Aktuelt

 • Endelig lys i lampa!

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Sammen på julaften

  I år inviterer Gjerdrum kommune og Frivilligsentralen til åpen julefeiring. Det blir god mat, julesanger, gang rundt juletreet og gaver.

  Les saken »

 • Åpning av Kiss&Ride ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Verdens toalettdag 19. november

  Les saken »

 • Ledig stilling som regnskapskontrollør Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll.

  Les saken »

 • Rudsdalen/Møllebakken er midlertidig stengt

  Les saken »

 • Vedtak av detaljregulering for Askhøgda

  Kommunestyret vedtok 25.10.17 sak 16/704 Detaljregulering for Askhøgda.

  Les saken »

 • Brådalsvegen stenges for gjennomkjøring

  Les saken »

 • Varsel om høring av Detaljregulering for Bekkeberget Hage

  Les saken »

 • Varsel om høring av Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14

  Les saken »

 • Ny flerbrukshall i Gjerdrum?

  Gjerdrum kommune vurderer å bygge ny flerbrukshall. Enten som tilbygg til eksisterende idrettshall eller en helt ny.

  Les saken »

 • Kiss&Ride åpnet for bruk

  Les saken »

 • Varsel om høring av Detaljregulering for Skjønnhaugtunet

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok formannskapet 20.09.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Skjønnhaugtunet (2016/968) ut på offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Rettighetstelefonen.no - gratis juridisk veiledning

  Mental Helse Ungdom har opprettet en rettighetstelefon for unge og pårørende, hvor de tilbyr gratis juridisk veiledning over telefon.

  Les saken »

 • Informasjon til eiere av fritidsbolig på Øvre Romerike

  01.01.2016 kom det ny forskrift om brannforebygging. Den nye forskriften krever blant annet at kommunene også skal føre tilsyn og feiing på fritidsboliger, på lik linje som vanlig boliger.

  Les saken »

 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

  Ny søknadsrunde for tilskudd til hydrotekniske tiltak.

  Les saken »

 • Refleksdagen 19. oktober

  I dag arrangeres Refleksdagen over hele landet for å få folk til å bruke refleks. Bruker du refleks, fjerner du nesten helt risikoen for at det skjer en ulykke i mørket.

  Les saken »

 • Stengt gangveg mellom Elgfaret og Ekornvegen

  Les saken »

 • Verdig minnemarkering

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende 2017

  Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike inviterer til dagskurs for arbeidsgivere. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor.

  Les saken »

 • LANDART i skyene

  Les saken »

 • Helsekafé - Program oktober og november

  Frisklivssentralen ønsker alle godt voksne i Gjerdrum kommune velkommen til Helsekafé tirsdager kl.12.30-13.30 på kulturhuset. Kaffe og servering fra kl. 12.00. Det er gratis å delta. Se vårt spennende program under.

  Les saken »

 • Ledig stilling som Fagansvarlig byggesak - virksomhet for plan, oppmåling og byggesak

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst? Stillingen er sentral i utviklingen av Gjerdrum kommune. Du vil jobbe i tett samspill med private utbyggere, politikere, innbyggere, sentrale og regionale myndigheter hvor utvikling og planlegging i et langsiktig perspektiv står sentralt.

  Les saken »

 • Ledig stilling som Arealplanlegger - virksomhet for plan, oppmåling og byggesak

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst? Stillingen er viktig i utviklingen av Gjerdrum kommune. Du vil jobbe i tett samspill med private utbyggere, politikere, innbyggere, sentrale og regionale myndigheter hvor utvikling og planlegging i et langsiktig perspektiv står sentralt.

  Les saken »

 • Ledig stilling som Virksomhetsleder plan, oppmåling og byggesak

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst? Stillingen er sentral i utviklingen av Gjerdrum kommune. Du vil jobbe i tett samspill med private utbyggere, politikere, innbyggere, sentrale og regionale myndigheter hvor utvikling og planlegging i et langsiktig perspektiv står sentralt.

  Les saken »

 • Ledig stilling som Virksomhetsleder helse, rehabilitering og omsorg

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst? Gjerdrum kommune står overfor viktige utviklingsoppgaver av helse-, rehabiliterings- og omsorgstjenestene. Stillingen er sentral i den videre digitaliseringen og innføringen av ny teknologi i samarbeid med Digitale Gardermoen IS og de andre fem kommunene på Øvre Romerike.

  Les saken »

 • Land art i skolen

  Les saken »

 • Omkobling av kum - Ask kommunale vannverk

  Les saken »

 • Avfallet tømmes som vanlig av ROAF

  Les saken »

 • Avfallsinnsamling i Gjerdrum tirsdag 19. september 2017

  Mandag kveld 18.09.2017 ble det varslet om konkurs hos RenoNorden. Det er lovet at i dag, tirsdag 19.09.2017 skal all innsamling av avfall foregå som normalt. ROAF vil etter beste evne ta ansvar for at innsamlingen går som vanlig.

  Les saken »

 • Valgresultat 2017

  Les saken »

 • Kan du tenke deg å bli språkvert på språkkafé?

  Gjerdrum bibliotek, Kvinnenettverket i Gjerdrum og flyktningetjenesten starter i høst opp med Språkkafé for voksne på biblioteket.

  Les saken »

 • Forsinket oppstart av vannforsyning til Gjerdrum fra NRV

  Les saken »

 • Leverer Gjerdrum fasiten i år også?

  I tre valg på rad har Gjerdrum kommune levert valgfasiten. Når resultatet fra Gjerdrum kommune er klart i kveld, bør du altså følge med.

  Les saken »

 • Gjerdrum Kirkeforum

  Les saken »

 • Det digitale radioskiftet kommer til deg

  For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 8. desember. Alle lokalradioene i din kommune, unntatt Radio Metro Stor-Oslo, P5 Oslo og Radio Rox, kan fortsette å sende på FM også etter 8. desember.

  Les saken »

 • Kjenner du Øvre Romerikes rauseste sjef?

  Vi i NAV jakter nå på den rauseste sjefen på Øvre Romerike. Hjelp oss finne vedkommende!

  Les saken »

 • Åpningstid valgdagene 2017

  Les saken »

 • Foreldreveiledningskurs - «Trygghetssirkelen»

  Har dere lyst til å få mer kunnskap om det å være foreldre? Gjerdrum helsestasjon har gleden av å tilby foreldreveiledningskurs høsten 2017.

  Les saken »

 • «Jeg fant, jeg fant...» Aktivitetsdager i høstferien!

  Ressursnettverk for barn og unge (RBU) og Gjerdrum kommune inviterer til aktivitetsfylte dager i høstferien for alle store og små barn. Aktivitetene er gratis.

  Les saken »

 • Eldres kulturdager 2017

  Gjerdrum kommune arrangerer i samarbeid med frivillige organisasjoner Eldres kulturdager 12-14.september.

  Les saken »

 • Temastund 2017

  Les saken »

 • Helsekafé høsten 2017

  Les saken »

 • Har du lyst til å delta under årets kulturuker i Gjerdrum?

  Les saken »

 • Åpen helsestasjon

  Les saken »

 • Konsert med Kirsti Sparboe

  Les saken »

 • Snus- og røykesluttkurs

  Kurs for deg som ønsker å slutte med snus eller røyk.

  Les saken »

 • Ønsker du å forhåndsstemme?

  Les saken »

 • Forespørsel - Falne under 2. verdenskrig med tilhørighet til Gjerdrum kommune

  Gjerdrum kommune ønsker å opprette et minnested med en minnestein over personene med tilhørighet til Gjerdrum som falt under 2. verdenskrig.

  Les saken »

 • Fri sikt

  Skolebarna er straks hjemme etter ferien og vi voksne kjører nå ut i en travlere hverdag. Ved å klippe hekker og busker, kan du være med på å øke trafikksikkerheten.

  Les saken »

 • Badevannsprøver Øvre Romerike uke 31

  Les saken »

 • Manntallet

  Les saken »

 • Badevannsprøver Øvre Romerike uke 30

  Les saken »

 • Buvatnet

  Kommunen får mange henvendelser om det er lov til å bade i Buvatnet om dagen – det er det ikke.

  Les saken »

 • Badevannsprøver Øvre Romerike uke 29

  Les saken »

 • Nedtapping av Kirkebygjermenningen

  Steinkistedammen (demningen) i Kirkebygjermenningen skal rehabiliteres i sommer. NVE har gitt nedtappingstillatelse fra 1.august.

  Les saken »

 • Jakttider og jaktområder i Akershus

  Har du tenkt over hvilke jaktmuligheter du har i ditt nærområde?

  Les saken »

 • Ut på tur, men mangler utstyr?

  Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har en masse utstyr til låns, både for medlemmer og andre.

  Les saken »

 • Rehabilitering av kum i Haresporet

  Les saken »

 • Badevannsprøver Øvre Romerike uke 27

  Les saken »

 • Helsestasjonens åpningstider i juli

  Les saken »

 • Turtips fra Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

  Sommertid er turtid, og GJFF har listet opp sine topp ti forslag til tur i Almenninga. De har også masse utstyr til utlåns, så her ligger alt til rette for gode turer!

  Les saken »

 • Sommerbiblioteket

  Har du vært ved Lysdammen og lurt på hva den lille kassa med bøker er? Det er Gjerdrum bibliotek sitt Sommerbibliotek.

  Les saken »

 • Vedtak av Detaljregulering for Brådalsgutua 14

  Les saken »

 • Eiendomsopplysninger

  Les saken »

 • Detaljregulering for Askhøgda - Høring

  Les saken »

 • Prøvedrift og testing av vannforsyning fra Nedre Romerike vannverk (NRV)

  Nå starter vi testing av nødvendige funksjoner så vi kan begynne å få vannet levert fra NRV i august/september.

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune er nå tilknyttet MIRA

  Etter seks års intenst arbeid er vi endelig klare til å føre avløpsvannet fra Gjerdrum til det toppmoderne avløpsrenseanlegg på Sørumsand.

  Les saken »

 • Oppheving av kokevarsel

  Les saken »

 • Oppdatering om vannet

  Les saken »

 • Kokevarsel

  Les saken »

 • Det blomstrer utenfor kulturhuset

  Les saken »

 • Spyling av ledningsnettet på Grønlund og Hungerholt

  Les saken »

 • Skatteoppgjøret for 2016 for lønnstakere og pensjonister

  De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Utlegg av likningen er 22. juni 2017.

  Les saken »

 • Åpningstider sommeren 2017

  Gjerdrum kommune har sommertid fra torsdag 22. juni til og med onsdag 16. august.

  Les saken »

 • Veistengning i Haresporet

  Les saken »

 • Ask kommunale vannverk skal legge om vannforsyningen

  Les saken »

 • Veståsen skole fikk utmerkelsen "Dysleksivennlig skole"

  Fredag 9. juni var det en flott markering, da Dysleksi Norge overrakte utmerkelsen "Dysleksivennlig skole" til Veståsen skole.

  Les saken »

 • Revidering av regler og priser for utleie av kommunale lokaler

  Forslag til utleiereglement og prisliste ble vedtatt i kommunestyremøtet 07.06.2017.

  Les saken »

 • Ask Billiard Club er Norgesmestere for lag 2017

  1.laget til Ask BC tok gull i NM for lag som ble avviklet på Oslo Biljardsenter forrige helg. På laget spilte Thomas A. Fjæran, Mats B. Schjetne, Tommy Wolff og Didrik Vatne. Det deltok 41 lag fra hele Norge og turneringen gikk over 3 dager.

  Les saken »

 • Vann i Gjerdrum

  Vannforsyningen i Gjerdrum kommune vil legges om på sensommeren/høsten i år.

  Les saken »

 • Gjerdrumsdagen 2017

  På Gjerdrumsdagen 10. juni åpner standsområdet kl.11.00.

  Les saken »

 • Fagnettverkssamling for Frisklivssentralene i Oslo og Akershus

  Les saken »

 • Sommerbiblioteket har åpnet for sesongen

  I går var Gjerdrum bibliotek oppe ved Lysdammen og fylte opp Sommerbiblioteket.

  Les saken »

 • Asfaltering i Gjerdrum kommune uke 23

  Arbeidet starter opp tirsdag 6. juni og består i forsterkning av vegens toppdekke.Varighet 1 dag.

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2017 - Gjerdrumsdagen

  Les saken »

 • Raumerrittet 2017

  Den 24.juni er det klart for et helt nytt rittilbud i Norge når Raumerrittet lanserer kompaktmaraton med en trasé og tre distanser.

  Les saken »

 • Norges fineste Instagram-stafett

  Les saken »

 • Gjerdrum Næring & Handel - sommerutgave

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2017 - Didrik Solli-Tangen og Knut Bjørnar Asphol

  Les saken »

 • Kun gjennomsiktige avfallsekker på gjenvinningsstasjonene fra 1.juni

  Fra 1. juni skal alt avfall som leveres til ROAF sine gjenvinningsstasjoner sorteres i gjennomsiktige sekker.

  Les saken »

 • Tjukkasgjengen starter opp i Gjerdrum

  Tjukkasgjengen er en gratis lavterskel treningsgruppe som går tur.

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2017 - Ungdomsfestival

  Les saken »

 • Priser i Gjerdrum kommune

  Kommunestyret i Gjerdrum vedtok 10. mai årets prisvinnere. Prisene deles ut i forbindelse med Gjerdrumsfestivalen, på Gjerdrumsdagen lørdag 10. juni 2017.

  Les saken »

 • Gjerdrumfestivalen 2017 - Jo Nesbø og Lars Jones

  Les saken »

 • Innspill ønskes - nye regler og priser for utleie av skolelokaler og kulturhus

  Les saken »

 • Jeg fant, jeg fant 2017

  Sommerferien nærmer seg, og det er igjen duket for årets aktivitetsuke.

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2017 - Piratfest og Barnas Gjerdrumsløp

  Les saken »

 • Drømmestipendvinner fra Gjerdrum

  Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd deler for 14. gang ut én million kroner til talentfull ungdom i 100 kommuner over hele landet.

  Les saken »
Publisert: 02.06.2016 15:31
Sist endret: 04.10.2017 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?