Aktuelt

 • Nytt nummer av Kveka

  Les saken »

 • Ledig stilling som rektor Veståsen skole

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

  Les saken »

 • Hva mener innbyggerne om Gjerdrum kommune?

  Les saken »

 • Kartlegging av behov for lagerplass ved Gjerdrum kulturhus

  Les saken »

 • Gjerdrum kulturhus - hva nå?

  Innspill ønskes!

  Les saken »

 • Innspill om marka?

  Les saken »

 • "Jeg fant, jeg fant..." Aktivitetsdager i vinterferien

  Ressursnettverk for barn og unge (RBU) og Gjerdrum kommune inviterer til aktivitetsfylte dager i vinterferien for alle store og små barn. Aktivitetene er gratis.

  Les saken »

 • UKM Gjerdrum

  Les saken »

 • Varsel om stenging av vann

  Vi stenger vannet torsdag kveld ca. kl. 21 til fredag morgen ca. kl. 05 for å gjøre omlegging av en vannledning. De som vil bli berørt er boliger langs fv 120 (vestsiden) fra og med Ingelstun til og med Askheim 1, og det vil bli varslet med sms.

  Les saken »

 • Innføring av ekstraordinær båndtvang i Gjerdrum

  Det er nå innført ekstraordinær båndtvang i Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal kommune og Hadelands-siden av Romeriksåsen på grunn av store snømengder.

  Les saken »

 • Spørreundersøkelse om tilrettelegging for økt fysisk aktivitet

  Gjerdrum kommune og Gjerdrum idrettslag har utarbeidet en spørreundersøkelse til alle innbyggere over 18 år for å kartlegge innbyggernes fysiske aktivitet og behov for sosiale møteplasser.

  Les saken »

 • Skabb – hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang

  Les saken »

 • Tilskudd til friluftsaktivitet

  Les saken »

 • Familievern på helsestasjonen

  Familievernkontoret på Jessheim har inngått en avtale om et kommunalt nærtilbud av deres tjenester for Gjerdrum gjennom hele 2018.

  Les saken »

 • Har du glemt å lese av vannmåleren?

  Les saken »

 • Vintervedlikehold av kommunale veger

  Les saken »

 • Vedtak av planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena

  I henhold til plan og bygningsloven § 12.9 vedtok kommunestyret 06.09.2017 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena.

  Les saken »

 • «Gjerdrum kulturhus – hva nå?»

  Les saken »

 • Innføring av vinteraksellast

  Med virkning fra onsdag 10. januar 2018 innføres vinteraksellast på fylkes- og kommunale veger i Akershus fylke iht. gjeldende vegliste.

  Les saken »

 • Send sikkert til Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Høring – Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – samfunnsdelen

  Les saken »

 • Utsatt vannleveranse til Gjerdrum

  Les saken »

 • Gjerdrumsfestivalen 2018 – hva ønsker du?

  Vil du/dere være med å følge opp suksessen fra tidligere år og lage ny folkefest på Ask?

  Les saken »

 • Servicesenterets åpningstider i romjulen

  Les saken »

 • Fakturaer fra Gjerdrum kommune kommer nå digitalt

  I tråd med regjeringens digitaliseringsprogram har Gjerdrum kommune startet utsendelse av fakturaer digitalt.

  Les saken »

 • Gjerdrum og Ullensaker kommuner har inngått samarbeid for skatteinnkrevingen i kommunene.

  Fra januar 2018 vil Gjerdrum kemnerkontor være plassert i Ullensaker rådhus.

  Les saken »

 • Varsel om høring av detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll

  I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 06.12.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg og Leikvoll ut for offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Utbyggingsavtale Brådalsfjellet B8-10

  Les saken »

 • Anleggsarbeid ved Kulturhuset

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Gjerdrum

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Åpning av Kiss&Ride ved Gjerdrum barneskole

  Les saken »

 • Ledig stilling som regnskapskontrollør Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll.

  Les saken »

 • Rudsdalen/Møllebakken er midlertidig stengt

  Les saken »

 • Vedtak av detaljregulering for Askhøgda

  Kommunestyret vedtok 25.10.17 sak 16/704 Detaljregulering for Askhøgda.

  Les saken »

 • Brådalsvegen stenges for gjennomkjøring

  Les saken »

 • Varsel om høring av Detaljregulering for Bekkeberget Hage

  Les saken »

 • Varsel om høring av Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14

  Les saken »

 • Ny flerbrukshall i Gjerdrum?

  Gjerdrum kommune vurderer å bygge ny flerbrukshall. Enten som tilbygg til eksisterende idrettshall eller en helt ny.

  Les saken »

 • Kiss&Ride åpnet for bruk

  Les saken »

 • Ledig stilling som Virksomhetsleder helse, rehabilitering og omsorg

  Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst? Gjerdrum kommune står overfor viktige utviklingsoppgaver av helse-, rehabiliterings- og omsorgstjenestene. Stillingen er sentral i den videre digitaliseringen og innføringen av ny teknologi i samarbeid med Digitale Gardermoen IS og de andre fem kommunene på Øvre Romerike.

  Les saken »

 • Valgresultat 2017

  Les saken »

 • Forsinket oppstart av vannforsyning til Gjerdrum fra NRV

  Les saken »

 • Det digitale radioskiftet kommer til deg

  For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 8. desember. Alle lokalradioene i din kommune, unntatt Radio Metro Stor-Oslo, P5 Oslo og Radio Rox, kan fortsette å sende på FM også etter 8. desember.

  Les saken »

 • Åpen helsestasjon

  Les saken »

 • Fri sikt

  Skolebarna er straks hjemme etter ferien og vi voksne kjører nå ut i en travlere hverdag. Ved å klippe hekker og busker, kan du være med på å øke trafikksikkerheten.

  Les saken »

 • Jakttider og jaktområder i Akershus

  Har du tenkt over hvilke jaktmuligheter du har i ditt nærområde?

  Les saken »

 • Ut på tur, men mangler utstyr?

  Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har en masse utstyr til låns, både for medlemmer og andre.

  Les saken »

 • Turtips fra Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening

  Sommertid er turtid, og GJFF har listet opp sine topp ti forslag til tur i Almenninga. De har også masse utstyr til utlåns, så her ligger alt til rette for gode turer!

  Les saken »

 • Gjerdrum kommune er nå tilknyttet MIRA

  Etter seks års intenst arbeid er vi endelig klare til å føre avløpsvannet fra Gjerdrum til det toppmoderne avløpsrenseanlegg på Sørumsand.

  Les saken »

 • Kun gjennomsiktige avfallsekker på gjenvinningsstasjonene fra 1.juni

  Fra 1. juni skal alt avfall som leveres til ROAF sine gjenvinningsstasjoner sorteres i gjennomsiktige sekker.

  Les saken »

 • Tjukkasgjengen starter opp i Gjerdrum

  Tjukkasgjengen er en gratis lavterskel treningsgruppe som går tur.

  Les saken »

 • Priser i Gjerdrum kommune

  Kommunestyret i Gjerdrum vedtok 10. mai årets prisvinnere. Prisene deles ut i forbindelse med Gjerdrumsfestivalen, på Gjerdrumsdagen lørdag 10. juni 2017.

  Les saken »

 • Verdens aktivitetsdag i Gjerdrum

  Les saken »

 • Forskrift for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Gjerdrum kommune

  Fra 01.05.17 trådte en ny forskrift for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Gjerdrum kommune i kraft.

  Les saken »

 • Kommunal overtakelse av Gjerdrum kulturhus

  Gjerdrum kommune tar over eierskap og drift av Gjerdrum kulturhus fra 1. juli 2017.

  Les saken »

 • Overgang til gjennomsiktige sekker fra 1. juni 2017

  Fra 1. juni skal alt avfall som leveres til ROAF sine gjenvinningsstasjoner sorteres i gjennomsiktige sekker.

  Les saken »

 • Aktivitet som medisin

  Les saken »

 • HPV-vaksine

  Les saken »
Publisert: 02.06.2016 15:31
Sist endret: 04.10.2017 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?