les saken »

 • Servicesenteret stengt torsdag og fredag

  Les saken »

 • Ny park - kom og se planene for skredområdet

  Under kulturukene er planene for prosjektet «Reetablering av skredområdet» utstilt på biblioteket.

  Les saken »

 • Stort oppmøte på folkemøte om fremtiden til skredområdet 12. oktober

  Kommunen inviterte til folkemøte på Gjerdrum ungdomsskole 12.oktober. Tema var etterbruk av skredområdet og etablering av ny park. Ca. 120 stk. møtte opp for å se planene for parken. Ambisjonen for parken er å skape møteplasser for alle generasjoner.

  Les saken »

 • Sertifisert til livsgledehjem på nytt

  Les saken »

 • Få gratis befaring om energibesparende boligtiltak

  Med vedvarende høye strømpriser ønsker stadig flere å gjøre energibesparende tiltak i egen bolig. Nå kan du få gratis energirådgivning, med tips til hvordan du kan spare strøm.

  Les saken »

 • Utprøving av digital hjemmeoppfølging for deg med kols og/eller hjertesvikt

  Et nytt hjelpemiddel for pasienter med kols og hjertesvikt

  Les saken »

 • Roaf samler inn småelektronikk og farlig avfall

  Les saken »

 • Influensavaksinering på kulturhuset høsten 2022

  Les saken »

 • Invitasjon til folkemøte om fremtiden til skredområdet

  Gjerdrum kommune inviterer til folkemøte om fremtiden til skredområdet, 12. oktober kl. 18.00-20.00 på Gjerdrum ungdomsskole.

  Les saken »

 • Vi trenger boliger til flyktninger

  Les saken »

 • Utsatt påmeldingsfrist og oppstart for mestringskurs i regi av psykososialt ressurssenter

  Les saken »

 • Reetablering av skredområdet - informasjons- og dialogmøte med næringsliv og frivillighet

  Høyenhall på kulturhuset den 29.09.2022 fra kl. 18.00 til kl. 20.00

  Les saken »

 • Servicesenteret delvis stengt i uke 39

  Les saken »

 • Invitasjon til møte om gravplassvirksomheten på Øvre Romerike

  Les saken »

 • NVEs sonekartlegging av Ask

  I dag legger NVE fram den siste rapporten om grunnforholdene i og rundt Ask sentrum. Den er basert på oppdaterte vurderinger av grunnforholdene i området, blant annet prøver fra 33 nye borepunkter rundt Ask.

  Les saken »

 • Servicesenteret og sentralbordet holder stengt

  Les saken »

 • Hovedledning for vann i Skogveien ved Grønlund

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon 5. og 12. september i Gjerdrum kulturhus

  Les saken »

 • Servicesenteret og sentralbordet stengt 30.08.22

  Les saken »

 • Kurs for pårørende til personer med demens/ kognitiv svikt

  PÅRØRENDESKOLEN

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune er rangert som Norges best styrte kommune

  Les saken »

 • Pressemelding – ekstra badevannsprøve Kverndammen uke 33

  Les saken »

 • Er du mellom 20 og 30 år og ønsker en meningsfull jobb?

  Vi trenger flere støttekontakter

  Les saken »

 • Oppgradering på hovedvannledningsnettet

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet uke 33

  Les saken »

 • Bli med i konkurransen om årets innovasjonspris for Gardermoregionen

  Har du funnet en ny løsning? Bli med i konkurransen om årets Innovasjonspris for Gardermoregionen.

  Les saken »

 • Fjerde dose koronavaksine til alle over 75 år

  Alle over 75 år, og de som er i høyrisikogruppen, skal nå ha fått innkalling til 4. dose med koronavaksine.

  Les saken »

 • Handicaptoalett ved Buvatnet

  Et flott handicaptoalett ved Buvatnet i Romeriksåsen ble offisielt åpnet torsdag 4. august

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet uke 31

  Les saken »

 • Mobil funnet på lekeplassen ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet i uke 28

  Les saken »

 • Vann i fontenen

  Les saken »

 • Mye å lære av Tuve-skredet

  I november i 1977 gikk det et kvikkleireskred i Tuve i Gøteborg. Dette skredet har mange likhetstrekk med skredet i Gjerdrum. For å utveksle erfaringer og lære av hverandre, har NVE og Gjerdrum kommune opprettet kontakt med fagmiljøene som jobber med dette i Gøteborg kommune.

  Les saken »

 • Vakttelefon for plan, oppmåling og byggesak er stengt i juli

  Les saken »

 • Teststasjonen for covid-19 i Nannestad kommune stenges

  Teststasjonen for covid-19 i Nannestad kommune stenges fra uke 28.

  Les saken »

 • Fjerde dose koronavaksine til alle over 75 år

  Myndighetene anbefaler nå en fjerde dose koronavaksine til alle over 75 år og innbyggere som har høy risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom.

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Over skigarden - digital utgave

  Les saken »

 • Interessekartlegging av mulig mattilbud for eldre

  Les saken »

 • Redusert sommerkapasitet i kommunen

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 24

  Les saken »

 • Pris til befolkningen i Gjerdrum

  Lørdag tok ordfører i mot prisen "Årets romeriking 2021" på vegne av innbyggerne i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Byggearbeider på Servicesenteret

  Les saken »

 • Stenging av Vangsdalen

  Les saken »

 • Skolene tar i august i bruk nytt skoleadministrativt system, Vigilo

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering i Gjerdrum - Smedkroken

  Les saken »

 • Endelig Gjerdrumsfestival igjen!

  Les saken »

 • Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

  Les saken »

 • Vi trenger møbler til ukrainske flyktninger

  Les saken »

 • Vestlinna stenges for biltrafikk i 3 uker fra og med 30. mai på grunn av anleggsarbeid

  Les saken »

 • Kommunens oversendelse til Statsadvokaten

  Kommunen legger ut rapporten som vi har sendt til statsadvokaten.

  Les saken »

 • Gjerdrum – Veien videre: Generasjonspark på Ask

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune har oversendt svar til statsadvokaten

  Gjerdrum kommune har nå oversendt dokumentasjon og vurdering av juridiske og faktiske forhold som svar på politiets siktelse etter skredet. Kommunen ber statsadvokaten om å frafalle siktelsen fordi det ikke foreligger noe straffbart forhold.

  Les saken »

 • I år vil 17. mai toget starte på bo- og behandlingssenteret!

  Les saken »

 • Planstrategi for Gjerdrum kommune - høring og offentlig ettersyn

  Formannskapet vedtok 4. mai 2022, i sak 165/20, å legge forslag til planstrategi for Gjerdrum kommune for 2022-2023 ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • 17. mai 2022 i Gjerdrum

  Les saken »

 • Arbeid på nettet ved ungdomskole og Grønlund

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av ild i hele distriktet

  Midlertidig forbud mot bruk av ild er innført i hele distriktet

  Les saken »

 • NVEs kartleggingsarbeid av kvikkleiresoner

  NVE har i dag publisert rapporter etter kartleggingen av kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

  Les saken »

 • Kommunen bytter sentralbordløsning

  I morgen torsdag 5. mai bytter vi teknisk løsning for sentralbordet i kommunen.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter - 2. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Tannbehandling for 21- og 22-åringer

  Fra 1. januar i år er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet, og nå får også 21- og 22-åringer billigere tannbehandling.

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare

  Det er meldt om stor skogbrannfare østafjells, med lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

  Les saken »

 • Forlengelse av strømstøtte til idrettslag og andre frivillige organisasjoner

  Les saken »

 • Innbyggerundersøkelsen - siste dager

  Innbyggerundersøkelsen er åpen t.o.m. torsdag 28. april

  Les saken »

 • Testing av brannkummer 22. april 2022

  Les saken »

 • Har du fått spørsmål om å delta i innbyggerundersøkelsen?

  Omkring 1 550 innbyggere over 18 år har fått brev med invitasjon til å delta i innbyggerundersøkelsen vår. Er du en av dem?

  Les saken »

 • Henting av avfall i påsken 2022

  Les saken »

 • Status for arbeidene etter skredet

  Her er en kort oppdatering om arbeidene etter skredet

  Les saken »

 • Åpningstider i påsken 2022

  Les saken »

 • Åpent kulturhus søndag 3. april

  Vil du varme deg ved bålpannen og få en kopp kaffe?

  Les saken »

 • Avlysning - folkemøte

  Folkemøtet i forbindelse med høringen om valg av konsept for reetablering av skredområdet avlyses.

  Les saken »

 • Innbyggerundersøkelse i Gjerdrum

  Hvordan er det å bo i Gjerdrum? Hvor mener innbyggerne om tilbudet og mulighetene i kommunen og om de tjenestene kommunen leverer?

  Les saken »

 • Servicesenteret er stengt torsdag og fredag

  Les saken »

 • Gjerdrumutvalgets utredning

  Gjerdrumutvalget leverte i dag sin utredning om bedre håndtering av kvikkleirerisiko.

  Les saken »

 • Gjerdrumutvalget legger fram utredningen om forebygging av leirskred

  Mandag 28. mars kl. 10 legger Gjerdrumutvalget fram sin rapport nr. 2 om forebygging av kvikkleireskred.

  Les saken »

 • Nattarbeid vannledning i området Kniplia

  Les saken »

 • Høring om bruk av skredområdet

  Konsepter for framtidig utvikling av skredområdet er ferdig og lagt ut på høring.

  Les saken »

 • Nominasjon til prisene våre

  Nominasjon til Gjerdrumsprisen, unge utøveres kulturpris og unge utøveres idrettspris

  Les saken »

 • Har du plass til noen til?

  Det kommer nå mange flyktninger fra Ukraina til Norge og norske kommuner forbereder seg på å ta imot mange.

  Les saken »

 • Flyktninger fra Ukraina

  Les saken »

 • Siste koronavaksinedag i Gjerdrum 18. mars

  Siste dag for koronavaksinering i Gjerdrum vil være på kulturhuset 18. mars.

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Åpent kulturhus og innsamling til Ukraina

  Krigen i Ukraina gir voldsomme inntrykk. Vi forstår at det kan sette i gang mange ulike følelser og reaksjoner, og at det i disse dager kan være godt å møte andre.

  Les saken »

 • Krigen i Ukraina- hva sier vi til barna?

  Les saken »

 • Trenger du noen å snakke med?

  Mange er bekymret og urolige i disse dager og det kan være godt å ha noen å snakke med.

  Les saken »

 • Jodtabletter

  Det er ikke noen endret trusselvurdering for Norge og befolkningen kan leve som normalt.

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Les saken »

 • Gjerdrum helsestasjon har i en periode nå ikke tilbud om reisevaksinering.

  Les saken »

 • Ny fase i pandemien – kommunen sender ikke ut sms ved positiv test

  Pandemien er nå i en fase hvor hver enkelt selv har ansvar for å følge anbefalingene om smittevern.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 1 termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2022

  Les saken »

 • Nytt tilbud for seniorer i Gjerdrum

  Les saken »

 • Flere grunnundersøkelser

  NVE fortsetter arbeidet med grunnundersøkelser omkring Ask

  Les saken »

 • Status skredarbeidene 17.02.22

  Oppdatert statusrapport for skredarbeidene

  Les saken »

 • De fleste koronatiltak avvikles

  Regjeringen har lørdag 12. februar fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Endringene gjelder fra 12.02.22 kl.10.00

  Les saken »

 • Kokevarsel er opphevet

  Etter arbeid på hovedvannledningen i området Kniplia og Brådalsfjellet natt til torsdag, er vannet nå friskmeldt.

  Les saken »

 • Anleggsarbeid utenfor Gjerdrum legesenter mandag 14. februar

  Mandag 14. februar blir veien utenfor Gjerdrum legesenter sperret for biltrafikk på grunn av anleggsarbeid

  Les saken »

 • Informasjon om TV-program som omhandler leirskredet

  NRK har informert kommunen om at det torsdag 10. februar blir sendt en episode i serien Redningshundene som omhandler skredet i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Nattarbeid på hovedvannledning

  På grunn av uforutsett arbeid på hovedvannledningen må vannet stenges i området Kniplia og Brådalsfjellet fra onsdag 9. februar kl.20.30 til torsdag 10. februar kl.06.30.

  Les saken »

 • Vinterferieaktiviteter

  Les saken »

 • Gratulerer med samenes nasjonaldag!

  Les saken »

 • Strømstøtte til idrettslag og andre frivillige organisasjoner

  Les saken »

 • Kommunens hjelpetelefon - åpningstider

  Kommunen skjønner at informasjonen om politiets siktelse mot kommunen kan sette i gang ulike følelsesmessige reaksjoner. Vi utvider åpningstiden på hjelpetelefonen og legger til rette for fysiske møter.

  Les saken »

 • Politiet sikter Gjerdrum kommune

  Gjerdrum kommune har i kveld sendt ut følgende pressemelding

  Les saken »

 • Regjeringen fjernet mange koronatiltak med virkning fra 1. februar kl.23.00

  Les saken »

 • Åpent kulturhus på søndag

  Les saken »

 • I anledning 1000-årsjubileet for Eidsivatinget inviteres det til en stor husflidskonkurranse

  Les saken »

 • Redusert vaksinasjonstilbud på Gjerdrum kulturhus fra uke 8

  Nå har de fleste i Gjerdrum fått tilbud om koronavaksine. Fra uke 8 vil det være èn vaksinasjonsdag annenhver uke i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Varsel om kraftig vind - viktig å sikre løse gjenstander

  Les saken »

 • Status skredarbeidene 27. januar 2022

  Dagens oppdatering av vår korte statusrapport

  Les saken »

 • Mestringskurs i regi av psykososialt ressurssenter- utsatt påmeldingsfrist og oppstart

  Les saken »

 • Mikael fra Gjerdrum er årets første gullvaffel

  Les saken »

 • Covid-19 - selvtester - nytt utleveringssted

  Nytt utleveringssted for selvtester i Gjerdrum vil fra og med torsdag 27. januar være på Mjølkerampa, Asktorvet 4, samme innkjøring som til Gjerdrum kulturhus.

  Les saken »

 • Status skredarbeidene

  Kort status for skredrelaterte arbeider per 21. januar 2022

  Les saken »

 • Gladnyhet! Hovedledning for vann er under bakken og i drift.

  Les saken »

 • Er du redd for sprøyter?

  Vil du gjerne bli vaksinert, men er redd for sprøyter?

  Les saken »

 • Tildeling av utbyggingskvoter i spredt boligbebyggelse LNF

  Kommuneplanen fra 2012 åpner for at det kan bygges inntil to boliger totalt sett per år i områder satt av til spredt bebyggelse.

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager i Gjerdrum

  Barnehageåret 2022-2023

  Les saken »

 • Ansatte og beboere ved sykehjemmet har testet positivt

  Les saken »

 • Nå kan du registrere positivt koronaprøvesvar selv

  Les saken »

 • Utsatt åpning av helsestasjon for eldre

  Les saken »

 • Oppstart av anleggsarbeid på midlertidig barnehage

  Gjerdrum kommune har nå igangsatt anleggsarbeid på Brådalsgutua 12, 2022 Gjerdrum i forbindelse med etablering av midlertidig modulbarnehage.

  Les saken »

 • Rapport fra strategiprosessen "Gjerdrum - veien videre"

  Strategiprosessen "Gjerdrum - veien videre" er oppsummert i en egen rapport.

  Les saken »

 • Streamet konsert fra Gjerdrum kulturhus

  Les saken »

 • Alle elever bør teste seg før skolestart

  Les saken »

 • Årsmarkering i Gjerdrum

  Torsdag er det ett år siden den tragiske hendelsen som rammet Gjerdrum 30.12.20. Dagen vil bli markert med ulike aktiviteter som er tilpasset regler og anbefalinger rundt smittevern.

  Les saken »

 • Skøyteisen er klar

  Finn frem skøytene og gjør deg klar til en skøytetur på isen!

  Les saken »

 • Åpent kulturhus i romjulen

  Les saken »

 • Vaksinasjonstilbud til barn

  Det vil nå bli gitt et vaksinasjonstilbud til enkelte barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Foresatte som lurer på om barnet er i målgruppen kan ta kontakt med fastlege eller barnets behandlende lege. Legene, etter samtykke fra begge foresatte, melder inn barnet til Nannestad kommune som har fått vaksinasjonsansvaret for barn på Øvre Romerike. Nannestad vil videre kalle inn via sms til foresatte. Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den er spesielt dosert for barn.

  Les saken »

 • Enda ikke fått vaksine? Benytt drop-in!

  Les saken »

 • OBS! Feil i systemet som sender timebekreftelse for koronavaksine!

  Les saken »

 • Hjelpetelefonen er åpen søndag kl.14.00 -22.00

  Les saken »

 • Åpent kulturhus

  Les saken »

 • Årsmarkering i Gjerdrum

  Det har snart gått ett år siden den tragiske hendelsen som rammet Gjerdrum 30.12.20. Dagen vil bli markert med ulike aktiviteter. Vi vet at mange vil ha behov for å være sammen denne tiden, og dersom nasjonale regler tillater oss, vil vi åpne for nettopp det.

  Les saken »

 • Informasjon om pressekonferanse torsdag 16. desember kl.10.00

  Vi gjør våre innbyggere oppmerksom på at det vil bli gjennomført en pressekonferanse i skredgropen torsdag 16. desember kl.10.00.

  Les saken »

 • Arbeid med ny vannledning

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Nye nasjonale koronatiltak fra 9. desember

  Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

  Les saken »

 • Åpning av Helsestasjon for eldre på Gjerdrum Bo- og behandlingssenter avlyses.

  Les saken »

 • Åpningstider i julen 2021

  Les saken »

 • Ordfører Anders Østensen er nominert som Årets kommuneprofil 2021

  Les saken »

 • Åpent kulturhus – samtalecafe og møteplass søndager i desember og i romjula

  Vi er kjent med at flere gruer seg til tiden vi går inn i. Gjerdrum kommune inviterer til åpent kulturhus hver søndag i desember med oppstart førstkommende søndag 5. desember klokken 10-14.

  Les saken »

 • Regionale koronatiltak

  Regionale koronatiltak gjelder fra natt til fredag 3. desember 2021

  Les saken »

 • Vi trenger deg!

  Vi trenger deg som kan bidra til vaksinering og å besvare koronatelefon

  Les saken »

 • Nye nasjonale koronaregler og anbefalinger

  Regjeringen har vedtatt nye, nasjonale regler og anbefalinger tilknyttet koronasituasjonen.

  Les saken »

 • Lesekampanje for barnehagene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Smittedugnad frem mot jul

  Les saken »

 • Taco og vaksine på fredag?

  Har du ikke vaksinert deg mot covid-19? Er det vanskelig å finne passende tid?

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av budsjett 2022, økonomiplan 2022-2028

  Les saken »

 • Støtte til kultur- og idrettsaktivitet

  Les saken »

 • Helsestasjon for eldre

  Nytt tilbud for seniorer i Gjerdrum

  Les saken »

 • Meningsfulle dager for hver enkelt beboer

  Gjerdrum sykehjem startet prosessen mot å bli et Livsgledehjem med kick-off i oktober 2019. Nøyaktig 2 år etter ble sykehjemmet sertifisert til Livsgledehjem.

  Les saken »

 • Jul i Gjerdrum

  Jul i Gjerdrum - Program lørdag 27. november 2021

  Les saken »

 • Covid-19 - ukentlig status

  Les saken »

 • Velkommen til julemarked

  På tvers av generasjoner -  velkommen til julemarked på Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Nytt Ungdomsråd

  I 2021 skal det velges nytt Ungdomsråd, så nå er det mulig å melde interesse!

  Les saken »

 • Covid-19 - ukentlig status

  Vi ser en kraftig økning smittetilfeller i Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppfriskningsdose med koronavaksine til de over 65 år og dose tre til personer med nedsatt immunforsvar

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 4. termin

  Les saken »

 • Kommuneoverlegene i Gardermoregionen oppfordrer: Pandemien er ikke over – vi må skjerpe oss

  Pandemien er ikke over, og nå må vi alle bli flinkere på smittevern for å beskytte oss selv og hverandre fra smitte, og helsesektoren vår fra overbelastning. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen går ut med felles smittevernråd til innbyggere i kommunene. Blant annet oppfordres det til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, og å vurdere reduksjon i antallet nærkontakter.

  Les saken »

 • Åpenhetsprisen til Gjerdrum kommune

  Anders Østensen mottok i går Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris på vegne av Gjerdrum kommune.

  Les saken »

 • Riving barnehagebygget - informasjon til bo- og behandlingssenteret

  Kommende uke begynner rivingen av barnehagebygningen ved bo- og behandlingssenteret og sikringsarbeider i dette området.

  Les saken »

 • Hvordan har du det? Og hvordan trives du i Gjerdrum kommune? Spørreundersøkelse.

  En av Norges største folkehelseundersøkelser har startskudd 8. november. 250 000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt.

  Les saken »

 • Covid-19 – månedlig status

  Så langt har 343 personer fått påvist smitte av covid-19 i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Egenberedskapsuken 2021

  Egenberedskapsuken 2021 gjennomføres 1.-7.november. Målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

  Les saken »

 • Medisindispensere for enda tryggere medisinhåndtering

  Det siste året har utvalgte innbyggere som får hjelp av hjemmesykepleien til å håndtere medisiner, testet ut automatiske dispensere for utdeling av medisiner. Erfaringene med maskinene er gode.

  Les saken »

 • Etablering av vakttelefon for Plan, oppmåling og byggesak

  Les saken »

 • Kunstgave til Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Status skredarbeidene

  Kort status for skredrelaterte arbeider per 19. oktober 2021

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021

  Les saken »

 • Bestilling av influensavaksine for deg over 65 år

  Les saken »

 • Reetablering av skredområdet

  Vi har startet et eget prosjekt: «Reetablering av skredområdet».

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av anleggsarbeider på Vestlinna i Ask sentrum.

  Les saken »

 • Digitalt informasjonsmøte torsdag (i dag) kl. 18.00

  Møtet i kveld overføres via Gjerdrum kommune-tv.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021 søndag 24. oktober

  Nå er det tid for årets viktigste søndagstur: TV-aksjonen 2021. I år vil pengene gå til Plan International og deres arbeid for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst.

  Les saken »

 • Se det digitale informasjonsmøtet på frivilligsentralen

  Fredag 15. oktober kl. 10 vises opptaket fra informasjonsmøtet i Toristua

  Les saken »

 • Refusjonsordningen for midlertidig bolig forlenget

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at refusjonsordningen for midlertidig bolig blir forlenget til og med 31. mars 2022.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte 14. oktober kl. 18.00

  Da er datoen for neste digitale informasjonsmøte satt til 14.10.

  Les saken »

 • Opphevelse av kokevarsel

  Les saken »

 • Fortsatt kokevarsel for Gimilvann

  Les saken »

 • Mistanke om E.coli-bakterie i Gimilvann

  Les saken »

 • Utbrudd av magevirus på sykehjemmet

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober - arrangement i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • TILT Lysdammen - en vandreforestilling i fakkellys

  Les saken »

 • Nytt informasjonsmøte for innbyggere

  Vi planlegger et nytt, digitalt informasjonsmøte kommende uke eller uken etter. Dato kommer når vi får koordinert med de som skal bidra.

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2021

  Les saken »

 • Ressurssenterets hjelpetelefon er åpen kl.10.00 – 15.30

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse arrangeres 10. oktober

  Les saken »

 • Bruk refleks!

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon - støtt opp!

  Les saken »

 • - Vi er glade for å få svar

  Gjerdrumutvalget mener at leirskredet i Ask ble forårsaket av erosjon i Tistilbekken gjennom mange år, og utløst av mye nedbør høsten 2020. Skredet startet i den bratte skråningen ned fra Holmen, og forplantet seg raskt nordover mot Ask.

  Les saken »

 • Gjerdrumutvalgets rapport om årsaken til skredet

  Les saken »

 • Overføringer av pressekonferansen i dag

  Les saken »

 • Flavius-prisen til Gjerdrum kommune

  Gjerdrum kommune fikk i dag Flavius-prisen, Norsk Presseforbunds årlige pris for åpenhet, under Åpenhetsseminaret på Pressens hus.

  Les saken »

 • Gjerdrumutvalget legger fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum

  Olje- og energiminister Tina Bru mottar i morgen onsdag 29. september første del av Gjerdrumutvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Overleveringen gjøres i Gjerdrum og strømmes på nett-tv.

  Les saken »

 • Pandemien – gjenåpning

  Les saken »

 • Covid-19 påvist hos elev på 4. trinn ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Erosjonsbefaring til fots

  NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

  Les saken »

 • Status skredarbeidene

  Kort status for skredrelaterte arbeider per 20. september 2021

  Les saken »

 • Telefonproblemer pga. kabelbrudd

  Vi beklager at en rekke telefoner for tiden er uten forbindelse og håper at feilen blir raskt utbedret.

  Les saken »

 • Vaksinering av 12-15-åringer i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Kartlegger kvikkleire fra lufta

  Som vi meldte for to uker siden skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter. Det kan bli helikopterflyginger i Gjerdrum allerede denne helgen.

  Les saken »

 • Høy valgdeltakelse i Gjerdrum

  Les saken »

 • Siste mulighet for vaksinering med drop-in er torsdag 16. september

  Siste dato for massevaksinering i Nannestadhallen er 16. september 2021

  Les saken »

 • Statusrapport arbeidene etter skredet

  Statusrapport for arbeidene per 14. september

  Les saken »

 • Heimevernet skal gjennomføre trening i Ulvedalen i uke 38

  Les saken »

 • Gjerdrumsprisen og Unge utøveres idrettspris 2021

  Søndag 5. september avsluttet årets Gjerdrumsfestival med å dele ut priser. Kulturutvalget har gjennom en politisk prosess utnevnt vinnerne.

  Les saken »

 • Praktisk informasjon om valgdagene

  Les saken »

 • Midlertidig klorsmak av vannet

  Les saken »

 • Stemmegivning på valgdagene for velgere som er i isolasjon eller i karantene grunnet covid-19

  Les saken »

 • Fylkesvei 120 gjenåpnet i dag

  Litt over kl. 13 i dag fjernet fylkesrådsleder Tonje Brenna og ordfører Anders Østensen sperringene ved rundkjøringen. Dermed er mer enn åtte måneder med stengt hovedvei sørover et tilbakelagt kapittel.

  Les saken »

 • Nye grep for robust vannforsyning

  Les saken »

 • I dag torsdag gjenåpner fv 120

  I dag 9. september åpner fv 120 igjen for normal trafikk.

  Les saken »

 • Rekordstort oppmøte ved forhåndsvalget i Gjerdrum

  Det er fremdeles noen dager igjen av forhåndsstemmeperioden og til nå har 1 611 gjerdrumsokninger avgitt forhåndsstemme. Dette utgjør 33,60% av de stemmeberettigede.

  Les saken »

 • Endring av evakueringssonen

  Fra midnatt onsdag endres evakueringssonen slik at grensen i øst ligger vest for fylkesvei 120.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Forhåndsstemmegivning hjemme

  Les saken »

 • Statusrapport arbeidene etter skredet

  Statusrapport for arbeidene per 6. september

  Les saken »

 • Smitte blant publikum på Gjerdrumsfestivalen fredag

  Det er påvist smitte av covid-19 hos to personer blant publikum på fredagens konsert på Gjerdrumsfestivalen

  Les saken »

 • Smitte hos tilskuer på onsdagens veldedighetskamp

  Det er påvist smitte hos en tilskuer som var på onsdagens veldedighetskamp.

  Les saken »

 • Lørdag - festival og forhåndsvalg

  Les saken »

 • Kartlegging av kvikkleire fra lufta

  I september skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner.

  Les saken »

 • Åpning fv 120 sør for Ask

  Viken samferdsel fortalte i gårsdagens informasjonsmøte at de tar sikte på å åpne fylkesvei 120 sør for Ask torsdag 9. september kl. 13.00.

  Les saken »

 • Informasjonsmøtet er avsluttet - opptaket er tilgjengelig

  Kveldens informasjonsmøte er avsluttet. Opptaket kan du se når du vil på kommunens tv-side.

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune søker tomter/boligprosjekter

  Tomter/boligprosjekter søkes sentralt i Gjerdrum kommune for etablering av boliger med heldøgnstilsyn

  Les saken »

 • Formannskapet forhåndsstemmer - forhåndsstemmer du?

  Les saken »

 • Statusrapport arbeidene etter skredet

  Her er en kort oppdatering om de ulike arbeidene som foregår etter skredet.

  Les saken »

 • Påminnelse - informasjonsmøte 2. september kl. 18.00

  Vi minner om digitalt informasjonsmøte torsdag 2. september kl. 18.00

  Les saken »

 • Smitte påvist hos en elev på 6. trinn ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Smitte hos innbygger som deltok på konfirmasjonsgudstjeneste i Gjerdrum kirke

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • NVE har publisert to nye rapporter

  NVE har nylig ferdigstilt to nye rapporter med resultater etter undersøkelser i Gjerdrum.

  Les saken »

 • Riving av bygg ved skredkanten

  Gjerdrum kommune har gitt tillatelse til riving av fem bygg ved skredkanten.

  Les saken »

 • Oppfordring til «etternølere» og gravide om vaksinering mot covid-19

  Les saken »

 • Barnehagen ved skredkanten rives

  Etter utviklingen i skredkantene gjennom sommeren har kommunen startet en prosess som medfører at bygningene til Gjerdrum barnehage rives.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Digitalt informasjonsmøte 2. september kl. 18.00

  Torsdag 2. september kl. 18.00 blir det et nytt digitalt informasjonsmøte for innbyggere

  Les saken »

 • Informasjon om arbeidene etter skredet

  Her er en kort status for de ulike arbeidene som foregår etter skredet.

  Les saken »

 • Forhåndsstemming med historisk sus

  Les saken »

 • Covid-19-vaksinering av 16- og 17-åringer

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 33

  Les saken »

 • Fylkesvei 120 – fortsatt plan om gjenåpning i løpet av september

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2021

  Under årets Gjerdrumsfestival har vi gleden av å presentere et bredt spekter av artister; både kjente og kjære, i tillegg til unge og lovende.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om arbeidene etter raset

  Kommunen, NVE og Viken samferdsel planlegger å ha et nytt informasjonsmøte for innbyggerne i første halvdel av september.

  Les saken »

 • Klipp hekken!

  Nå nærmer det seg skolestart, og mange små og store skal ut i trafikken. Mange hekker og busker er for høye og reduserer sikten til syklister og gående.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Koronavaksine - fremskynding av dose 2

  Gjerdrum og Nannestad kommune får flere vaksinedoser enn tidligere antatt de neste ukene.

  Les saken »

 • Forhåndsvalget er i gang

  Nå kan du forhåndsstemme på kulturhuset

  Les saken »

 • Utlysning daglig leder Mjølkerampa

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannskvalitet uke 31

  Les saken »

 • Nå får du digitalt valgkort

  Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Kondolanseprotokoll legges ut på kommunens servicesenter

  Les saken »

 • Åpen gymsal ved Gjerdrum barneskole torsdag kl.17.00-19.00

  Les saken »

 • Serious accident in Gjerdrum

  Les saken »

 • Alvorlig påkjørsel - ressurssenteret og hjelpetelefon

  Les saken »

 • Alvorlig påkjørsel - pressekonferanse

  Les saken »

 • Alvorlig påkjørsel i Gjerdrum – Psykososialt ressurssenter er åpent torsdag kl.10.00-19.00

  Les saken »

 • Frakobling av taknedløp

  Les saken »

 • Helsepersonell i Gjerdrum kommune med påvist smitte

  Les saken »

 • NAV Gjerdrum stengt for drop in i uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet uke 28

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering – status

  Les saken »

 • Oppheving av kokevarsel

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Stenging av vann

  Les saken »

 • Telefontid på plan, oppmåling og byggesak i sommer

  Les saken »

 • Statlig refusjonsordning midlertidig bolig

  I denne nyhetssaken har vi samlet informasjon om refusjonsordningen.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte i forbindelse med refusjonsordningen midlertidig bolig

  Her finner du lenke til digitalt informasjonsmøte fredag 2. juli kl. 12.00.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Støtte til midlertidig bosted for beboere nær evakueringsområdet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at beboere nær evakueringssonen etter skredet, under gitte vilkår, kan få økonomisk støtte til annet midlertidig bosted.

  Les saken »

 • Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

  Les saken »

 • Tidligstemmeperiode

  I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 foregår tidligstemmeperioden fra 1. juli til 9. august.

  Les saken »

 • Grunnundersøkelser i Brådalsgutua 12

  Romerike Grunnboring vil utføre grunnundersøkelser på Brådalsgutua 12 (ved Gjerdrum ungdomsskole) i uke 26.

  Les saken »

 • NVE anbefaler ny endring av evakueringsområdet

  NVE har publisert nok en rapport om justering av evakueringsgrensene etter skredet og oversendt sin anbefaling til politiet.

  Les saken »

 • Minnemarkering 26. juni

  Les saken »

 • Ny utglidning ved raskanten 25.06.21

  Det har i dag, 25. juni, vært en større utglidning ved raskanten på østsiden av skredgropen.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Politikerne besøkte skredgropa

  Kommunestyret var onsdag på befaring i skredgropa i Nystulia. Politikerne ble vist rundt av ordfører og av Eirik Traae fra NVE.

  Les saken »

 • Medvirkningsportal om veien videre for Gjerdrum

  Vi har laget en egen nettside for å kommunisere om strategiarbeidet som gjøres i etterkant av skredet. Du kommer til medvirkningsportalen ved å klikke på lenken på nettsiden til kommunen.

  Les saken »

 • Rekordstor deltakelse i Sommerles 2021

  Bibliotekets lesekampanje for barn fra 6 til 12 år er godt i gang i Gjerdrum, og rekordmange barn har meldt seg på.

  Les saken »

 • Koronavaksine satt i utlandet kan nå etterregistreres

  Les saken »

 • Meld dere på sommerlekene 2021

  Med midler fra Gjensidigestiftelsen, som RBU har fått tildelt, inviterer sommerlekgeneralene Karl Oskar og Mathias til mye moro i uke 28 - Bli med da vel!

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 24 i 2021

  Les saken »

 • Viktig informasjon til russen

  Dersom du deltok eller «rullet» med russen på parkeringsplassen ved McDonald’s Gardermoen natt til fredag 11.juni og/eller natt til søndag 13. juni, ber vi deg teste deg umiddelbart.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Lokal forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19 oppheves

  Les saken »

 • NVE har publisert datarapport fra alle prøvene

  NVE har publisert resultatene fra grunnundersøkelsene som ligger til grunn for de geotekniske vurderingene de har utført.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Vellykket start på strategiprosess i Gjerdrum

  Samtalene gikk livlig under det første arbeidsmøtet i strategiprosessen 26.-27. mai hvor folkevalgte og andre inviterte fra bygda deltok. Det er stor interesse for å tenke framover etter en krevende periode for bygda! Heldigvis var det mulig å gjennomføre arbeidsmøtet på kulturhuset tross usikkerheten som korona fortsatt skaper.

  Les saken »

 • Evalueringen av redningsaksjonen etter skredet

  Den kjappe evakueringen og redningsaktørenes innsats etter Gjerdrum-skredet reddet mange liv, viser evalueringsrapporten, som også beskriver en rekke læringspunkter.

  Les saken »

 • Informasjon om inspeksjon av høyspenningsnettet med helikopter 2021

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Stor smitteøkning i Gjerdrum

  Les saken »

 • Gjerdrum barneskole - status smitte covid-19

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 på Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Vil du jobbe med vaksinering i sommer?

  Vil du jobbe med koronavaksinering hos oss i sommer? Gjerdrum samarbeider med Nannestad kommune om denne oppgaven, og vaksinering gjøres i Nannestadhallen torsdager og fredager gjennom hele sommeren.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering – status

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 19.05.2021

  Kommunestyret har møte onsdag, 19. mai kl. 17

  Les saken »

 • 17. mai 2021-video fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Ny informasjon om bilkortesjen 17. mai

  Les saken »

 • Programmet for 17. mai er klart!

  Les saken »

 • Vil du bidra under stortings- og sametingsvalget 2021?

  Les saken »

 • Formannskapet har møte 12. mai

  Les saken »

 • Feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Gjerdrum kommune

  Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Gjerdrum kommune.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Covid-19 - bestilling av time til test

  Les saken »

 • Ny lokal forskrift om smittevern - lettelser i tiltakene

  Les saken »

 • Stolpejakten 2021 begynner 9. mai

  Søndag, 9. mai begynner Stolpejakten i Gjerdrum!

  Les saken »

 • Årets 17. mai-komité er i full gang med planlegging for 2021

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for innbyggere torsdag 6. mai kl. 18.00

  Informasjonsmøtet torsdag 6.5.2021 kl. 18 om arbeidene i skredområdet strømmes direkte og opptak av møtet legges ut etterpå.

  Les saken »

 • Bytte av vannmålere i 2021

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Nye nettsider for byggesaker

  Vi har oppdatert nettsidene for byggesaker og ønsker innspill til ytterligere forbedringer.

  Les saken »

 • Endringer i rutetider hos ROAF i mai

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Vi er nå i nye lokaler til helsestasjon. Du finner oss ved sykehjemmet i Ask, inngang B.

  Les saken »

 • Frisklivssentralen starter opp tilbud fra i dag, 03. mai

  Les saken »

 • Økt anleggstrafikk på Fjellinna fra mandag

  Mandag starter NVE arbeidet med adkomstvei ned ved Fjellinna.

  Les saken »

 • Har du krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for barnehageåret 2021/2022?

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for innbyggere 6. mai

  Torsdag 6. mai kl. 18–20 blir det et digitalt informasjonsmøte om arbeidene i skredområdene. NVE, Viken samferdsel og kommunen deltar.

  Les saken »

 • Herredshuset åpner igjen for besøkende fra mandag 26.04.21

  Les saken »

 • Ny lokal forskrift om smittevern

  Les saken »

 • Tildeling av tilskudd til lokalt næringsliv i Gjerdrum

  Gjerdrum kommune har fått tildelt til sammen kr 1 943 403,- fra statlig hold for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

  Les saken »

 • Vårryddingsaksjonen 2021

  Da nærmer våren seg og det er tid for årets vårrydding!

  Les saken »

 • Nominasjon til Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris

  Vanligvis deles prisene ut på Gjerdrumsfestivalen i juni. I år blir festivalen flyttet til september, og vi ønsker nominasjoner!

  Les saken »

 • Status om fv 120 sørover fra Ask

  Viken fylkeskommune har ansvar for fylkesvei (fv) 120. Fremdeles er veien fra rundkjøringen ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter, forbi avkjøringen til Brådalsveien og opp i bakken på andre siden av dalen innenfor evakuert område.

  Les saken »

 • Ny spillvannsledning Solheim-Ask, Gjerdrum

  Gjerdrum kommune bygger ny spillvannsledning mellom Solheimfeltet og Ask. Solheimfeltet ligger 3 km fra Ask sentrum mot Kløfta, så den nye ledningen er ca. 2,5 km og har 2 pumpestasjoner

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 21.04.21

  Kommunestyret har møte onsdag, 21. april kl. 17

  Les saken »

 • Gjerdrumshjelpen på finn.no

  Etter raset var både behovet for og tilbudet om hjelp stort. For å organisere kontakten mellom de som ønsket hjelp og alle som hadde noe å tilby, ble det opprettet et eget søk på finn.no som ble kalt Gjerdrumshjelpen.

  Les saken »

 • Videreføring av regionalt tiltaksnivå A for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Fortsatt rødt tiltaksnivå for skoler og barnehager i Gjerdrum

  Les saken »

 • Seismiske undersøkelser i skredområdet

  Fra 15. til omtrent 25. april skal det gjøres seismiske undersøkelser i og rundt skredgropa på Ask. Undersøkelsene vil vise hvor langt det er ned til bergoverflaten. Oppdraget blir utført av firmaet Argeo på vegne av NVE.

  Les saken »

 • Droneflyving rundt skredområdet i kveld, 14. april 21

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Herredshuset fortsatt stengt for besøkende

  Les saken »

 • Videreføring av tiltaksnivå A for Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gjerdrum – veien videre

  Arbeidet med å finne ut hvordan Gjerdrum skal utvikles videre settes nå i gang for fullt. Første steg på veien er å definere en hovedretning for utviklingen. Denne jobben starter nå, og vil fram til vi er i mål til høsten gi gode muligheter til å være med å påvirke retningen for Gjerdrum.

  Les saken »

 • Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

  Kartverket skal gjennomføre landmålingsarbeider i Gjerdrum i mars - april.

  Les saken »

 • Smitte og vaksinering - status

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 07.04.21

  Kommunestyret har møte onsdag, 07. april kl. 17

  Les saken »

 • Smittestatus

  Les saken »

 • Oppryddingen i skredgropa er i gang

  Norsk Saneringsservice har startet oppryddingen ute i skredgropa. Arbeidet vil ta pause fra og med fredag og gjennom påskeferien.

  Les saken »

 • NVEs rapport om Kogstad

  NVE har publisert rapporten om evakueringen av området Kogstad

  Les saken »

 • Sentralbordet endrer sine åpningstider til kl. 10.00–14.00 etter påske

  Åpningstider vil være mandag–fredag kl. 10.00–14.00

  Les saken »

 • Påsken - kommunens tjenestetilbud

  Gjerdrum kommunes tjenestetilbud påsken 2021.

  Les saken »

 • Storstøp på Vestvang II

  BundeBygg varsler at det vil bli utført en storstøp torsdag 25. mars.

  Les saken »

 • Ressurssenteret holder åpent

  Ressurssenteret gjennomfører fysiske møter som avtalt.

  Les saken »

 • Politiet bekrefter funn av en død person i skredet

  Politiet opplyser at det ved 07.30-tiden mandag morgen ble gjort funn av en død person i skredgropa.

  Les saken »

 • NAV stengt for drop-in 24.03

  Les saken »

 • Henting av avfall i påsken 2021

  Påsken og helligdager i mai medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig.

  Les saken »

 • Herredshuset stenger midlertidig for besøk

  Les saken »

 • Innføring av tiltaksnivå A for kommunene i Viken – lokal forskrift oppheves

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 hos en elev ved Gjerdrum ungdomsskole

  Les saken »

 • Kultur- og fritidsaktiviteter

  Nye strenge smittevernstiltak får også konsekvenser for kultur- og fritidsaktivitetene våre. Tiltakene gjelder i første omgang fram til 11. april 2021.

  Les saken »

 • I dag, onsdag 17. mars 2021, åpner Gjerdrum helsestasjon i nye lokaler

  Les saken »

 • Innføring av tiltaksnivå A for kommunene i Viken

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 17.03.21

  Kommunestyret har møte onsdag 17.03.21 kl. 17.

  Les saken »

 • Strenge smitteverntiltak i Viken

  Les saken »

 • Innføring av rødt nivå i skoler og barnehager i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • NAV stengt for drop-in 17.03.21

  Les saken »

 • AstraZeneca-vaksinerte under 50 år bør være oppmerksomme

  Personer under 50 år som har fått AstraZeneca-vaksinen siste 14 dager og som får blåflekker og hudblødninger, må kontakte lege umiddelbart, ber Legemiddelverket og FHI.

  Les saken »

 • Oppdatert status for smitte av covid-19 ved Veståsen skole

  Les saken »

 • Stans i AstraZeneca-vaksinasjon

  Gjerdrum kommune stanser AstraZeneca-vaksinasjon med øyeblikkelig virkning etter myndighetenes anbefaling. Vi avventer videre vaksinasjon til det kommer nye signaler fra nasjonale myndigheter.

  Les saken »

 • Innflytting på Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Vi er glade for at mange beboere og virksomheter denne uken har flyttet tilbake til Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

  Les saken »

 • Corona information in other languages

  The Government’s press conferences on 9 March about he corona situation is available in several languages.

  Les saken »

 • NAVs åpningstider i mars 2021

  NAVs åpningstider i Gjerdrum mars er slik:

  Les saken »

 • Revidert lokal forskrift om smittevern

  Les saken »

 • Varsel om svært mye snø – oransje nivå

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 10.03.21

  Formannskapet har møte onsdag 10.03.21 kl. 15.

  Les saken »

 • Gjenopptar arbeidet med ny gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsvegen på Kløfta

  Mandag 8. mars gjenopptar Viken fylkeskommune arbeidet med gang- og sykkelveien langs fylkesvei 1542 Gjerdrumsvegen. Siden raset i Ask har Gjerdrumsvegen vært omkjøringsvei, og arbeidet med gang- og sykkelveien har vært innstilt.

  Les saken »

 • Kartlegging etter leirskredet

  Denne uken starter kartlegging av hjelpebehov og traumer hos berørte etter leirskredet. Innbyggere som ble evakuert etter skredet, vil bli oppringt fra kommunen.

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 hos en ansatt ved Veståsen skole

  Les saken »

 • Bygge- og deleforbud

  Kommunestyret vedtok torsdag kveld bygge- og deleforbud på de fleste eiendommene som fremdeles er evakuert.

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2021

  Vi gleder oss til Gjerdrumsfestivalen 2021 i september!

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 04.03

  Kommunestyret har møte torsdag 04. mars klokken 17.00.

  Les saken »

 • Covid-19 - situasjonsbilde for Gjerdrum

  Les saken »

 • Status smitte Espira Brådalsfjellet barnehage

  Les saken »

 • Byggeprosjektet Vestvang II

  Etter skredet stoppet kommunen byggingen på Vestvang II. Vi har gjennomført et tilsyn som viser at alle beregninger om stabilitet i området er gjort riktig, og arbeidet er i gang igjen.

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 ved Espira Brådalsfjellet barnehage

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • NVE publiserer rapport nr. 2 om sitt arbeid i Gjerdrum

  I dag har NVE publisert rapport nr. 2 om arbeidet sitt etter kvikkleireskredet.

  Les saken »

 • Takk for gavene til barn og unge

  I tiden etter skredet har vi mottatt mange små og store gaver. All omsorgen og gavene blir satt stor pris på. I dag vil vi fortelle litt om tre spesielle overrekkelser til glede for barn og unge, og hva de skal brukes til.

  Les saken »

 • Pengeinnsamlingene etter skredet

  I forbindelse med raset ble det startet flere ulike pengeinnsamlinger for å hjelpe de som ble rammet. Det har kommet inn mange penger, og det er viktig at midlene blir brukt slik giverne har ønsket.

  Les saken »

 • Status virus britisk mutasjon – ingen nærkontakter med påvist smitte

  Les saken »

 • Revidert lokal forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19, Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Opptak fra informasjonsmøtene for de som fremdeles er evakuert

  For å gi alle interesserte tilgang til informasjonen, filmet vi også et av møtene for evakuerte.

  Les saken »

 • Covid-19 - vaksinestatus Gjerdrum

  Covid-19-vaksinasjonen er godt i gang. Antallet som vaksineres hver uke bestemmes av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar.

  Les saken »

 • Dagsenter for eldre starter opp igjen

  Fra mandag 22. februar

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 1. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Nå er de kommunale gebyrene for vann, avløp, feiing og renovasjon sendt ut, med frist 20.03.2021.

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 17.02

  Les saken »

 • Frisklivssentralen tilbyr nye kurs til innbyggerne

  Frisklivssentralen i Gjerdrum tilbyr tre, nye kurs til kommunens innbyggere. Kursene er et lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke kreves henvisning fra lege for å delta.

  Les saken »

 • Status virus britisk mutasjon

  Les saken »

 • En person med sannsynlig smitte av virus med britisk mutasjon

  Les saken »

 • Vinterferieaktiviteter 2021

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Les saken »

 • NVE offentliggjør første rapport om arbeidet med evakueringsområdene

  NVEs fagfolk kom til Gjerdrum tidlig samme morgen som skredet gikk. De har både støttet redningsmannskapene og arbeidet med undersøkelser og analyser av grunnforholdene i skredområdet og i det evakuerte området.

  Les saken »

 • Gjerdrum bo- og behandlingssenter – bygget tas i bruk igjen

  Vi er glade for at det flotte bygget vårt er i god stand etter skredet og at tjenestene litt etter litt kan flytte inn igjen.

  Les saken »

 • Påvist smitte av Covid-19 på Gjerdrum ungdomsskole

  Les saken »

 • Gjerdrum helsestasjon flytter tilbake

  Les saken »

 • Informasjonsmøter for evakuerte - med lenke til påmelding

  Tirsdag 16. februar blir det informasjonsmøter for dere som fremdeles er evakuert. Det blir tre like møter - klokken 15.00, 17.00 og 19.00.

  Les saken »

 • Opptak fra informasjonsmøtene

  For å gi alle interesserte tilgang til samme informasjon, filmet vi et av informasjonsmøtene denne uken.

  Les saken »

 • Skredtelefonen kobles til kommunes sentralbord

  Fra onsdag 10. februar kobles skredtelefonen til kommunes sentralbord.

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 10. februar

  Les saken »

 • Mistanke om mutert virus er avkreftet

  Kommunen har fått bekreftet at det ikke var mutert virus i prøven vi meldte om 24. januar.

  Les saken »

 • Ekspertutvalg kvikkleirskredet

  Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal undersøke årsakene til kvikkleireskredet og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i Norge.

  Les saken »

 • Informasjonsmøter med lenker til påmelding

  Dere som er direkte berørt av den siste endringen i evakueringsområdet, er velkommen til informasjonsmøter i Høyenhall på kulturhuset.

  Les saken »

 • Kommunens tilbud om oppfølging av berørte

  Les saken »

 • Avlesing vannmålere - de som kom hjem onsdag

  Les saken »

 • Informasjon fra helse, mestring og omsorg

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom er for tiden i andre lokaler. Dere finner oss helsesykepleiere på Juventa/Klubben på ungdomsskolen.

  Les saken »

 • Informasjon om hjelpetelefon

  Les saken »

 • Praktisk informasjon om endring av evakueringsområdet i dag

  I dag klokken 16 åpner nye deler av det evakuerte området

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte 02. februar

  Formannskapet har ekstraordinært møte tirsdag 02. februar klokken 15.00.

  Les saken »

 • Evakueringssonen endres

  Basert på NVEs anbefaling har politiet besluttet å endre evakueringssonen i Ask fra onsdag 3. februar klokken 16.00. Endringen gjelder boligene til om lag 600 beboere som nå får mulighet til å dra tilbake til egen bolig. Det er ikke mulig å gå inn i området før onsdag klokken 16.

  Les saken »

 • Handle lokalt om du kan

  De fleste butikker, serveringssteder og servicebedrifter i Gjerdrum har åpent nesten som normalt og ønsker alle kunder velkommen.

  Les saken »

 • Varsel om bygge- og deleforbud

  Gjerdrum kommune har sendt ut varsel om at det vurderes å nedlegge bygge- og deleforbud for hele den evakuerte sonen

  Les saken »

 • NVE orienterte kommunestyret

  Les saken »

 • Informasjon om eiendommene i evakuert sone

  Spørsmålet om hva som skjer med husene i evakuert sone er spesielt viktig for dem som eier eiendom der. På denne siden vil vi samle informasjon om dette spørsmålet.

  Les saken »

 • Lag islykter til fakkelhjertet

  Les saken »

 • Er du bekymret for grunnforholdene på egen tomt, eller mener det er fare for skred?

  Les saken »

 • Revidert lokal forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19, Gjerdrum kommune

  Vedtatt av Gjerdrum formannskap 25.01.21.

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte 25. januar

  Formannskapet har ekstraordinært møte mandag 25. januar klokken 15.00.

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom er midlertidig i andre lokaler.

  Les saken »

 • Covid-19-utbruddet ved Solvang helsehus

  Etter raset flyttet flere av Gjerdrums sykehjemsbeboere midlertidig til Solvang helsehus. Ingen av våre beboere ved Solvang har testet positivt på Covid-19 i forbindelse med utbruddet.

  Les saken »

 • Mulig tilfelle av mutert virus i Gjerdrum

  Lørdag fikk Gjerdrum kommune melding om at en innbygger har testet positivt for Covid-19. Vedkommende er smittet via et utbrudd som mistenkes å være fra det muterte viruset, men det er ikke fastslått sikkert. Prøvene er sendt til videre analyse.

  Les saken »

 • Mutert koronavirus - nye smitteverntiltak i flere kommuner

  Regjeringen har i dag innført strenge smitteverntiltak i ti kommuner i vår region. Nasjonale myndigheter følger situasjonen nøye, og positive tester i nye områder kan få direkte konsekvenser også for Gjerdrum.

  Les saken »

 • Nye åpningstider skredtelefonen

  Skredtelefonen har siste dag med åpningstid på kvelden i dag, fredag 22.01.

  Les saken »

 • Takk for blomstene!

  Les saken »

 • Koronavaksinasjonen er i gang

  Vi i Gjerdrum får hjelp med vaksinasjon av våre gode naboer i nord, Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Røde Kors flytter utdeling av klær og utstyr til Lyngås i Holter

  Holterhallen skal tømmes for å gi plass til idrettsaktivitet for barn og unge. Røde Kors holder flyttestengt gjennom helgen og åpner på Lyngås mandag 25. januar.

  Les saken »

 • Minnekonsert og fakkelhjerte

  Søndag 31. januar inviterer kommunen og samarbeidspartnere til minnekonsert for ofrene etter skredet. Kulturhuset, som siden 30. desember har vært hovedkvarter for redningsaksjonen, skal igjen fylles med sang og musikk, og en rekke folkekjære artister bidrar i konserten som sendes på NRK kl. 21.45.

  Les saken »

 • Trenger du bistand til å skaffe bolig, etter leirskredet?

  Det kommer mange henvendelser til skredtelefonen og til hjelpetelefonen med spørsmål om bolig.

  Les saken »

 • NVE varsler om jordskredfare på gult nivå

  Les saken »

 • Avtale om sykehjem på LHL-sykehuset

  Gjerdrum kommune har inngått avtale med LHL-sykehuset ved Gardermoen om leie av en fløy i sykehuset som vi skal benytte som sykehjem.

  Les saken »

 • Hvordan møte barn og foresatte som er i, eller har opplevd en krise?

  Innbyggerne i Gjerdrum har opplevd en naturkatastrofe på nært hold. Vi er alle berørt, og noen mer enn andre.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 20. januar

  Kommunestyret har møte onsdag 20. januar klokken 16.00.

  Les saken »

 • Restverdiredningsarbeidet pågår

  Det kommer en del spørsmål rundt restverdiarbeidet ved boliger som ligger i område 3 (se kartet som ligger i saken), altså rundt boliger som ligger nærmest skredområdet.

  Les saken »

 • Helsestasjon (HFU) for ungdom er stengt i dag

  Les saken »

 • Politiet innskrenker evakueringsområdet

  Politiet har fredag kveld godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområde øst for fv 120 fra og med rundkjøringen og Fjælstadgrenda til Hønsigutua, det som omtales som delområde C.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter - leirskredet - 15. januar 2021

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 15. januar 2021

  Les saken »

 • Biblioteket åpner igjen tirsdag 19. januar

  Les saken »

 • Vis hensyn ved ferdsel rundt Ask

  Les saken »

 • Unngå bruk av Brådalsvegen

  Mye ferdsel i området vil forstyrre videre arbeid.

  Les saken »

 • Ikke gå inn i evakuerte områder!

  Mange spør hvorfor man har stengt av så store områder, og hvorfor de ikke kan gå inn i disse for å hente ting eller andre korte besøk, svaret er enkelt

  Les saken »

 • Er du bekymret for at dører og vinduer står åpne i huset som er evakuert?

  RVR (Restverdiredning) har fokus på å redde verdier fra private boliger og leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg samt uthenting av kjøretøy.

  Les saken »

 • Avarn Security overtar ansvaret for sikkerheten i det evakuerte skredområdet

  Fem tilbydere ble invitert til å levere forslag til løsninger med tilhørende prissetting.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter i forbindelse med leirskredet 14. januar

  Les saken »

 • Kjæledyr i evakuerte boliger

  Les saken »

 • Huseierne besvarer dine spørsmål

  Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. I dagens informasjonsmøte får vi besøk av Carsten Pihl, sambygding og forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

  Les saken »

 • Familievern - utvidet tilbud

  Familievernkontoret på Nedre Romerike tar familiesamtaler for innbyggere i Gjerdrum kommune.

  Les saken »

 • Oppstart koronavaksinasjon - Gjerdrum

  Vaksinasjonen vil foregå i Nannestad. Alle som blir kontaktet vil bli informert om tid og sted.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter - leirskredet - 13. januar 2021

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjedrum - 11. januar 2021

  Les saken »

 • Digitalt Kommunestyremøte i kveld klokken 17.00 - på Teams

  Les saken »

 • Viltnemnda ønsker å minne om faren for viltpåkjørsler

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1. kvartal for evakuerte

  Les saken »

 • Fakturering Gjerdrum barnehage og SFO Gjerdrum barneskole januar og februar

  De dagene barnehage eller skole har vært stengt, vil bli trukket fra i februarfakturaen

  Les saken »

 • Intervju med NVE - evakueringen i Ask og skolestart

  Les saken »

 • Søk etter savnede personer gjenopptas

  Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken, forklarer politiet i sin melding.

  Les saken »

 • En person død som følge av Covid-19

  Les saken »

 • Fylkesveg 120 gjennom Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppdatert - Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 12. januar

  Oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum -12. januar

  Les saken »

 • Sivilforsvaret har varslingsprøve i morgen 13. januar kl. 12.

  Les saken »

 • Nytt midlertidig legekontor

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon i Gjerdrum vil foregå i Nannestad

  Les saken »

 • Restverdiredningsarbeidet i Gjerdrum

  RVR (Restverdiredning) har fokus på å redde verdier fra private boliger og leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg samt uthenting av kjøretøy.

  Les saken »

 • Politiet planlegger for videre søk etter savnede

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune oppretter hjelpetelefon

  Gjerdrum kommune har i forbindelse med leirskredet opprettet en hjelpetelefon

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 11. januar

  Her følger en oppsummering av alle dagens nyheter om leirskredet i Gjedrum - 11. januar 2021

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom er stengt i dag, mandag 11. januar

  Les saken »

 • Gjerdrum frivilligsentral er stengt - ut januar 2021

  Les saken »

 • Betaling for opphold på hotell for de evakuerte

  Les saken »

 • Er du evakuert og uten innboforsikring?

  Det er viktig at du selv registrerer dette hos oss - ta kontakt med kommunen på telefon 902 68 874 eller på e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no

  Les saken »

 • 11. januar åpner Gjerdrum helsestasjon på Kløfta

  Les saken »

 • Direktesendte informasjonsmøter for de evakuerte og andre berørte

  Lenke til dette vil bli lagt ut her på kommunens nettsider og Romerikes Blad , slik at sendingen kan følges direkte eller sees i ettertid. Temaene vil variere ut ifra behov.

  Les saken »

 • Gjerdrum barnehage til misjonshuset

  Fra og med mandag 11. januar flytter Gjerdrum barnehage sin virksomhet til Gjerdrum misjonshus, Askhøgda 5.

  Les saken »

 • Oppdatering om Post i Butikk i Coop Extra Gjerdrum som åpner igjen lørdag 9. januar.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 8. januar

  Les saken »

 • Sørgegudstjeneste i Gjerdrum kirke

  Fra Gjerdrum kirke overføres sørgegudstjeneste til minne om de omkomne og til trøst for de berørte etter leirskredet 30 des i fjor.

  Les saken »

 • Har du spørsmål om forsikring?

  Mange evakuerte og berørte av leirskredet har spørsmål om forsikring. Her finner du en video hvor Norsk Naturskadepool svarer på slike spørsmål

  Les saken »

 • Vannet i Gjerdrum er friskmeldt

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 7. januar

  Les saken »

 • Evakuering opphevet i deler av Ask sentrum

  Les saken »

 • Starter publisering av dokumenter

  Les saken »

 • Deler av Ask sentrum vil i dagene fremover brøytes og strøes

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves i Sørbygda

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum 6. januar

  Les saken »

 • Brådalsvegen og Flatbyvegen er nå åpnet for bruk av beboere

  Politiet har i dag frigitt evakueringsvegene for beboerne i Brådalsvegen og Flatbyvegen

  Les saken »

 • Dyretransport ut av Gjerdrum

  Ca. 350 slaktegriser ble i dag fraktet trygt og godt ut fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Situasjonen i Gjerdrum pr. onsdag 6. januar

  Etter at politiet endret status på ettermiddagen i går, går Gjerdrum kommune nå inn i en ny fase i arbeidet med leirskredet.

  Les saken »

 • Alle må fortsatt koke vannet inntil ny varsling gis

  Les saken »

 • Uthenting av viktige eiendeler

  Les saken »

 • Kjære alle!

  Det er vanskelig å finne ord som beskriver den lidelsen og smerten så mange av våre innbyggere har måttet leve med disse mørke dagene med utrygghet, savn og sorg.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 5. januar

  Les saken »

 • Koronavaksinering overtas av Nannestad

  Les saken »

 • Etablering av ny barnehage i Gjerdrum

  Kommunestyret har vedtatt at den plasseres midlertidig, men langsiktig, på Grønlund med etablering av modulbygg.

  Les saken »

 • Evakuering av husdyr i dag 5. januar

  Hele besetningen med mjølkekuer, ungdyr og kalver ble flyttet til to eksisterende besetninger i henholdsvis Ullensaker og Nes kommune.

  Les saken »

 • Er du bekymret for et barn?

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for berørte etter leirskredet

  Oppdatert informasjon om digitalt informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på de tre hotellene.

  Les saken »

 • Tenn et lys ved Trehytta!

  Ved trehytta ved Kulturhuset kan du vise din medfølelse.

  Les saken »

 • Oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum

  Her gir vi deg en oppsummering av dagens nyheter om leirskredet i Gjerdrum - 4. januar 2021

  Les saken »

 • Gjerdrum får ny midlertidig Post i Butikk

  Les saken »

 • En person død som følge av koronasykdom

  Les saken »

 • Vannet tilbake

  Les saken »

 • PC, Ipad og headset til elever og lærere

  På grunn av leirskredet har flere elever og ansatte vært uten datautstyr.  PC’er og headset vil nå bli kjørt ut til aktuelle adresser som Gjerdrum barneskole har meldt inn.

  Les saken »

 • Ny frist for avlesning av vannmåler 10. januar

  Les saken »

 • Oppdatert - informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på evakuertsentrene

  Les saken »

 • Har du ikke fått varsling fra kommunen?

  Les saken »

 • Råd om bolig til dem som er berørt av jordskredet

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på evakuertsentrene

  Tirsdag 5. januar 2021 kl. 18 arrangerer vi et informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på de tre hotellene som har evakuertsenterfunksjon.

  Les saken »

 • Hvordan hjelpe barn i krise?

  Les saken »

 • Informasjon til barn og unge i Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

  Les saken »

 • Evakueringen av Kogstad er opphørt

  Les saken »

 • Hva med forsikringen? Hva kan man forvente å få dekket?

  Det er forsikringsselskapet som er kontaktpunkt og ansvarlig for erstatning til hver enkelt berørte.

  Les saken »

 • Viktig informasjon fra politiet

  Mange skuelystne belaster nå veinettet rundt/ved rasstedet på en slik måte at det kan forstyrre redningsarbeidet.

  Les saken »

 • Gjerdrumhjelpen på FINN.no.

  Gjerdrum kommune har ikke kapasitet til å håndtere formidling av husrom og annet

  Les saken »

 • Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

  Skoleskyssen ivaretas, men det kan komme endringer på kort varsel.

  Les saken »

 • Hva skjer videre i evakueringssonen?

  Les saken »

 • Herredshuset midlertidig stengt

  Les saken »

 • Viktig informasjon om mottak av gaver

  Les saken »

 • Oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veger, åpne vegtraseer og omkjøringer

  Se oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veger, åpne vegtraseer og omkjøringer:

  Les saken »

 • Kommer du hjem fra ferie til en evakuert bolig?

  Les saken »

 • FV 120 nordover fra Ask er nå åpen for ferdsel

  Les saken »

 • Mange henvender seg og er bekymret for grunnforhold og områdene rundt i kommunen.

  Les saken »

 • Deler av sørbygda er uten vann etter raset

  Les saken »

 • Ønsker du å bidra med pengegaver til ofrene etter leirskredet?

  Les saken »

 • Har du behov for medisiner?

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for evakuerte på Clarion kl. 13:30

  Les saken »

 • Informasjonsmøte for barn og unge, samt foresatte den 1. januar 2021

  Les saken »

 • Generell informasjon om leirskredfare i Gjerdrum

  Les saken »

 • Informasjon fra kommunens forsikringsselskap

  Les saken »

 • Forbud mot oppskyting av fyrverkeri

  Les saken »

 • Gaver til de evakuerte

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon

  Les saken »

 • Leirskred – pårørendetelefon

  Les saken »

 • Informasjon om risikoområde

  Les saken »

 • Informasjon til evakuerte

  Les saken »

 • Nytt møte med pårørende 31.12.20 kl. 10.00

  Les saken »

 • Informasjon om møte med pårørende

  Les saken »

 • Kart over evakuerte områder

  Les saken »

 • Råd fra politiet

  Les saken »

 • Kontaktinformasjon berørte

  Les saken »

 • Informasjon om evakuering

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum - oppdatert informasjon

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum - nytt oppsamlingssted

  Les saken »

 • Leirskred i Gjerdrum

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 29.12.20 – kl. 21.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 26.12.20 kl. 21.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien - status 24.12.20 kl. 20.00

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Gjerdrum sykehjem og i hjemmesykepleien – status 23.12.20 kl.19.50

  Les saken »

 • Ansatt ved sykehjemmet har fått påvist covid-19

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører Anders

  Les saken »

 • Viken hedrer trafikkofre

  Les saken »

 • Over Skigarden – digital versjon

  Les saken »

 • Helsepersonell - koronavaksinasjon Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Informasjon til reisende fra Storbritannia

  Les saken »

 • Revidert midlertidig forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19

  Les saken »

 • Informasjon om besøk på sykehjemmet i julen

  Les saken »

 • Henting av avfall julen 2020

  Les saken »

 • Over Skigarden – høstens utgave

  Les saken »

 • Kveka nr. 4 i 2020

  Les saken »

 • Smitte påvist i barnehage

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 9. desember - digitalt møte

  Les saken »

 • Informasjon om luftledningsnettet i Gjerdrum

  Les saken »

 • Revidert midlertidig forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19

  Les saken »

 • Vedlikehold av kommunens hjemmeside 28.11.20

  Les saken »

 • «Jul i Gjerdrum» avlyses

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 25. november – digitalt møte

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Gjerdrum

  Les saken »

 • Test av reservevann har medført noe brunt vann

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av budsjett 2021, økonomiplan 2021-2027

  Les saken »

 • Påvist smitte av covid-19 ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Bytte av vannmålere i 2021

  Les saken »

 • Testing av reservevannforsyning 23. november

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

  Les saken »

 • Besøksrutiner for Gjerdrum sykehjem - revidert 13.11.20

  Les saken »

 • Innføring av lokale smitteverntiltak i Gjerdrum

  Les saken »

 • Justerte smittevernråd i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Status Gjerdrum legesenter

  Les saken »

 • Gjerdrum frisklivssentral – endring i drift

  Les saken »

 • Influensavaksinering

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 4. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Ny flerbrukshall – status og medvirkningsprosess

  Les saken »

 • Gjerdrum legesenter – midlertidig stengt for oppmøte

  Les saken »

 • Presiseringer vedrørende smittevern etter regjeringens siste smitteverntiltak

  Les saken »

 • Fullt på vaksinedagene i uke 44

  Les saken »

 • Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris 2020

  Vi ser tilbake på to spennende kulturuker i Gjerdrum og vi ønsker å fremheve vinnerne av de tre gjeve prisene som kommunen har delt ut til verdige mottakere.

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 28.10.20 – saksdokumenter

  Les saken »

 • Vannavstenging onsdag 21. oktober

  Les saken »

 • Styrkeuka 2020

  Les saken »

 • Oppfordring fra ordfører til TV-aksjonen 18. Oktober 2020

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Besøksrutiner for Gjerdrum sykehjem fra 19.10.2020

  Les saken »

 • Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten

  Det betyr at dersom du skal snakke med Kemnerkontoret, må du fra 1. november henvende deg til Skatteetaten.

  Les saken »

 • Refleksdagen 15. oktober 2020

  Les saken »

 • Råd i forbindelse med halloween

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Besøk av samferdselsministeren 8. oktober 2020

  Les saken »

 • Våg å bry deg

  Hvis klær kunne fortelle - en utstilling verdt å få med seg

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon

  Les saken »

 • Kunngjøring: Førstegangs høring av planforslag til kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt utbyggingsavtale for Vestvang II

  Les saken »

 • Influensavaksinering 2020

  Les saken »

 • Nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  Les saken »

 • Nytt nummer av Kveka - Nr. 3 i 2020

  Les saken »

 • Endring av sted for testing av covid-19

  Les saken »

 • Informasjon om kapasiteten ved Psykisk Helsetjeneste

  Les saken »

 • Kommunen innfører nytt saksbehandling- og arkivsystem

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter 2020

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Informasjon til foresatte på Veståsen skole

  Les saken »

 • Høstens stolpekart er klare elektronisk

  Les saken »

 • Vil skape drømmecampus for OsloMet i Gardermoregionen

  Styret i Gardermoregionen interkommunale politiske råd har tatt til orde for at OsloMet skal løfte blikket og se mot vår region.

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – nytt offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Oppfordring til å benytte kiss and ride-parkeringen ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

  Les saken »

 • Stenging av vei over Rudsbakka

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for besøk på Gjerdrum sykehjem fra 21.08.2020

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 34

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 33

  Les saken »

 • Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kjære innbyggere!

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 32

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 3. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Nominasjon til Gjerdrumsprisen, Unge utøveres kulturpris og Unge utøveres idrettspris

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannskvalitet på Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Reduserte priser for SFO for familier med lav inntekt

  Les saken »

 • Vestvang 2 – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 30

  Les saken »

 • Korona-testing i forbindelse med utenlandsreise

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 28

  Les saken »

 • Digital post fra helsestasjonen

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Mulighetsstudie om flerbrukshallen

  Les saken »

 • Flagging med regnbueflagget i anledning Pride-festivalen

  Les saken »

 • Pressemelding badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Påminnelse om å fjerne søppel etter seg i naturen

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Barn med luftveissymptomer - deltakelse i barnehage eller skole

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 25

  Les saken »

 • Kveka nr. 2 – 2020 er tilgjengelig

  Les saken »

 • Hvilke tilbud ønsker du på Kulturhuset?

  Les saken »

 • Kulturhuset åpner for publikum med Hanne Krogh-konsert

  Les saken »

 • Hvem eier sauen?

  Les saken »

 • Stolpekartene er kommet

  Les saken »

 • Besøksrutiner Gjerdrum sykehjem

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte 10. juni

  Les saken »

 • Åpningstider på Herredshuset fra 3. juni

  Les saken »

 • Videre gjenåpning av skoler og barnehager

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 03.06.20 - møtedokumenter

  Les saken »

 • Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

  Les saken »

 • Midlertidig nedtapping av Lysdammen

  Les saken »

 • Varsel om helikopterstøy i uke 22 og 23

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn – valg av meddommere til hhv tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer

  Les saken »

 • Herredshuset og NAV Gjerdrum åpent onsdager kl. 12.00 -14.00

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Les saken »

 • Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratulerer med dagen!

  Les saken »

 • 17. mai i Gjerdrum

  Les saken »

 • Biblioteket er åpent

  Les saken »

 • Barn og unge som pårørende lanserer ny hjemmeside

  Les saken »

 • Den internasjonale sykepleierdagen

  Les saken »

 • 17. mai-video fra Gjerdrum

  Les saken »

 • Stolpejakten begynner 9. mai

  Les saken »

 • Kommunale avgifter – 2. termin for utsendelse av årsgebyrer

  Les saken »

 • Gladnyhet fra Frisklivssentralen

  Vi er i gang med frisklivetrening

  Les saken »

 • Formannskapsmøtet onsdag 6. mai er avlyst

  Les saken »

 • Over Skigarden utgis ikke denne våren

  Les saken »

 • ROAF gjenåpner flere gjenvinningsstasjoner

  Les saken »

 • Digital hjemmeoppfølging, Covid-19

  Les saken »

 • En annerledes 17. mai-feiring i Gjerdrum

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen mandag 20. april

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Gjenåpning av barnehager og skoler 1. – 4. trinn

  Les saken »

 • Informasjon fra Romerike krisesenter

  Les saken »

 • Støtteordninger for næringslivet i Viken

  Les saken »

 • Krisepakke i forbindelse med koronaviruset - avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les saken »

 • Skogbrannfare – vær forsiktig med åpen ild!

  Les saken »

 • Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum

  Les saken »

 • Påsken - kommunens tjenestetilbud

  Gjerdrum kommunes tjenestetilbud påsken 2020

  Les saken »

 • Egen luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Gjerdrum legesenter

  Les saken »

 • Gjenåpning av Skedsmo gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Take away – bøker til påske

  Les saken »

 • Kommunes arbeid - Vold og overgrep i nære relasjoner

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Unngå engangshansker og våtservietter i toalettet

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom - åpen mandag 30. mars

  Les saken »

 • Unngå båltenning i skogen - lytt til Øvre Romerike brann og redning

  Les saken »

 • Telefontjeneste for samtaler og praktisk bistand

  Trenger du en god prat eller praktisk bistand?

  Les saken »

 • Tiltakene mot koronavirus videreføres

  Les saken »

 • Informasjon angående hjemmesykepleie i kommunen

  Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

  Les saken »

 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Ny telefontjeneste for skolebarn og ungdom i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Bruk av utearealene ved skoler og barnehager

  Les saken »

 • Forskuddsskatt 2020 – ny frist

  Les saken »

 • Digital fritidsklubb

  Les saken »

 • Informasjon fra ROAF angående avfallshåndtering

  Les saken »

 • Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

  Les saken »

 • Brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk

  Les saken »

 • Hilsen fra ordføreren

  Les saken »

 • Sårbare barn og unge

  Les saken »

 • Vil du bli meddommer?

  Les saken »

 • UKM i Gjerdrum

  Les saken »

 • Nye brukerundersøkelser i kommunen

  Les saken »

 • Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Les saken »

 • Kommunale avgifter

  Les saken »

 • Informasjon om koronaviruset

  Les saken »

 • Gult farevarsel for jordskredfare

  Les saken »

 • Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 1 - 2020

  Les saken »

 • Gratulerer med samenes nasjonaldag!

  Les saken »

 • Aktuelt om Coronaviruset og smittevern

  Les saken »

 • Anita Hegerland besøkte Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Se aktivitetene for barn og unge i vinterferien!

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2020

  Gjerdrumsdagen i 2020 går av stabelen lørdag 6. juni.

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • Helsestasjonen arrangerer nytt foreldreveiledningskur i CosP, Trygghetssirkelen i vinter

  Les saken »

 • Opprettelse av bruker- og pårørendeforening ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Vannavstenging på Grønlundfeltet, Kulsrudfeltet og i Måltrostvegen

  Les saken »

 • Avlesning av vannmåler frist søndag 05. januar

  Les saken »

 • Prisliste 2020

  Les saken »

 • Tilskudd til Landart 2020

  Les saken »

 • Ordførerens julehilsen

  Les saken »

 • Åpningstider i julen - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Julegrantenning og andre kulturtilbud 1.søndag i advent

  Les saken »

 • Skolerute 2020-2021

  Les saken »

 • Vi minner om røykvarslerens dag søndag 1.desember

  Les saken »

 • Ras i støttemur på Brådalsfjellet - Status

  Les saken »

 • Kveka nr. 4 - 2019

  Les saken »

 • Resultater fra årets stolpejakt

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune får nytt kommunenummer

  Les saken »

 • Økonomiplan 2020-2026 og budsjett 2020 - Offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  Les saken »

 • Grunneiers ansvar for snø og is på egen eiendom

  Les saken »

 • Elgfaret blir stengt 21.11-20.12.2019 pga. bytting av kum

  Les saken »

 • Søk om tilskudd til kultur- og idrettsaktivitet innen 01.12.2019

  Les saken »

 • Over Skigarden 2. utgave 2019

  Les saken »

 • Ukens tips fra Energiportalen - «Effektiv vedfyring»

  Les saken »

 • 4. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Innbyggermøte om smarte energitiltak i boliger på Jessheim 19. november kl 18:00

  Les saken »

 • Hva er en ung MOTivator?

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2019

  Les saken »

 • Fra 25. oktober 2019 vil kemnerkontoret kun være bemannet på Gjerdrum Rådhus torsdager etter avtale

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum og Veståsen barneskole

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - ny status

  Les saken »

 • Energirådgivning i Akershus-kommunene - Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Resultat av TV-aksjonen 2019

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda - status

  Les saken »

 • Rådmann endres til kommunedirektør

  Les saken »

 • Nytt kommunestyre er konstituert

  Les saken »

 • Ras i en støttemur på Brådalshøgda

  Les saken »

 • I går hadde Gjerdrum helsestasjon Dialogkonferanse om Barn som pårørende med tema "Se meg bry deg"

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2019 har kommet

  Les saken »

 • Endring av kundenummer på kommunale avgifter

  Les saken »

 • I dag er det verdensdagen for psykisk helse

  Les saken »

 • Gjerdrum kulturuker 12. - 27. oktober

  Les saken »

 • MinEiendom

  Les saken »

 • Ny fastlege ved Gjerdrum legesenter 01. oktober 2019

  Les saken »

 • Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen - Workshop i Gjerdrum 15.oktober

  Les saken »

 • Konfliktrådet Oslo og Akershus har endret navn

  Les saken »

 • Pressemelding - nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

  Les saken »

 • Ikke-planlagt detonasjon på Askhøgda – ingen personskader

  Les saken »

 • Digital satsing i Gjerdrumskolen

  Les saken »

 • Nytt Miljøfyrtårn i Gjerdrum

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag hos brannvesenet!

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning på Letohallen og brannstasjonen på Årnes lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Valgprotokoll for valgstyret i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Kveka nr. 3

  Les saken »

 • Fornøyde foresatte i de to kommunale barnehagene i Gjerdrum

  Les saken »

 • Bruk av metoden microtrenching i vei i forbindelse med legging av fiber

  Les saken »

 • Pressemelding - resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 34

  Les saken »

 • Levering og henting av barn på Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannskvalitet Øvre Romerike uke 33

  Les saken »

 • Kommunebarometeret

  Les saken »

 • Vann- og avløpsprosjekter i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Digital tjeneste fra Statens vegvesen for søknad om tiltak langs offentlig veg

  Les saken »

 • Ny renovasjonsteknisk veileder fra ROAF

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver på Øvre Romerike uke 32

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - 3. termin kommunale avgifter klare for utsendelse

  Les saken »

 • Pressemelding - Badevannsprøver Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 30

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 29

  Les saken »

 • Pressemelding - Resultater fra badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 28

  Les saken »

 • Badevannsprøver fra Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Faktaark om nedre Gjermåa

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Energiportalen

  Les saken »

 • Sommeråpningstider Gjerdrum helsestasjon

  Les saken »

 • Pressemelding - badevann Øvre Romerike uke 25 og 26

  Les saken »

 • Avslutning av Sykle til jobben 2019

  Les saken »

 • Vil du bidra under kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019?

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune - Trygt drikkevann og gode rutiner

  Les saken »

 • Kveka nr. 2

  Les saken »

 • Nye veger i Gjerdrum

  Les saken »

 • Åpningstider Helsestasjon for ungdom i Gjerdrum i sommer

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 25 og 26 i 2019

  Les saken »

 • Skolestart høsten 2019

  Første skoledag etter sommerferien er tirsdag 20. august

  Les saken »

 • Oppdatering om samarbeid mellom Frisklivssentralen og Flyktningtjenesten

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 23 og 24 i 2019

  Les saken »

 • Klima- og miljødepartementet har vært på befaring i Gjerdrum i forbindelse med Verdens biomangfoldsdag

  Les saken »

 • Roder for slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Velkommen til årets Gjerdrumsfestival

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Busslinjer Gjerdrum 17.mai

  Les saken »

 • Har du behov for økt digital kompetanse?

  Les saken »

 • Over Skigarden digiblad og 17. mai-program

  Les saken »

 • Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »

 • Vårryddingsaksjonen 2019

  Les saken »

 • Trykkvariasjoner i vannledningsnettet

  Les saken »

 • Sykle til jobben 2019 - starter 24.4. og slutter 21.6.

  Les saken »

 • God drikkevannskvalitet etter vannledningsbrudd på Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Vannledningsbrudd i Brådalsfjellet

  Les saken »

 • Informasjon om vaksine mot meslinger

  Les saken »

 • Ny gang- og sykkelveg Klampenborg - Leikevoll

  Les saken »

 • Nye åpningstider ved servicesenteret på Herredshuset

  Les saken »

 • Anbefaling om rengjøring av innløpssil til vanninntaket

  Har du opplevd lavt vanntrykk..?

  Les saken »

 • Frisklivssentralen arrangerer kurs i bra mat for bedre helse

  Les saken »

 • "I love Gjerdrum" - familieforestilling, bok og utstilling

  Forestillingen du ikke vil gå glipp av…!

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune har ny leverandør på slamtømming av private avløpsanlegg

  Les saken »

 • Vi gjennomfører nå brukerundersøkelse i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Gratis veiledning for etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Gjerdrum

  Gjerdrum Næringspark og Etablerertjenesten i Akershus har inngått samarbeid

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1.kvartal 2019

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2019

  Invitasjon og påmelding. Frist 12. april!

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2019

  Hva ønsker du?

  Les saken »

 • Prosjekt avløp Solheim-Ask

  Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimsfeltet til Ask.

  Les saken »

 • Viltnemnda ønsker å minne om faren for viltpåkjørsler

  I vinterhalvåret ser man at viltpåkjørslene øker, og Viltnemnda ønsker å minne om dette.

  Les saken »

 • Ny e-bok app på biblioteket

  12. desember flytter bibliotekene i Akershus eboksamlingen over på ny løsning.

  Les saken »

 • Konfliktrådet

  Konfliktrådsordningen er statlig og møtene ledes av upartiske legmeklere. Konfliktrådet behandler sivile saker, straffesaker og gjennomfører straffereaksjonene ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og oppfølging i konfliktråd.

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

  Les saken »

 • Influensavaksinen 2018 har kommet!

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Oppfordrer til bruk av Kiss & Ride

  Les saken »

 • Telefontid plan, oppmåling og byggesak

  Les saken »

 • Hva skjer i Gjerdrum?

  Har du et arrangement som folk bør få vite om? Kanskje en konsert eller et foredrag? Bruk vår flotte arrangementskalender og spre budskapet både i og utenfor kommunen!

  Les saken »

 • Åpen helsestasjon

  Les saken »

 • Fri sikt

  Skolebarna er straks hjemme etter ferien og vi voksne kjører nå ut i en travlere hverdag. Ved å klippe hekker og busker, kan du være med på å øke trafikksikkerheten.

  Les saken »

 • Jakttider og jaktområder i Akershus

  Har du tenkt over hvilke jaktmuligheter du har i ditt nærområde?

  Les saken »

 • Ut på tur, men mangler utstyr?

  Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har en masse utstyr til låns, både for medlemmer og andre.

  Les saken »

 • Turtips fra Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

  Sommertid er turtid, og GJFF har listet opp sine topp ti forslag til tur i Almenninga. De har også masse utstyr til utlåns, så her ligger alt til rette for gode turer!

  Les saken »

 
Publisert: 02.06.2016 15:31:05
Sist endret: 02.12.2022 14:26